• Efekt edukace na hladinu krevních lipidů pacientů s dyslipidemií 

   Defence status: DEFENDED
   Lorencová, Marie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 8. 2020
   V této bakalářské práci se zabývám vlivem dietních a režimových opatření učiněných při léčbě dyslipidemie coby nejvýznamnějšího faktoru aterosklerózy. U souboru edukovaných pacientů byl sledován efekt edukace na jejich ...
  • Efekt edukace na hladinu krevních lipidů pacientů s dyslipidemií 

   Defence status: DEFENDED
   Kuncířová, Veronika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Bakalářská práce zkoumá vliv edukace a diety u pacientů s dyslipidémií. Dalším cílem bylo zmapovat stravovací návyky pacientů a zjistit, jaký mají zájem o zdravý životní styl. Teoretická část je založena na poznatcích z ...
  • Nutriční péče o pacienty s onemocněním TBC 

   Defence status: DEFENDED
   Vlášková, Lenka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 5. 6. 2020
   The thesis deals with the nutritional care for patients with TBC. The theoretical part describes the history of the disease, its etiology, pathogenesis, treatment and epidemiology. The tuberculosis current care of patients ...
  • Ovlivnění stavu diabetes mellitus 2.typu úpravou stravy a životního stylu 

   Defence status: DEFENDED
   Prokešová, Petra (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 6. 2012
   Bakalářská práce se zabývá onemocněním diabetes mellitus 2. typu, především dodržováním režimových opatření a edukací pacientů s diabetes mellitus 2. typu navštěvující diabetologické ambulance v Jeseníku a v Praze. Práce ...
  • Prevence aterosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdinová, Zuzana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Předcházení nemocem srdce a cév je jednou z hlavních součástí preventivní medicíny. Tato diplomová práce se zabývá prevencí kardiovaskulárních chorob. V teoretické části je popsána patogeneze aterosklerózy, která stojí na ...
  • Stravovací návyky klientů po srdečně cévních příhodách 

   Defence status: DEFENDED
   Šatrová, Jiřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 7. 2016
   Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část pojednává o problematice dyslipoproteinémií a jejich klasifikace. Obecně popisuje složení jednotlivých druhů lipidů a jejich ...
  • Stravovací návyky pacientů s významnou hypertriglyceridémií 

   Defence status: DEFENDED
   Pechová, Tereza (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
  • Vliv diety na lipidogram u pacientů s dyslipidemií 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněčková, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 8. 2017
  • Vliv diety na parametry lipidogramu u pacientů s dyslipidémií 

   Defence status: DEFENDED
   Paroha, Josef (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Hlavním cílem této práce je určit, zda má hypolipidemická dieta vliv na parametry lipidogramu u pacientů s dyslipidemií. Vedlejším cílem je zjistit stravovací návyky pacientů s dyslipidemií a určit, zda jsou v souladu se ...
  • Vliv diety na parametry lipidogramu u pacientů s dyslipidémií 

   Defence status: DEFENDED
   Dostálová, Lenka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Bakalářská práce zkoumá vztah mezi stravovacími návyky a dyslipidémií. Jejím cílem je zjistit, zda má dieta vliv na hladinu plazmatických lipidů. Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část pojednává ...
  • Vliv edukace na hodnoty krevních lipidů u pacientů s dyslipidemií 

   Defence status: DEFENDED
   Macinauerová, Romana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 8. 2020
   Dyslipidemie patří mezi rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění a v její prevenci či léčbě jsou důležitá dietní a režimová opatření. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda úprava stravovacích a režimových opatření ...
  • Vliv lázeňské léčby na změny antropometrických a biochemických parametrů u obézních pediatrických pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Pejšová, Hana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 5. 2021
   Dětská obezita je v současné době považována za závažný pediatrický problém. Hlavní riziko tohoto metabolického onemocnění spočívá v posunu komorbidit spojených s obezitou do stále nižších věkových kategorií. S tím souvisí ...
  • Vliv nízkocholesterolové diety na parametry lipidogramu u pacientů s hypercholesterolemií 

   Defence status: DEFENDED
   Šilerová, Tereza (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku dyslipidémií, jakožto významného rizikového faktoru z hlediska rozvoje a vzniku kardiovaskulárních chorob. Popisuje jednotlivé lipidy nacházející se v krevní plazmě. Seznamuje ...
  • Vliv nízkocholesterolové diety na parametry lipidogramu u pacientů s hypercholesterolémií 

   Defence status: DEFENDED
   Šípková, Eva (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Tato práce se ve své teoretické části zaměřuje na popis funkce tuků, především pak cholesterolu, v lidském těle. Přibližuje jednotlivé formy dyslipidemií, které významnou měrou ovlivňují riziko vzniku kardiovaskulárních ...
  • Vliv redukce hmotnosti na hladinu krevních lipidů a některých dalších rizikových faktorů ischemické choroby srdeční 

   Defence status: DEFENDED
   Zdeňková Kroužková, Pavlína (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 6. 2020
   Bakalářská práce je zaměřena na vliv redukce hmotnosti na hladinu celkového cholesterolu, triglyceridů, obvodu pasu a krevního tlaku. U souboru edukovaných osob byl sledován efekt edukace, respektive změny dietních a ...
  • Výživa a sedavé zaměstnání 

   Defence status: DEFENDED
   Řehounková, Alena (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   V bakalářské práci jsem přiblížila problematiku dnešní doby, kterou je čím dál větší počet lidí, kteří celý pracovní den tráví vsedě, u počítače. Zároveň mají téměř neomezený přístup k potravinám. Tyto dva faktory výrazně ...
  • Výživa u dětí s chronickým kožním onemocněním 

   Defence status: DEFENDED
   Tomíšková, Markéta (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   1 Children and chronically ill are two groups of people with specific dietary requirements. Therefore, if the patient falls into both groups at the same time, it can be very difficult to determine a suitable nutritional ...
  • Zdravý životní styl jako primární prevence civilizačních chorob 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlová, Veronika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 6. 2012
   Práce je zaměřena na prevenci chronických neinfekčních onemocnění s hromadným výskytem (tzv. civilizačních chorob). Teoretická část se zabývá jednotlivými chorobami, vyvolávajícími faktory těchto chorob, které lze nebo ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV