Now showing items 1-20 of 35

  • Asymetrický vztah krásy a ošklivosti 

   Defence status: DEFENDED
   Al-Salmanová, Sabrina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Záměrem této diplomové práce je představit pojem ošklivosti jakožto estetické kategorie vzhledem k otázce jejího postavení v estetické zkušenosti, a to zejména na základě koncepce nesnadné krásy Bernarda Bosanqueta. První ...
  • Čisto intencionálny predmet v estetike Romana Ingardena 

   Defence status: DEFENDED
   Marko, Gabriel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Cieľom diplomovej práce je analyzovať rolu konceptu čisto intencionálneho predmetu v estetike Romana Ingardena. Táto analýza totiž umožňuje prekonať problém tradičných estetických interpretácií snáď najvýznamnejšieho ...
  • Dandy jako umělecké dílo? 

   Defence status: DEFENDED
   Csicsely, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   (česky) V této diplomové práci se snažím ověřit tvrzení, zda je dandy umělecké dílo. Touto tezí bývá dandy nejčastěji definován. Vymezují jej tímto způsobem zakladatelé diskuze o dandysmu (Barbey d`Aurevilly, Charles ...
  • Druhá příroda. Příspěvek k sociální filozofii umění 

   Defence status: DEFENDED
   Stejskal, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 4. 2014
   Resumé - Dizertační práce Druhá příroda. Příspěvek k sociální filozofii umění (Jakub Stejskal) V jakém smyslu je možné mluvit o umění jako o zdroji sociálního poznání? V této práci kritizuji pozici, podle které umění získává ...
  • Emócie vo fikcii 

   Defence status: DEFENDED
   Martinková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Zameraním predloženej práce sú emočné reakcie na fikčné diela v procese estetického prežitku. Vzhľadom na to, že sa jedná o emócie vyvolané fikčnými charaktermi a dejmi, otvára sa otázka ich povahy a ,,pravosti". Na základe ...
  • Empatie a umění 

   Defence status: DEFENDED
   Huleja, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Předkládaná práce se pokouší dokázat historickou i ideovou provázanost pojmů empatie a umění. Schopnost empatie se dokonce stala východiskem celé jedné estetické školy, která na ni pohlížela jako na hlavní princip estetické ...
  • Esej o entuziasmu - politická kritika entuziastické estetiky 

   Defence status: DEFENDED
   Stejskal, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Cílem této diplomové práce je kriticky vypracovat pojem entuziasmu v jeho estetických souvislostech a ukázat na jeho přetrvávající vliv v současné estetice, především v díle Jean-Françoise Lyotarda. Entuziastická estetika ...
  • Estetický soud z perspektivy filozofie, psychologie a neurovědy 

   Defence status: DEFENDED
   Hadravová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 9. 2014
   Název práce: Estetický soud z perspektivy filozofie, psychologie a neurovědy Autorka: Tereza Hadravová Katedra: Katedra estetiky Vedoucí dizertační práce: prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. Abstrakt: Otázka vztahu vědy a ...
  • Estetika jako životní norma. 

   Defence status: DEFENDED
   Jarošová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 10. 2016
   Název práce: Estetika jako životní norma Autorka: PhDr. Helena Jarošová Katedra estetiky Vedoucí dizertační práce: Prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. Práce je zaměřena na tělo, věci a soukromý interiér jako exemplární oblasti ...
  • Estetika raného videoartu 

   Defence status: DEFENDED
   Peštová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Tato diplomová práce se zabývá videoartem šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století a to ze čtyř pohledů: první kapitola práce zkoumá uměleckou a technologickou genezi videoartu; kapitola druhá se zabývá uměnovědným ...
  • Kognitivní estetika: k setkání estetiky a vědy 

   Defence status: DEFENDED
   Hadravová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
   Cílem mé práce je vyjádřit se k otázce možnosti setkání estetiky a vědy. V éře kognitivní vědy, jejímž zaklínadlem je interdisciplinarita, se otázka tohoto typu již neklade. Tiše se předpokládá kladná odpověď - která je ...
  • Kognitivní vědy a paradox fikce 

   Defence status: DEFENDED
   Staniševská, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Předložená práce se věnuje problematice paradoxu fikce, jakožto tématu angloamerické estetiky druhé poloviny dvacátého století, v odrazu úvah Colina Radforda a jeho kritiků. Pokouší se také nahlédnout emocionální responze ...
  • Koloběh pohledů: od renesančního pozorovatele k mužskému divákovi ve feministické teorii filmu 

   Defence status: DEFENDED
   Hanáková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 2. 2006
   Na zacátku této práce jsem si dala za cíl popsat ukotvení pojmu pohled postupne ve trech diskurzivních a spolecenských plochách, které bud mimorádne promenují ci vymezují vizuální pole a pozici diváka a potažmo divacky v ...
  • Koloběh pohledů: od renesančního pozorovatele k mužskému divákovi ve feministické teorii filmu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Hanáková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 10. 2. 2006
   Na zacátku této práce jsem si dala za cíl popsat ukotvení pojmu pohled postupne ve trech diskurzivních a spolecenských plochách, které bud mimorádne promenují ci vymezují vizuální pole a pozici diváka a potažmo divacky v ...
  • Konstrukce postavy : postava ve fikčních světech a světech příběhu 

   Defence status: DEFENDED
   Staniševská, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Předkládaná práce se prostřednictvím otázky možností a limitů čtenářových inferencí pokouší poukázat na rozdíly mezi postavami ve fikčních světech a postavami ve světech příběhu. Záměrem práce je dokázat, že svět příběhu ...
  • Kritika pojmu estetické zkušenosti v druhé polovině dvacátého století. Dvě kontroverze: konec umění a znovuzrození přírodní krásy 

   Defence status: DEFENDED
   Dadejík, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Tato disertační práce se zabývá kritikou pojmu estetické zkušenost na poli estetiky druhé poloviny dvacátého století. Cílem práce je obhajoba soudržnosti a potenciálu pojmu estetické zkušenosti z hlediska nastupujícího ...
  • Multiplicita a jedinečnost: impulsy Whiteheadovy filosofie pro estetiku 

   Defence status: DEFENDED
   Kaplický, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 12. 2009
   Tato disertační práce má dva základní cíle. Prvním je představení mnohovrstevnaté filosofie Alfreda North Whiteheada novým způsobem. Klíčem k tomu je analýza Whiteheadovy kategorie ultimátního jako kreativity odvíjející ...
  • Narativní analýza napětí v literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Al-Salmanová, Sabrina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
  • Ontologie uměleckého díla u Jana Patočky 

   Defence status: DEFENDED
   Škutil, František (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 9. 2008
   Autor se ve své práci pokouší na základě filozofie Jana Patočky poukázat na problematiku ontologie uměleckého díla. První kapitola, která má charakter spíše přípravné fáze, v níž autor prostřednictvím Patočkova původního ...
  • Opakování a paradox žánrové fikce 

   Defence status: DEFENDED
   Sommerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Bakalářská práce se zabývá paradoxem žánrové fikce, který nastínila Deborah Knight. Tento paradox spočívá v otázce, proč čtenáři nebo diváci tráví svůj čas čtením či sledováním příběhů, které již zhruba znají, a dopředu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV