• Alternativní vyjádření konektorů v češtině 

   Rysová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Práce se zabývá otázkou, jaké jazykové prostředky mohou být zahrnuty do anotace diskurzních vztahů Pražského závislostního korpusu (PDT). Jejím cílem je prozkoumat alternativní vyjádření diskurzních konektorů (tzv. altlexů) ...
  • Chybovost v písemném projevu romských žáků 9. ročníků základních škol praktických na základě elektronické databanky ROMi 

   Bedřichová, Zuzanna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 1. 2015
   disertační práce Chybovost v písemném projevu romských žáků 9. ročníků základních škol praktických na základě elektronické databanky ROMi Zuzanna Bedřichová ÚČJTK FFUK Praha 2014 Disertační práce se zabývá chybovostí v ...
  • K explikativním vztahům v češtině 

   Rysová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Cílem práce je prozkoumat a charakterizovat explikativní (vysvětlovací) vztahy v češtině vyjádřené spojovacími výrazy totiž, vždyť, přece a odlišit je od ostatních sémantických vztahů v rámci souvětí (především od vztahů ...
  • Morfologická a syntaktická charakteristika českých číslovek vyjadřujících počet entit, jejich souborů a druhů 

   Jínová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Tématem této diplomové práce jsou morfologické a syntaktické charakteristiky českých číslovek vyjadřujících počet entit, jejich souborů a druhů. Tyto tři významy se vyskytují společně u některých zástupců číslovek základních ...
  • O slovosledu z komunikačního pohledu 

   Rysová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   1 Kateřina Rysová Anotace Práce se zabývá popisem českého slovosledu kontextově nezapojených participantů. Sleduje, zda v povrchovém slovosledu existuje jejich základní (frekvenčně výrazně převažující) pořadí (srov. narodit ...
  • Vliv valence predikátového slovesa na slovosledné uspořádání adverbiálií 

   Rysová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 5. 1. 2010
   Cílem práce je ověřit bezpříznakové pořadí vybraných kontextově nezapojených adverbiálií (volných slovesných doplnění) v češtině v závislosti zejména na jejich valenčnosti, sémantice, formě, délce a typu výpovědi, v níž ...
  • Vliv valence predikátového slovesa na slovosledné uspořádání adverbiálií 

   Rysová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Cílem práce je ověřit bezpříznakové pořadí vybraných kontextově nezapojených adverbiálií (volných slovesných doplnění) v češtině v závislosti zejména na jejich valenčnosti, sémantice, formě, délce a typu výpovědi, v níž ...
  • Výstavba odborného textu ve starší a v současné češtině: srovnávací syntaktický rozbor 

   Zitová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Diplomová práce se zabývá sémantickými vztahy ve struktuře textu (diskurzu). Na materiále dvou skupin textů vymezených shodnými stylovými charakteristikami v rámci kategorie odborného stylu, ale odlišnou dobou vzniku ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV