• Dodržování tradic a zvyků v Čechách a na Moravě 

   Valmová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The dissertation Observance of traditions and customs in Bohemia and in Moravia focuses on issues of Czech and Moravian traditions, customs and holidays, namely on two important holidays Easter and Christmas. These two ...
  • Fenomén hrdinství a banality zla 

   Marková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
  • Místo svobodných škol v české kultuře 

   Scholzeová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Bakalářská práce se mezioborově zabývá problematikou svobodných škol v České republice. Základní perspektivou práce je hledisko antropologické, ale samozřejmě není opomenuto ani hledisko pedagogické, sociologické a ...
  • Projektové vyučování ve výuce lidských práv ve výchově k občanství 

   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
   Diplomová práce se nejprve zabývá v teoretické části porovnáním Listiny základních práv a svobod ČR a Slovenské ústavy s deklarací lidských práv ve smyslu historického přijetí v obou porovnávaných státech. Dále se věnuje ...
  • Proměny vztahu člověka k půdě na Valašsku ve 20. století 

   Adamová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   This bachelor thesis deals with human relation to the land and its transformation in connection with significant changes in the political scene. Human relation to land is not influenced and defined merely by geographical ...
  • Smrt z pohledu filosofie, psychologie a religionistiky a srovnání uvedených perspektiv 

   Heřtová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
  • Téma islámu ve výuce občanského a společenskovědního základu 

   Sarauerová, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The diploma thesis consists of a theoretical and a practical part. The first part deals with the theory in the form of a basic and brief introduction into the subject of Islam from the religious and anthropological point ...
  • Uplatnění didaktické hry ve výuce Občanského a společenskovědního základu v modulu Občan ve státě 

   Veber, Luděk (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Diplomová práce se zaměřuje na didaktickou hru ve výuce společenských věd především v oblasti výuky politologického celku na gymnáziích. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá didaktickou hrou jako ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV