• ALBERTA INFANT MOTOR SCALE (rešeršní práce) 

   Defence status: DEFENDED
   Medunová, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
  • Chirurgické řešení poporodní parézy plexus brachialis a možnosti fyzioterapie 

   Defence status: DEFENDED
   Šolcová, Monika (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
   Poporodní paréza horní končetiny je důsledek perinatálního poškození nervového svazku plexus brachialis. Incidence tohoto onemocnění se pohybuje v rozmezí 0,42 - 5,1 / 1000 živě narozených dětí. Pokud paréza není včas ...
  • Dětská mozková obrna v dospělém věku: změny funkce pohybového aparátu a fyzioterapeutická léčba 

   Defence status: DEFENDED
   Nedbalová, Anna (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
   Tato bakalářská práce je rešeršní studií zabývající se změnami funkce pohybového aparátu a fyzioterapeutickou léčbou u dětské mozkové obrny (DMO) v dospělém věku. Pro rešerši byly prohledány elektronické databáze pro období ...
  • Důsledky vývojové dysplazie kyčelního kloubu na pohybový aparát v dětství a v dospělosti. 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Lenka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   Bakalářská práce na téma důsledky vývojové dysplazie kyčelního kloubu na pohybový aparát v dětství a v dospělosti je zpracována formou rešerše s kazuistikou. Úvod teoretické části obsahuje základní anatomii a kineziologii ...
  • Fyziologický vývoj postury a pohybu dítěte předškolního věku - vestibulární systém 

   Defence status: DEFENDED
   Bočínská, Helena (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Tato práce je zaměřena na vývoj postury a pohybu dítěte předškolního věku. Konkrétně na ovlivnění kontroly postury a pohybu vestibulárním aparátem. Jsou zde shrnuty poznatky o vestibulárním aparátu získané z české a anglické ...
  • GMFM u pacientů indikovaných k selektivní dorsální rhizotomii 

   Defence status: DEFENDED
   Matušková, Věra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
   Cílem této prácebylo zhodnotit efekt selektivní dorsální rhizotomie(SDR)na hrubou motoriku pacientů s DMO pomocí dotazníku Gross Motor Function Measure(GMFM). K tomu jsem využila především výsledky zahraničních studií, ...
  • Hodnocení hrubé a jemné motoriky u dětí s poruchou autistického spektra a jejich ovlivnění pohybovou aktivitou 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Zuzana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
  • Hodnocení motorických dovedností u dětí s Downovým syndromem pomocí MABC-2testu 

   Defence status: DEFENDED
   Blažková, Markéta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 5. 2016
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku dětí s Downovým syndromem. Downův syndrom je nejčastější genetická porucha s trizomií 21. chromozomu typická celkovým psychomotorickým opožděním. Práce se zaměřuje na specifické ...
  • Komplexní terapie centrálního vývojového hypotonického syndromu 

   Defence status: DEFENDED
   Maixnerová, Eliška (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
   This bachelor thesis deals with mosaicism and its detection. Mosaicism is defined as the presence of two or more cell lines with different karyotype in the patient's body. An aspect of particular importance for the resulting ...
  • Léčebná rehabilitace u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou 

   Defence status: DEFENDED
   Helebrantová, Soňa (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je nejčastějším chronickým revmatickým onemocněním v dětském věku a významnou příčinou získaných postižení u dětí a adolescentů. Pacienti trpí akutní a chronickou bolestí, sníženou ...
  • Motorický vývoj nevidomého dítěte v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Smržová, Jitka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   Bachelor thesis "Motor development of a blind child in preschool age" sums up the knowledge of motor development of congenitally blind children in the period from birth to entering primary school. Main stress is laid on ...
  • Možnosti tapingu u předčasně narozených dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Závorková, Silvie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
  • Možnosti vyšetření balančních schopností v dětském věku 

   Defence status: DEFENDED
   Zemlerová, Hana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   Cílem práce bylo shromáždit poznatky o vyšetřovacích polohách, úkonech a testech cílených na rovnovážné funkce. Na začátku práce se hovoří všeobecně o rovnovážných funkcích a o jejich vývoji v rámci dětského věku. Ve ...
  • Ovlivnění fyzioterapeutické léčby u dětí se spastickou formou DMO po aplikaci botulotoxinu do dolních končetin 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Pavla (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   Cerebral Palsy is one of the most frequent neurodevelopmental illnesses occuring in the child age. Main manifestations of the illness include a disorder of muscle tone leading to the development of spasticity. One of ...
  • Polohování předčasně narozených dětí z hlediska funkce dýchání a sání 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušková, Marie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
   Cílem bakalářské práce " Polohování předčasně narozených dětí z hlediska funkce dýchání a sání " je seznámení s termínem předčasně narozené dítě a charakteristikou tohoto termínu. Dále jsou v práci uvedeny anatomické a ...
  • Poporodní paréza brachiálního plexu v dospělém věku 

   Defence status: DEFENDED
   Mohylová, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Bakalářská práce: Poporodní paréza brachiálního plexu v dospělém věku Autor práce: Lucie Mohylová Vedoucí práce: PaedDr. Irena Zounková, Ph.D. Datum obhajoby: 2018 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá přetrvávajícími ...
  • Posturální funkce a motorické dovednosti dětí s vadným držením těla 

   Defence status: DEFENDED
   Pelánková, Zuzana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Předkládaná diplomová práce se zabývá dvěma diagnózami dětského věku - vadným držením těla a vývojovou poruchou koordinace. Ve své teoretické části shrnuje dostupné informace a aktuální poznatky o daných problematikách se ...
  • Posturální funkce v časném věku a výsledný stav motorických funkcí ve školním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Líbalová, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Diplomová práce "Posturální funkce v časném věku a výsledný stav motorických funkcí ve školním věku" shrnuje v teoretické části poznatky o motorických schopnostech a dovednostech, o řízení a vývoji posturální kontroly, o ...
  • Primitivní reflexologie a její souvislost s lokomočním vývojem 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Pejcharová, Martina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Diplomová práce "Primitivní reflexologie a její souvislost s lokomočním vývojem" shrnuje v teoretické části poznatky o řízení hybnosti a posturální kontroly. Hlavní část je pak zaměřena na jednotlivé komponenty testování ...
  • Primitivní reflexologie a její souvislost s lokomočním vývojem 

   Defence status: DEFENDED
   Pejcharová, Martina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Diplomová práce "Primitivní reflexologie a její souvislost s lokomočním vývojem" shrnuje v teoretické části poznatky o řízení hybnosti a posturální kontroly. Hlavní část je pak zaměřena na jednotlivé komponenty testování ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV