Now showing items 1-20 of 59

  • Afghánistán - demokratizace v bojových podmínkách 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Chroboková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   The diploma thesis describes theory of Samuel Huntington about the clash of civilizations. Its focus is on the clash between Islam and the West. The thesis describes also history of Afghanistan until 2001 and the fall of ...
  • Conservative Criticism of Obamacare and its Transformation in the Context of Donald Trump Running for President 

   Defence status: DEFENDED
   Leichterová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 1. 2019
   Jana Leichterová Conservative Criticism of Obamacare and its Transformation in the Context of Donald Trump Running for President Abstract The thesis deals with the debate over the health care reforms in the United States. ...
  • Demokracie je agon: k Machiavelliho populistickému republikanismu 

   Defence status: DEFENDED
   Bíba, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   The present dissertation deals with the relationship between democracy and agonism. It attempts to defend the idea that certain problematic aspects of contemporary liberal democracies are not due to their origin primarily ...
  • Demokratizace na Ukrajině po Majdanu v období 2014-2019 

   Defence status: DEFENDED
   Honda, Myroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   This diploma thesis deals with Ukraine and its political transition to democracy, which is linked to the declaration of independence in the 1990s. Presently, the political system in Ukraine, despite its liberalization ...
  • Dialog marxistů s křesťany v českém prostředí v 60. letech 

   Defence status: DEFENDED
   Kletečková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   The thesis deals with the dialogue between Marxists and Christians, which took place mainly in the 60's years and was associated with ideological liberalization of that period. The examination focuses on personage of ...
  • Diktatura a republikánská tradice 

   Defence status: DEFENDED
   Ivančenko, Georgij (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Záměrem této práce je formulace pojmu republikánské diktatury v kontrapozici vůči jiným formám autokracie, jež bývají běžně označovány za diktatury. Pojem republikánské diktatury formulujeme v návaznosti na koncepci ...
  • Etnicita: hledání konceptu 

   Defence status: DEFENDED
   Bulant, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 1. 2009
   This thesis is an attempt to deal with a challenge that I wrestled with during my fieldwork in Bukovec: how to conceptualize the diversity of collective identities that I identified there. I decided to use the anthropological ...
  • Friedrich August von Hayek a otázka evoluce liberálních pravidel 

   Defence status: DEFENDED
   Doleček, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   The present dissertation deals with the topic of the relationship between political and moral philosophy and the epistemological and methodological arguments of Friedrich August von Hayek. The aim of the dissertation is ...
  • Individualismus u F. A. Hayeka 

   Defence status: RECOGNIZED
   Doleček, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 11. 2010
   This thesis aims to reconstruct meanings of individualism in works of F. A. Hayek and to prove that individualism serves as a standpoint to his epistemological advocacy of liberalism. First of all is presented an analytical ...
  • Individualismus u F. A. Hayeka 

   Defence status: DEFENDED
   Doleček, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Cílem této práce je rekonstruovat významy individualismu v díle F. A. Hayeka a zároveň dokázat, že Hayek na tomto pojmu staví svoji epistemologickou obhajobu liberalismu. Nejprve je představen analytický rámec, který pracuje ...
  • "Islám v ČR nechceme" jako politický fenomén české společnosti z hlediska teorie extremismu a radikalismu 

   Defence status: DEFENDED
   Merc, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
  • Jan Mertl a koncepce "autoritativní demokracie" 

   Defence status: DEFENDED
   Handl, Antonín (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Jan Mertl and the Concept of "Authoritative Democracy" Abstract: This text focuses on the shift that the political sociologist Jan Mertl has undergone in the 1930s, moving away from empirial sociological analysis through ...
  • Je pojem lidských práv fiktivní? Postmetafyzická koncepce Jürgena Habermase. 

   Defence status: DEFENDED
   Lysoňková, Michala (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 6. 2011
   Human rights are the pervasive practical and political concept, discussed in various branches: political and legal philosophy, political science or jurisprudence. In the diploma thesis, this concept is discussed in the ...
  • Koncept sovětského lidu po XX. sjezdu KSSS jako součást sovětské ideologie a jeho politický význam v procesu destalinizace 

   Defence status: DEFENDED
   Popova, Victoria (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   The concept of the Soviet people has always been a part of the Soviet political myth, nevertheless during the existence of the USSR its meaning had been changing substantially. The subject of research is transformation of ...
  • Konfliktní linie a ideové tábory v českém a slovenském stranickém systému po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Hynčica, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 4. 2007
   M Cleavages and Ideological Blocks in the Czech and Slovak Party Systems after 1989 This work brings knowledge from the comparison of the Czech and Slovak party systems. Based on long-term monitoring of the development in ...
  • Kontra-demokracie a nové typy občanského aktivismu 

   Defence status: DEFENDED
   Střižíková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
  • Konzervativní odpor k liberální demokracii. Carl Schmitt a Ernst Jünger 

   Defence status: DEFENDED
   Kúr, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 9. 2014
   Liberal democracy is a representative goverment that combines the principles of liberal and democratic. The Bachelor thesis will be devoted to conservative criticism of the political system, which in the days of the Weimar ...
  • Leo Strauss a americký neokonzervatismus 

   Defence status: DEFENDED
   Blažek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   This bachelor thesis, "Leo Strauss and American Neoconservatism," focuses on the description of endeavours to influence the USA foreign policy by particular USA policymakers who believed in and had studied the philosophy ...
  • Liberální institut a jeho role v etablování neoliberalismu po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Medvíď, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 6. 2021
   Tématem bakalářské práce je Liberální institut a jeho vliv na utváření ideologie pravicových politiků a stran po listopadu 1989. Předmětem zájmu bude vztah mezi Liberálním institutem jako aktérem a vládou či politickými ...
  • Liberální nacionalismus Yael Tamirové: teorie a polemika 

   Defence status: DEFENDED
   Zrůst, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 9. 2022
   This thesis deals with a theory of liberal nationalism, specifically its rendition presented by an Israeli author Yael Tamir. The set goal is to provide a detailed description of this specific interpretation using a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV