• Běloruská lidová republika 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 5. 2. 2009
   Diplomová práce "BLR" v širším slova smyslu analyzuje vývoj běloruského národního hnutí od počátku 20. století do konce roku 1918. V užším smyslu je cílem práce zhodnotit, do jaké míry je možné pokládat Běloruskou lidovou ...
  • Budování běloruského "ekonomického zázraku": analýza hospodářské politiky A. Lukašenka v letech 1994-1998 

   Defence status: DEFENDED
   Baljajev, Arsenij (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Předkládaná bakalářská práce pojednává o průběhu hospodářské transformace v postsovětském Bělorusku a relativním úspěchu ekonomického modelu prezidenta Lukašenka od jeho nástupu do úřadu až do propuknutí finanční krize v ...
  • Czerninové a Dymokurský statek ve dvacátém století 

   Defence status: DEFENDED
   Bartošová, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
  • Dějiny Smíchovského akcionářského pivovaru ( Od jeho založení roku 1869 do roku 1894) 

   Defence status: DEFENDED
   Blahová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   V polovině 19. století nastal v Čechách v průmyslové výrobě převratný rozvoj, kdy se kvapem zakládaly velké průmyslové závody a často se koncentrovaly do určité oblasti. Jednou z takových oblastí byl bezesporu i Smíchov. ...
  • Dilema ukrajinského národního projektu: vytváření nových národních mýtů 

   Defence status: DEFENDED
   Shenshyn, Oleg (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Ukrajina postrádá efektivní politiku formování historické paměti. Z tohoto důvodu není ukrajinský národní projekt s to konsolidovat ukrajinskou společnost. Hlavní výzvou ukrajinského národního projektu je vypořádaní se s ...
  • Fenomén UPA v diskusích a sporech 90. let XX. začátku XXI. století na Ukrajině 

   Defence status: DEFENDED
   Zuieva, Varvara (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • "Formování ústavního systému na Ukrajině" 

   Defence status: DEFENDED
   Judlová, Julija (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   My Diploma Work "Forming of constitution system in Ukraine" is characterised by two directions which are fade into one another. Firstly, I dealt with classification of the constitution system in contemporary Ukraine from ...
  • Hrad Střekov jako symbol Ústecka v 19. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Janečková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 12. 1. 2010
   4.0 Resumé v diplomové práci je popsán hrad Střekov jako symbol města Ústí nad Labem a okolí města, především labského údolí v Českém středohoří, a jako památné místo regionu. Časový rozsah práce zahrnuje 19. a 20. století. ...
  • Hugo Bergman,poštmistr, starosta a politik 

   Defence status: DEFENDED
   Beštová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 12. 1. 2010
   Při zadávání diplomové práce v rámci studia na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsem si zvolila téma "Hugo Bergmann, poštmistr, starosta a politik". První poznatky o této ...
  • Jaromír Nečas a jeho role v československo-ukrajinských vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Švec, Michael (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
  • Jazyková otázka v kontextu vzniku a rozvoje nezávislé Ukrajiny v letech 1989-2001 

   Defence status: DEFENDED
   Pelíšková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   Diplomová práce analyzuje prvních deset let nezávislé Ukrajiny z hlediska jazykové politiky a státoprávního uspořádání. Jednou ze základních hypotéz práce je tvrzení, že politická nezávislost měla v následujících letech ...
  • Josef Ambrož Gabriel (Zakladatel české regionální historiografie na Sušicku) 

   Defence status: DEFENDED
   Matyášová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 6. 2006
   Šumava a konkrétně Sušicko s hradem Kašperkem si mě natrvalo získalo už před mnoha lety, když jsem na hradě Kašperku začala pracovat jako průvodkyně. Strávila jsem tam s přáteli nejedno léto i zimu, ať už jako průvodkyně ...
  • Konec druhé světové války na Novostrašecku 

   Defence status: DEFENDED
   Hlinková, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 1. 2009
   Práce se soustředila na závěrečné kapitoly druhé světové války v soudním okrese novostrašeckém, který ve zkoumaném období patřil do slánského politického okresu a poté byl rozdělen mezi rakovnický a kladenský okres. Stručně ...
  • Konflikt v Podněstří 

   Defence status: DEFENDED
   Sviták, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 24. 6. 2009
   Diploma thesis "The conflict in Transnistria" deals with the roots and progress of the situation, which occurred in the east of Moldova when Soviet Union dissolved. Basic geographical and terminological orientation ...
  • Konflikt v Podněstří. Národnostní a zahraničněpolitické aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Sviták, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 3. 2. 2006
  • Kriminalita na Říčansku ve 2. polovině 17. století 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   Výzkum dějin kriminality, resp. hrdelního soudnictví, je v českých zemích neodmyslitelně spjat se jmény Jaroslava Pánka a Evy Procházkové, jejichž systematická a intenzivní činnost na tomto poli začala v první polovině 70. ...
  • Kulturní a společenský život v Bystřici pod Hostýnem za první republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Matějčková, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 1. 2007
   Ve své práci jsem se zabývala kulturním a společenským životem v Bystřici pod Hostýnem v meziválečném období. Soustředila jsem se na shromáždění základních údajů o spolkovém životě ve městě s bližším zastavením u těch ...
  • Lidové hnutí Ukrajiny a jeho role ve vývoji Ukrajiny v 90. letech 

   Defence status: DEFENDED
   Stepanyuk, Viktoria (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 29. 6. 2006
   Na Ukrajinu se nyní pohlíží jako na transformující se postsovětský stát, ovládaný nestabilitou, korupcí, s pozůstatky komunistické ideologie. Po prezidentských volbách na sklonku roku 2004 se к Ukrajině začalo vzhlížet s ...
  • Maďarská menšina na Ukrajině a její role ve vztazích Ukrajiny a Maďarska po roce 1991 

   Defence status: DEFENDED
   Mareš, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   This bachelor thesis deals with Hungarian minority in Ukraine and its role in mutual relations between Ukraine and Hungary since 1991. It is divided into three parts: theoretical, regional and international. In theoretical ...
  • Maxmilián Wratislaw, Wratislavové z Mitrovic a jejich panství Dírná 

   Defence status: DEFENDED
   Plecerová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   Důvodů, proč jsem si vybrala za téma své diplomové práce právě český šlechtický rod Wratislavů z Mitrovic a život českého šlechtice Maxmiliána Wratislava1 z Mitrovic (5. 11. 1917 Dírná - 7. 3. 2002 Dírná), je hned několik. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV