Now showing items 1-20 of 107

  • Alloriho portrét Marie de Medici v Kunsthistorisches Museum ve Vídni 

   Defence status: DEFENDED
   Kunešová, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Alloriho portrét Marie de'Medici v Kunsthistorisches Muzeum ve Vídni Veronika Kunešová Resumé Ústředním tématem mé bakalářské práce je portrét Marie de'Medici(1540-1557),který je dnes součástí sbírek Obrazárny Kunsthistorisches ...
  • Antonio Campi (1523-1587). Mezi manýrou a barokem. 

   Defence status: DEFENDED
   Hlušičková, Pavla (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 6. 10. 2015
   The dissertation evaluated the formal, stylistic and contextual analysis of the painting oeuvre of the Cremonese native Antonio Campi. Monographic elaboration of Campi's oeuvre complement to the existing range of ...
  • Antonio Maria Viani v Mantově. Malířské dílo a kresba. 

   Defence status: DEFENDED
   Nová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   RESUMÉ Diplomová práce se zabývá osobností Antonia Maria Vainiho a jeho činností v Mantově. Přestože se Viani na dvoře mantovských Gonzagů uplatnil také jako architekt, scénograf, dekoratér a zastával pozici prefekta staveb, ...
  • Apollo a Marsyas versus Pieta Rondanini. Srovnání pozdní tvorby Tiziana a Michelangela 

   Defence status: DEFENDED
   Wanková, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
   WANKOVÁ Veronika Apollón a Marsyas versus Pieta Rondanini Srovnání pozdní tvorby Tiziana a Michelangela Tato bakalářská práce se zabývá obrazem Apollón a Marsyas a Pietou Rondanini na pozadí pozdní tvorby Tiziana a ...
  • Architektura Velké míčovny na Pražském hradě 

   Defence status: DEFENDED
   Kováříková, Eva (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Cílem bakalářské práce je popsat stavební a historický vývoj Velké míčovny na Pražském hradě postavené Bonifácem Wolmutem v letech 1567-1569 pro císaře Maxmiliána II., přiblížit historické okolnosti za kterých vznikla a ...
  • Architektura Vlašské kaple v Karlově ulici v Praze - a její vliv na vývoj pražské sakrální architektur 

   Defence status: DEFENDED
   Mafková, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 6. 2020
   Bakalářská práce se zabývá Vlašskou kaplí Nanebevzetí Panny Marie v Karlově ulici na Starém Městě pražském. Především se zaměřuje na architekturu tohoto objektu. Za zbudováním kaple stojí rozrůstající se uskupení italských ...
  • Aspects of artistic training and patronage in Bohemia in the second half ot the 17th century. The case of Christian Schröder (1655-1702) 

   Defence status: DEFENDED
   Fornasiero, Alice (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   English The figure of Christian Schröder has been the pretext to address the attention to several problematic in the History of Modern Art in Bohemia. The issues are modelled on the evolution of the painter's career. ...
  • Barokní památky v Lysé nad Labem se zaměřením na architekturu a sochařství 

   Defence status: DEFENDED
   Fojtů, Petra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 9. 2007
   Resumé V bakalá ské práci se zabývám tématem: Barokní památky v Lysé nad Labem se zam ení na architekturu a socha ství. Popisuji zde jejich historii a stavební vývoj od po átk do 19. a 20. století. Malí ství, které tvo í ...
  • Bartholomeus Spranger v Itálii 

   Defence status: DEFENDED
   Telnarová, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Diplomová práce je zaměřena na italský pobyt Bartholomea Sprangera, na jeho umělecký vývoj během té doby a na díla, která zde vytvořil. Itálie druhé poloviny 16. století se stala na deset let jeho domovem. Stejně jako mnoho ...
  • Bartholomeus Spranger ve sbírkách v České Republice 

   Defence status: DEFENDED
   Liška, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Diplomní práce obsahuje popis osobnosti malíře Bartholomea Sprangera a jeho tvorbu v Českých sbírkách. Umělec Bartholomeus Spranger žil od roku 1546 do roku 1611. Narodil se v Antverpách a pak cestoval Evropou. Nejdříve ...
  • Bassanové ve sbírce Národní galerie v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá díly z Národní galerie v Praze, která jsou evidována pod jménem Bassano. Úvodní kapitoly přibližují problematiku řešených děl, potažmo bassanovských děl na území České republiky. Stručně je ...
  • Benátské vlivy na dílo Boccaccia Bocaccina 

   Defence status: DEFENDED
   Jiráková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   (česky) Ústředním tématem mé práce jsou benátské vlivy na dílo Boccaccia Boccaccina, který byl jedním z nejvýznamnějších představitelů cremonské malířské školy. Zpočátku pracoval v Janově, Cremoně a v Miláně a byl ovlivněn ...
  • Carlo Valmadi (přibližně 1550 - 1620) - renesanční architekt na Trutnovsku 

   Defence status: DEFENDED
   Mach, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 6. 2008
   RESUMÉ Carlo Valmadi (přibližně 1550 - 1620) renesanční architekt na Trutnovsku Tématem bakalářské práce je shrnutí stavební činnosti italského renesančního architekta Carlo Valmadiho, který působil většinu svého života ...
  • Dějiny Kupferstich-Kabinettu v Drážďanech mezi lety 1720 a 1780 

   Defence status: DEFENDED
   Plzáková, Lucie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
   Resumé: Dějiny Kupferstich-Kabinettu v Drážďanech v letech 1720 - 1780 Kupferstich-Kabinett v Drážďanech byl založen roku 1720 kurfiřtem Friedrichem Augustem I. Saským, zvaným Augustem Silným, jako nejstarší museum grafiky ...
  • Díla "nizozemských" mistrů 17. století ze sbírky hraběte Humprechta Jana Černína 

   Defence status: DEFENDED
   Ryantová, Zdislava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   První kapitola této práce je zaměřena na život hraběte Humprechta Jana Černína, předního českého barokního sběratele umění. Další kapitola popisuje vznik černínské obrazárny a sbírky za Humprechta Jana Černína, dále se ...
  • Díla rodiny Vivariniů v Národní galerii v Praze v kontextu s jejich dílnou v Itálii 

   Defence status: DEFENDED
   Třešňáková, Alena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 6. 2008
   Paintings by the Vivarinis in the National Gallery in Prague in the context with their art workshop in Italy In the National Gallery in Prague is artistic represented Muranese school in the works of Antonio Vivarini da ...
  • Efemérní architektura renesančních festivit v kresbě Giulia Campiho 

   Defence status: DEFENDED
   Hlušičková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 2. 2011
   Diplomová práce informuje o životě a díle cremonského malíře, architekta a dekoratéra Giulia Campiho (cca 1502-1572), který se v roce 1541 stal autorem dekorací pro triumfální vjezd císaře Karla V. do Cremony. Spolu se ...
  • F. A. hrabě Špork v grafických listech a obrazech 

   Defence status: DEFENDED
   Benčová, Monika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 1. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá portréty Františka Antonína hraběte Šporka. Seznamuje s grafickými a malovanými podobiznami (všechny, kromě jedné miniatury, se nacházejí ve sbírkách v České republice), které si hrabě nechával ...
  • Fabián Puléř - pražský iluminátor 

   Defence status: DEFENDED
   Svitáková, Kristina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Bakalářská práce "Fabián Puléř - pražský iluminátor", činného v letech 1550 - 1562 na Starém městě pražském, se zaměřuje na jednoho z nejvýznamnějších iluminátorů 16. století v Čechách. Nejprve sleduje jeho osobní a profesní ...
  • Fenomén hudby v malbě na příkladu obrazu od Roelandta Saveryho s tématikou "Orfea hrajícího zvířatům v krajině" 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíková, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Diplomová práce Fenomén hudby v malbě na příkladu obrazu Roelandta Saveryho s tematikou "Orfea hrajícího zvířatům v krajině" se zabývá dílem nizozemského malíře z počátku 17. století v kontextu fenoménu hudby. Cílem práce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV