• Botanický ekosystém suťového lesa 

   Defence status: DEFENDED
   Rýparová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 2. 2007
   Tato práce se zabývá pozorováním botanické sukcese na lokalitách suťového lesa během jednoho vegetačního období. Hlavní metodou diplomové práce je pozorování. Sledovaná stanoviště jsou umístěna ve Veřovických vrších v ...
  • Drvotova naučná stezka - návrh rekonstrukce a její využití ve výuce přírodopisu a biologie 

   Defence status: DEFENDED
   Netušilová, Michala (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Tématem diplomové práce je návrh rekonstrukce historicko-přírodovědné Drvotovy naučné stezky Povodím středního Kačáku v okolí přírodní rezervace Záplavy na Kladensku a její využití ve výuce přírodopisu a biologie na ZŠ a ...
  • Environmentální výchova na I. stupni ZŠ - projekt recyklace 

   Defence status: DEFENDED
   Chromková, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 1. 2006
   Tato práce je zaměřena na environmentálni výchovu a vzdělávání na 1. stupni základní školy. Měla by přispět к řešení problému, jak zařadit environmentálni výchovu do výukového procesu. Práce předkládá popis projektu ...
  • Geologický průvodce Novoknínskem 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíček, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   This thesis. Geological guide through Novokninsko, deals with enhancing children's knowledge and securing space for their own opinion about history, geological history, regional mining tradition and importance as a prominent ...
  • Knihy Geralda Durrella a výuka přírodopisu a biologie 

   Defence status: DEFENDED
   Blatchford, Ilona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 5. 2006
   V práci je řešena problematika výuky přírodopisu a biologie na druhém a třetím stupni vzdělávání. Podle obsahu a cílů výuky přírodopisu a biologie podle nejnovějšího modelu kurikula v České republice tzv. Rámcových ...
  • Kritické posouzení učiva geologie na základních školách a nižším stupni víceletých gymnázií 

   Defence status: DEFENDED
   Šejblová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Posouzení a rozbor učiva geologie na základních školách a nižším stupni víceletých gymnázií. Srovnání a kritické posouzení stávajících učebnic učiva geologie, včetně hodinových dotací. Návrh nové učebnice geologie pro tyto ...
  • Systém naučných stezek na Kozákově v Českém ráji 

   Defence status: DEFENDED
   Filipin, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou naučné stezky v okolí Kozákova v Českém ráji. Zadavatelem práce je Geopark Český ráj, který je součástí celosvětové sítě Světových geoparků UNESCO. V posledních letech byly prováděny ...
  • Učivo, metody, organizační formy a motivace vyučování geologii s důrazem na environment v geologické historii ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Kočí, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 4. 2007
   Hned v úvodu této disertační práce na téma: Učivo, metody, organizační Formy a motivace vyučování geologii s důrazem na environment v geologické historii ČR- Společenstvo svrchnokřídové fauny příbojové facie ČKP ve Velimi ...
  • Využití hmyzu k výuce biologie: Střevlíkovití (Coleoptera: Carabidae) Klánovického lesa a posouzení stavu jeho zachovalosti metodou bioindikace 

   Defence status: DEFENDED
   Rajová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
   Cílem této mé práce se stalo zhodnoceni míry zachovalosti Klanovického lesa z hlediska času a s využitím výsledků poskytnutých skupinou střevlikovitych a pavouků Vzhledem k omezenému množství materialu zabývajícího se ...
  • Využití národní přírodní památky Bílichovské údolí jako modelové lokality pro exkurze studentů a veřejnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kraslová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Pro SVOU diplomovou práci jsem zvolila obec Bílichov (16 km od Slaného ve směru na Louny) a její okolí - konkrétně národní přírodní památku Bílichovské údolí zpracovat jako exkurzní oblast především pro žáky základní škol, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV