• Druhy civilního procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Kotyza, Viktor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 10. 2006
  • Druhy civilního procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Brázdová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Předkládaná diplomová práce podává ucelený obraz o jednotlivých druzích civilního procesu, přičemž se zaměřuje na charakteristiku jejich hlavních prvků (např. zásady, účastníci, druhy rozhodnutí). V rámci této charakteristiky ...
  • Druhy civilního procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Chromčíková, Viktória (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Druhy civilního procesu Viktória Chromčíková Abstrakt Tato práce pojednává o různých druzích civilního procesu, které se vyvinuly k ochraně subjektivních práv v soukromoprávní sféře. Tím, kdo primárně poskytuje ochranu ...
  • Druhy civilního procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Weingärtnerová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 31. 3. 2009
  • Incidenční spory v konkurzu a ve vyrovnání s přihlédnutím k úpravě v SRN 

   Defence status: DEFENDED
   Michal, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 2. 2006
  • Insolvenční správce a jeho postavení v insolvenčním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Grácz, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Insolvenční správce a jeho role v insolvenčním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Karcolová, Kornélia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Předmětem diplomové práce je rozbor institutu insolvenčního správce podle současné právní úpravy. Práce je rozvržena do 6 kapitol: První kapitola s názvem Institut / osoba insolvenčního správce - rozebrány prameny právní ...
  • Konkursní podstata 

   Defence status: DEFENDED
   Fišerová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 10. 2006
  • Majetková podstata 

   Defence status: DEFENDED
   Beránková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 1. 2012
   Diplomová práce, téma: Majetková podstata Autor: Jana Beránková Abstrakt v českém jazyce Předkládaná diplomová práce pojednává o majetkové podstatě v insolvenčním řízení. Jedná se o jeden ze základních právních institutů ...
  • Možnosti překonání úpadku podle právního řádu České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Morávek, Libor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Návrat insolvenčního práva - Průzkum k postavení insolvenčních věřitelů v českém a rakouském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Rechberger, Thomas (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 11. 2010
  • Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci 

   Defence status: DEFENDED
   Holan, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
  • Oddlužení podle insolvenčního zákona 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíchal, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Odůvodnění civilních soudních rozhodnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Podhola, Kamil (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 9. 2009
  • Podmínky prohlášení konkursu 

   Defence status: DEFENDED
   Továrek, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
  • Podmínky prohlášení konkursu 

   Defence status: DEFENDED
   Morysek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 9. 2011
   česky Práce se skládá ze sedmi kapitol. První z nich je úvod. Ve druhé kapitole shrnuji důvody, proč byla nová regulace insolvenčního práva nezbytná. Třetí kapitola je o podmínkách prohlášení konkursu obecně a o právních ...
  • Podmínky prohlášení konkursu 

   Defence status: DEFENDED
   Samcová, Miroslava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
  • Podmínky prohlášení konkursu 

   Defence status: DEFENDED
   Hovorková, Magda (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
  • Podmínky prohlášení konkurzu 

   Defence status: DEFENDED
   Brucknerová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 1. 2011
   Cílem mé diplomové práce je zejména rozpracovat jednotlivá zákonná ustanovení týkající se předpokladů prohlášení konkursu, jakožto jednoho ze způsobů řešení dlužníkova úpadku. V úvodu své diplomové práce se zaměřuji na ...
  • Podmínky prohlášení konkurzu 

   Defence status: DEFENDED
   Moussawi, Roman (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 31. 3. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV