• Afghánistán - demokratizace v bojových podmínkách 

   Chroboková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Diplomová práce popisuje teorii Samuela Huntingtona o střetu civilizací. Soustředí se především na střet mezi islámem a Západem. Tyto teze aplikuje na případ Afghánistánu. Popisuje historii Afghánistánu do roku 2001, kdy ...
  • Conservative Criticism of Obamacare and its Transformation in the Context of Donald Trump Running for President 

   Leichterová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 1. 2019
   Jana Leichterová Conservative Criticism of Obamacare and its Transformation in the Context of Donald Trump Running for President Abstract The thesis deals with the debate over the health care reforms in the United States. ...
  • Demokracie je agon: k Machiavelliho populistickému republikanismu 

   Bíba, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Tématem předkládané práce je vztah agonismu a demokracie. Práce se snaží obhájit tezi, že určité problematické aspekty současných liberálních demokracií nemají svůj původ pouze ve změně sociálních podmínek (objevení se ...
  • Dialog marxistů s křesťany v českém prostředí v 60. letech 

   Kletečková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Práce se zabývá dialogem marxistů s křesťany, který se v českém prostředí odehrál převážně v 60. letech a souvisel s ideologickým uvolněním v té době. Výzkum se zaměřuje na postavu Milana Machovce, který byl stěžejní ...
  • Diktatura a republikánská tradice 

   Ivančenko, Georgij (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Záměrem této práce je formulace pojmu republikánské diktatury v kontrapozici vůči jiným formám autokracie, jež bývají běžně označovány za diktatury. Pojem republikánské diktatury formulujeme v návaznosti na koncepci ...
  • Etnicita: hledání konceptu 

   Bulant, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 1. 2009
   Tato diplomová práce je pokusem vyrovnat se s problémem, s kterým jsem byl konfrontován během svého terénního výzkumu v obci Bukovec: jakým způsobem uchopit různorodé podoby kolektivních identit, které jsem zde zaznamenal. ...
  • Friedrich August von Hayek a otázka evoluce liberárních pravidel 

   Doleček, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   Tématem předkládané práce je vztah politické a morální filosofie k epistemologické a metodologické pozici v rámci díla Friedricha Augusta von Hayeka. Cílem práce je v obecné rovině obhájit tvrzení, že Hayekova filosofie ...
  • Individualismus u F. A. Hayeka 

   Doleček, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Cílem této práce je rekonstruovat významy individualismu v díle F. A. Hayeka a zároveň dokázat, že Hayek na tomto pojmu staví svoji epistemologickou obhajobu liberalismu. Nejprve je představen analytický rámec, který pracuje ...
  • Individualismus u F. A. Hayeka 

   Doleček, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 11. 2010
   Cílem této práce je rekonstruovat významy individualismu v díle F. A. Hayeka a zároveň dokázat, že Hayek na tomto pojmu staví svoji epistemologickou obhajobu liberalismu. Nejprve je představen analytický rámec, který pracuje ...
  • "Islám v ČR nechceme" jako politický fenomén české společnosti z hlediska teorie extremismu a radikalismu 

   Merc, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
  • Jan Mertl a koncepce "autoritativní demokracie" 

   Handl, Antonín (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Jan Mertl a koncepce "autoritativní demokracie" Abstrakt: Tato práce se věnuje cestě sociologa politiky Jana Mertla od přísně empirické sociologické analýzy přes kritiku stranictví první Československé republiky k podpoře ...
  • Je pojem lidských práv fiktivní? Postmetafyzická koncepce Jürgena Habermase. 

   Lysoňková, Michala (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 6. 2011
   Pojem lidských práv představuje stěžejní prakticko-politický koncept, který je předmětem různých teoretických disciplín: politické a právní filosofie, politické vědy či jurisprudence. V předkládané práci je uvedený pojem ...
  • Konfliktní linie a ideové tábory v českém a slovenském stranickém systému po roce 1989 

   Hynčica, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 4. 2007
   M Cleavages and Ideological Blocks in the Czech and Slovak Party Systems after 1989 This work brings knowledge from the comparison of the Czech and Slovak party systems. Based on long-term monitoring of the development in ...
  • Kontra-demokracie a nové typy občanského aktivismu 

   Střižíková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
  • Konzervativní odpor k liberální demokracii. Carl Schmitt a Ernst Jünger 

   Kúr, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 9. 2014
   Liberální demokracie je zastupitelská vláda, která v sobě spojuje principy liberální a demokratické. Bakalářská práce se bude věnovat konzervativní kritice tohoto politického režimu, kterou za časů Výmarské republiky v ...
  • Leo Strauss a americký neokonzervatismus 

   Blažek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Bakalářská práce "Leo Strauss a americký neokonzervatismus" se zaměřuje na deskripci pokusu ovlivňování zahraniční politiky USA jednotlivými politickými činiteli, kteří studovali pod vedením politického filozofa Leo Strausse. ...
  • Liberální svoboda a její kritici 

   Sluková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
  • Les modes de la legitimation du lobbying en Europe centrale et ses ambivalences 

   Vargovčíková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   Práce zkoumá pokusy o profesionalizaci a institucionalizaci lobbingu v Polsku a v České republice od začátku 90.-tých let 20. století do roku 2016, z hlediska sociologie profesí, sociologie tvorby veřejných politik a také ...
  • Morální odpovědnost kolektivů 

   Fojt, Viktor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 6. 2011
   Předmětem této práce je dlouhotrvající debata o morální odpovědnosti kolektivů, která se vede především mezi dvěma opozičními pohledy na sociální fenomény jako takové. Metodologičtí individualisté interpretují sociální ...
  • Nejvyšší soud USA coby kormidlo moci a vývoje 

   Holubová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
   Diplomová práce s názvem "Nejvyšší soud USA coby kormidlo moci a vývoje" si klade otázku, jakou roli hraje v politickém systému americký Nejvyšší soud. Akcentována je jeho pravomoc ústavního přezkumu a ochránce individuálních ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV