• Analýza finančních časových řad 

   Defence status: DEFENDED
   Šimjáková, Dominika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
  • Analýza variance a kovariance s aplikací na finanční data 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Předložená práce zpracovává problematiku mnohorozměrné analý- zy variance a analýzy kovariance. Cílem práce je seznámit čtenáře s metodami testování hypotéz a ukázat jejich propojení s jednorozměrnou analýzou roz- ptylu, ...
  • Aplikace metod mnohorozměrné statistiky ve finanční analýze. 

   Defence status: DEFENDED
   Pešout, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 5. 2007
  • Aplikace modelů mnohorozměrných časových řad ve finanční analýze 

   Defence status: DEFENDED
   Hrba, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
   The thesis deals with the applications of multivariate ARMA models for particular time series from nancial markets; it consists of a theoretical part and a practical part. The former refers to the theory of multivariate ...
  • Autokorelace v časových řadách 

   Defence status: DEFENDED
   Kárný, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Práce se zabývá autokorelační strukturou časových řad, konkrétně i procesu AR(1). Je odvozen odhad rozptylu výběrových autokorelací a jsou dokázány jeho asymptotické vlastnosti. V simulační studii je generován normálně ...
  • Autokorelační a dekompoziční metody v analýze ekonomických časových řad 

   Defence status: DEFENDED
   Filka, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Cílem této práce je podat základní teoretický výklad pro práci s časovými řadami s využitím autokorelačních a dekompozičních metod, aplikovat metody na skutečná data ve vybraném softwaru, interpretovat získané výsledky a ...
  • Autoregresné modely 

   Defence status: DEFENDED
   Rathouský, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Náplňou tejto práce je porovnanie klasického a celočíselného autoregresného modelu prvého rádu. Vzhľadom k rozšírenosti klasického AR(1) modelu je v tejto práci spracovaný v menšej podrobnosti. Vo väčšom detaile je spracovaná ...
  • Deriváty z hlediska finanční matematiky a účetnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Godušová, Lýdia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
  • Ekonometrická analýza finančních dat 

   Defence status: DEFENDED
   Baniar, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   Název práce: Ekonometrická analýza finančních dat Autor: Matúš Baniar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra pravděpodobnosti a matematické ...
  • Ekonometrická analýza finančních dat 

   Defence status: RECOGNIZED
   Baniar, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   Název práce: Ekonometrická analýza finančních dat Autor: Matúš Baniar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra pravděpodobnosti a matematické ...
  • Forecasting Time Series - Univariate Methods 

   Defence status: DEFENDED
   Hutínová, Markéta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   Nazev prace: Pfedpovedi v casovych radach Autor: Mgr. Marketa Hutinova Katedra: Pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakaiarske prace: RNDr. Jitka Zichova, Dr. E-mail vedouciho: zi.chova@karlin.mff.cuni.cz ...
  • Grafické modely v analýze diskrétních finančních dat. 

   Defence status: DEFENDED
   Zachar, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
  • Grafické modely v analýze spojitých finančních dat 

   Defence status: DEFENDED
   Podolská, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Xa/ev prace: Graficke niodely v analy/e spojilych linancnich dat Autor: Kal.et'ina Podolska Kaledra: Kat.edra pravdepodobnost i a matenial.icke si.at isl.ikv Yedouci bakalafske prace: KXDr. Jilka Zichova, Dr. e-mail ...
  • Identifikace modelů finančních časových řad 

   Defence status: DEFENDED
   Fučík, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Práce se zabývá identifikací modelů finančních časových řad. Čtenář se seznámí s jednorozměrnými a mnohorozměrnými modely ARMA a způsoby jejich identifikace. Jsou představeny postupy, které využívají korelační strukturu ...
  • Lineárne modelovanie volatility finančných časových radov 

   Defence status: DEFENDED
   Kollárová, Dominika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Cieľom diplomovej práce je oboznámiť čitateľa s modelmi triedy ARCH(∞), ktoré modelujú volatilitu časového radu ako lineárnu funkciu kvadrátov reziduí. Konkrétne, práca pojednáva o modeloch IGARCH, FIGARCH a HYGARCH, ktoré ...
  • Lineární a bilineární modely pro časové řady z ekonomiky a financí 

   Defence status: DEFENDED
   Kotrbová, Anežka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá lineárními a bilineárními modely používanými pro zpracování časových řad z oblasti ekonomie a financí. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část stručně popisuje lineární ...
  • Lineární a nelineární autoregresní modely pro časové řady z ekonomiky a financí 

   Defence status: DEFENDED
   Cvetković, Jelena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Tato bakalářská práce se zabývá lineárními a nelineárními autoregresními modely pro časové řady z ekonomiky a financí. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se čtenář seznámí s pojmy spojenými ...
  • Lineárny regresný model s autokorelovanými reziduami 

   Defence status: DEFENDED
   Kostka, Ján (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Cieľom tejto práce je predstaviť postup pre analýzu lineárneho regresného modelu s autokorelovanými reziduami, ktorý je vhodný v prípade, keď sú pozorovania získané sledovaním veličín v čase. Pre reziduá predpokladáme ...
  • Metody zpracování kategoriálních finančních dat 

   Defence status: DEFENDED
   Kračmerová, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
  • Mnohorozměrná analýza rozptylu jako nástroj pro zpracování ekonomických a finančních dat 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Předložená práce se zabývá problematikou mnohorozměrné analýzy rozptylu, která slouží k porovnání středních hodnot v několika výběrech. Cílem práce je seznámit čtenáře s metodami testování příslušných hypotéz v mnohorozměrných ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV