• Albrecht Rendl z Oušavy († 1522): významný člen nevýznamného rodu 

   Defence status: DEFENDED
   Koryta, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Druhá polovina 15. století v Čechách přinesla celou řadu společenských změn. Jednou z nejdůležitějších byla snaha o kodifikaci zemského práva, která byla realizována vydáním Vladislavského zřízení zemského. Hlavním autorem ...
  • Církevní poměry na Sedlčansku ve druhé polovině 14. a v 15. století 

   Defence status: DEFENDED
   Měrková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Ve své práci, s názvem "Církevní poměry na Sedlčansku ve druhé polovině 14. a v 15.století", se snažím zmapovat celkovou církevní situaci v tomto období ve vymezené části vltavského děkanátu. Vybrala jsem 10 lokalit, z ...
  • Český zemský sněm v letech 1500-1526 

   Defence status: DEFENDED
   Mužík, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Český zemský sněm představuje jednu z nejvýznamnějších institucí českého stavovského státu v pozdním středověku a raném novověku, jehož jednání měla značný vliv nejen na samotné České království, ale mnohdy se dotýkala ...
  • Dialog Matouše z Krakova o častém přijímání svátosti oltářní a jeho místo v myšlenkovém světě předhusitského reformního hnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Lužný, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   Matthew of Cracow was one of the most significant members of Prague University during its pre- hussite era. In addition to that, he is considered as one of the main representatives of the reform movement focused on correction ...
  • Hospodářské instrukce pro poddané do poloviny 16. století (na základě edice Josefa Kalouska) 

   Defence status: DEFENDED
   Koryta, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   In the posthussite period the noble mentality was quite changed. One of the expessions of the change was the endeavour to keep the dominion's economy at the directional principle. It was necessary to establish as perfect ...
  • Jan III. z Rožmberka, generální převor johaitského řádu v Čechách a vladař rožmberského domu 

   Defence status: DEFENDED
   Kotlárová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
   Práce zachycuje předního představitele johanitského řádu, působícího v první polovině 16. století, Jana III. z Rožmberka. Jde o příslušníka významného českého rodu, který ovlivňoval po 600 let politické dění českého státu ...
  • Jan III. z Rožmberka, generální převor johanitského řádu v Čechách a vladař rožmberského domu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kotlárová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 10. 2010
   The work is concerning John III of Rosenberg, the significant figure of the Hospitallers, the Order that had operated in the first half of the 16th century. He was a representative of significant Czech clan. The clan had ...
  • Jaroslav Lev z Rožmitálu, diplomat a politik pozdního středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Trnková, Magda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Práce se zabývá osobností Jaroslava Lva z Rožmitálu. Snaží se na základě dostupných pramenů a literatury postihnout jeho život a politické působení v Českém království. Jde o významného člena šlechtické obce 15. století, ...
  • Kompaktáta v utrakvisticko-katolické polemice let 1437-1500 

   Defence status: DEFENDED
   Pálka, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   59 Abstrakt: Práce se zabývá utrakvistickými a katolickými spisy polemického charakteru, v nichž autoři argumentovali basilejskými kompaktáty. Sledované polemiky vznikly na území Českého království a Moravského markrabství ...
  • Les pozdního středověku ve světle literárních pramenů 

   Defence status: DEFENDED
   Smlsal, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Bakalářská práce se zabývá obrazem lesa v středověkých literárních pramenech. Popisuje zobrazování lesa v různých typech pramenů: v exemplech, rytířských románech, cestopisech a kronikách. Zaměřuje se na motivy lesa využívané ...
  • Litomyšl Alberta ze Šternberka 

   Defence status: DEFENDED
   Večeře, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Medievistická studie Litomyšl Alberta ze Šternberka představuje určitou fúzi dvou historiografických přístupů. Regionálněhistorického a biografického, z čehož vzniká plastický a nevšední pohled na témata, která již byla v ...
  • Litomyšlská kázání Jindřicha z Vildštejna 

   Defence status: DEFENDED
   Večeře, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   This thesis Sermons of Jindřich from Vildštejn in Litomyšl deals with the preaching work of the cleric Jindřich of Vildštejn, which is preserved in the manuscript of the Bavarian State Library in Munich (BSB, Clm 14256). ...
  • Matouš z Krakova. Působení v Praze a rukopisy jeho děl v českém prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Lužný, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This thesis deals with Matthew of Cracow. This significant late-medieval scholar spent the greatest part of his life, from the 60s until the beginning of 90s of the 14th century, at the Prague university. The majority of ...
  • Mistři pražské artistické fakulty v letech 1437-1448 

   Defence status: DEFENDED
   Kotau, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Diplomová práce je věnována mistrům svobodných umění, kteří působili na přažské artistické fakultě v pokompaktátním období. Práce obsahuje rekonstrukci mistrovského sboru v letech 1437-1448, charakteristiku osob, které ...
  • Odraz komunikačního systému Rožmberků v korespondenci Oldřicha II. (1418-1462) 

   Defence status: DEFENDED
   Motl, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Cílem práce je objasnení aspektu komunikace šlechtického rodu Rožmberku v 15. století. Pozornost je venována obecnému fenoménu komunikace v období vrcholného stredoveku, instituci poslu, která hrála hlavní roli v prenosu ...
  • Osobnost Jana Sádla z Miličína a ze Smilkova 

   Defence status: DEFENDED
   Vančurová, Silvie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá osobností Jana Sádla ze Smilkova, šlechtice v královských službách, který žil na přelomu 13. a 14. století. Práce se snaží postihnout základní aspekty jeho života, které určovaly jeho vývoj a ...
  • Počátky rodu erbu půlměsíce. Rytíři z Vřesovic v pozdním středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Boukal, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Tématem diplomové práce je nástin dějin rodu rytířů (pozdějších pánů) z Vřesovic v pozdním středověku. Práce se zabývá převážně politickou a ekonomickou úlohou příslušníků tohoto rodu v pozdně středověkých Čechách, přičemž ...
  • Politika Václava IV. vůči Židům v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Holeček, Kajetán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   The bachelor thesis focuses on the topic of Wenceslas IV.'s politics against Jews in Bohemia. My research is based on the king's privileges and the narrative sources. There are three main topics in this work. What was the ...
  • Problematika lapkovství na Moravě v 1. pol. 15.stol. 

   Defence status: DEFENDED
   Müllerová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Hlavním předmětem bakalářské práce je problematika činnosti lapkovských bojových družin. Práce je vedena formou sondy do výseku dějin zahrnující první polovinu patnáctého století na Moravě. Zkoumáním dochovaných pramenů ...
  • Prokop z Rabštejna - český diplomat pozdního středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Kozler, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Práce se zabývá životními osudy a kariérou českého pozdně středověkého diplomata Prokopa z Rabštejna (kolem 1410 - asi 1470), staršího bratra známého humanisty Jana z Rabštejna. Těžištěm práce je především sledování Prokopovy ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV