• Budování běloruského "ekonomického zázraku": analýza hospodářské politiky A. Lukašenka v letech 1994-1998 

   Baljajev, Arsenij (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Bachelor thesis focuses in particular on the development of the economic transformation in the post-Soviet Belarus and the relative success of the Lukashenka's economic model since his inauguration to the presidential ...
  • Czerninové a Dymokurský statek ve dvacátém století 

   Bartošová, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
  • Dějiny Smíchovského akcionářského pivovaru ( Od jeho založení roku 1869 do roku 1894) 

   Blahová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   V polovině 19. století nastal v Čechách v průmyslové výrobě převratný rozvoj, kdy se kvapem zakládaly velké průmyslové závody a často se koncentrovaly do určité oblasti. Jednou z takových oblastí byl bezesporu i Smíchov. ...
  • Dilema ukrajinského národního projektu: vytváření nových národních mýtů 

   Shenshyn, Oleg (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Ukrajina postrádá efektivní politiku formování historické paměti. Z tohoto důvodu není ukrajinský národní projekt s to konsolidovat ukrajinskou společnost. Hlavní výzvou ukrajinského národního projektu je vypořádaní se s ...
  • Fenomén UPA v diskusích a sporech 90. let XX. začátku XXI. století na Ukrajině 

   Zuieva, Varvara (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Hrad Střekov jako symbol Ústecka v 19. a 20. století 

   Janečková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 12. 1. 2010
   4.0 Resumé v diplomové práci je popsán hrad Střekov jako symbol města Ústí nad Labem a okolí města, především labského údolí v Českém středohoří, a jako památné místo regionu. Časový rozsah práce zahrnuje 19. a 20. století. ...
  • Hugo Bergman,poštmistr, starosta a politik 

   Beštová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 12. 1. 2010
   Při zadávání diplomové práce v rámci studia na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsem si zvolila téma "Hugo Bergmann, poštmistr, starosta a politik". První poznatky o této ...
  • Jaromír Nečas a jeho role v československo-ukrajinských vztazích 

   Švec, Michael (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
  • Jazyková otázka v kontextu vzniku a rozvoje nezávislé Ukrajiny v letech 1989-2001 

   Pelíšková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   Diplomová práce analyzuje prvních deset let nezávislé Ukrajiny z hlediska jazykové politiky a státoprávního uspořádání. Jednou ze základních hypotéz práce je tvrzení, že politická nezávislost měla v následujících letech ...
  • Josef Ambrož Gabriel (Zakladatel české regionální historiografie na Sušicku) 

   Matyášová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 6. 2006
   Šumava a konkrétně Sušicko s hradem Kašperkem si mě natrvalo získalo už před mnoha lety, když jsem na hradě Kašperku začala pracovat jako průvodkyně. Strávila jsem tam s přáteli nejedno léto i zimu, ať už jako průvodkyně ...
  • Konec druhé světové války na Novostrašecku 

   Hlinková, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 1. 2009
   Práce se soustředila na závěrečné kapitoly druhé světové války v soudním okrese novostrašeckém, který ve zkoumaném období patřil do slánského politického okresu a poté byl rozdělen mezi rakovnický a kladenský okres. Stručně ...
  • Konflikt v Podněstří 

   Sviták, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 24. 6. 2009
   Diplomová práce "Konflikt v Podněstří" pojednává o kořenech a vývoji situace, která na východě Moldávie vznikla s rozpadem Sovětského svazu. V prvních kapitolách je téma vymezeno geograficky a terminologicky, poté následuje ...
  • Konflikt v Podněstří. Národnostní a zahraničněpolitické aspekty 

   Sviták, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 3. 2. 2006
  • Kriminalita na Říčansku ve 2. polovině 17. století 

   Šimek, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   Výzkum dějin kriminality, resp. hrdelního soudnictví, je v českých zemích neodmyslitelně spjat se jmény Jaroslava Pánka a Evy Procházkové, jejichž systematická a intenzivní činnost na tomto poli začala v první polovině 70. ...
  • Kulturní a společenský život v Bystřici pod Hostýnem za první republiky 

   Matějčková, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 1. 2007
   Ve své práci jsem se zabývala kulturním a společenským životem v Bystřici pod Hostýnem v meziválečném období. Soustředila jsem se na shromáždění základních údajů o spolkovém životě ve městě s bližším zastavením u těch ...
  • Lidové hnutí Ukrajiny a jeho role ve vývoji Ukrajiny v 90. letech 

   Stepanyuk, Viktoria (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 29. 6. 2006
   This thesis deals with the People's Movement of Ukraine (Narodnyi rukh Ukrainy) in 1990-1998. This phenomenon is closely related to the problem of the Soviet Union demise, the anti-Communist movements, free elections, and ...
  • Maďarská menšina na Ukrajině a její role ve vztazích Ukrajiny a Maďarska po roce 1991 

   Mareš, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Práce se věnuje problematice maďarské menšiny na Ukrajině a její roli ve vzájemných vztazích Ukrajiny a Maďarska po roce 1991. Je rozdělena do tří částí: teoretické, regionální a mezinárodní. V teoretické části je nastíněná ...
  • Maxmilián Wratislaw, Wratislavové z Mitrovic a jejich panství Dírná 

   Plecerová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   Důvodů, proč jsem si vybrala za téma své diplomové práce právě český šlechtický rod Wratislavů z Mitrovic a život českého šlechtice Maxmiliána Wratislava1 z Mitrovic (5. 11. 1917 Dírná - 7. 3. 2002 Dírná), je hned několik. ...
  • Mor v Rakovníku roku 1680 

   Fialka, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 1. 2009
   Téma mé diplomové práce Mor v Rakovníku roku 1680, jsem částečně zpracovával již v rámci seminářů Doc. PhDr. Ivany Čornejovové, CSc. a PhDr. Bohdana Zilynského, jejichž obsahem byly katastrofy v raném novověku a Rakovnický ...
  • Mýty a kontroverze: Ukrajinské dobrovolnické jednotky v Donbasu 2014-15 

   Mastný, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Ukrajinské polovojenské dobrovolnické jednotky se staly klíčem pro boj s hrozbami rusko- separatistické hybridní války a jejich činnost se výrazně promítla do výsledku bojových operací. Tato případová studie se věnuje ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV