• Daseinsanalýza a filosofie Martina Heideggera 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 1. 2022
   Práce se zabývá daseinsanalýzou jako psychoterapeutickým směrem, který vychází (mimo jiné) z filosofie. K tématu je přistupováno ve smyslu péče o duši, která se v evropské tradici objevuje již od Platóna, a právě přesah ...
  • Dezinformace jako téma mediální výchovy a jeho integrace do výuky společenských věd 

   Defence status: DEFENDED
   Tošnarová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   Tato diplomová práce se zabývá tématem dezinformací a představuje je jako aktuální a důležitý koncept současného mediálního diskurzu. Počáteční část práce popisuje dezinformace a zasazuje je do kontextu souvisejících ...
  • Dialog a otázky ve výuce na 2. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Sumcov, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 1. 2021
   Práce vystihuje neodmyslitelnou roli dialogu a kladení otázek ve výuce na 2. stupni základní školy. Cílem teoretické části práce je poukázat na důležitost vedení žáků k dialogu a kladení otázek pro osobní rozvoj jedince a ...
  • Dodržování tradic a zvyků v Čechách a na Moravě 

   Defence status: DEFENDED
   Valmová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The dissertation Observance of traditions and customs in Bohemia and in Moravia focuses on issues of Czech and Moravian traditions, customs and holidays, namely on two important holidays Easter and Christmas. These two ...
  • Etické kodexy dárcovství kulturních výtvarných institucí 

   Defence status: DEFENDED
   Wiesnerová, Josefína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
  • Fast fashion jako aktuální téma Výchovy k občanství 

   Defence status: DEFENDED
   Trojanová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá vybranými globálními problémy a jejich zařazením do výchovy k občanství se zaměřením na téma fast fashion. Teoretická část představuje fenomén fast fashion a jeho negativní dopady na životní ...
  • Fenomén hrdinství a banality zla 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
  • Filosofická reflexe waldorfské pedagogiky 

   Defence status: DEFENDED
   Sieglová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
  • Filosofie výchovy a otázka možnosti výuky etiky 

   Defence status: DEFENDED
   Randová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 1. 2019
   Diplomová práce se zabývá otázkou možnosti výuky etiky. Věnuje se především filosofii výchovy a etice. Základní otázka zní, zda je vůbec možné smysluplně vyučovat etiku. Práce též reflektuje podstatu a povahu výchovy a ...
  • Filosofující myšlení u dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Šímová, Žaneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 1. 2021
  • Hra ve filosofické a didaktické reflexi a uplatnění simulačních her ve výuce společenských věd 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku lidské hry, a to z několika hledisek, a sice z filosofického, pedagogického a didaktického. Práce je strukturována do tří částí. Teoretická část se zabývá filosofickými ...
  • Metoda a vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Jirásková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
  • Mezioborové vztahy mezi Občanským a společenskovědním základem a Francouzským jazykem 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 1. 2022
   Tato diplomová práce se zaměřuje na větší propojování vyučovacích předmětů za účelem překonání izolovanosti vědomostí, které v nich žáci získávají. Nejdříve se zaměřuje na teoretické prozkoumání možností integrace jednotlivých ...
  • Místo svobodných škol v české kultuře 

   Defence status: DEFENDED
   Scholzeová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Bakalářská práce se mezioborově zabývá problematikou svobodných škol v České republice. Základní perspektivou práce je hledisko antropologické, ale samozřejmě není opomenuto ani hledisko pedagogické, sociologické a ...
  • Poznávání regionální historie Kralupska prostřednictvím projektového vyučování ve výchově k občanství a dějepisu 

   Defence status: DEFENDED
   Varhaníková, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Diplomová práce se zabývá regionálními dějinami a jejich začlenění do výuky prostřednictvím projektové metody. Cílem práce je vytvořit návrh projektu na základě teoretických poznatků získaných z odborných publikací. Projekt ...
  • Principy tržního hospodářství ve výuce Výchovy k občanství 

   Defence status: DEFENDED
   Šulc, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   The diploma thesis will be devoted to the principles of market economy and its teaching in Civics classes at primary school. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part introduces ...
  • Projektové vyučování ve výuce lidských práv ve výchově k občanství 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
   Diplomová práce se nejprve zabývá v teoretické části porovnáním Listiny základních práv a svobod ČR a Slovenské ústavy s deklarací lidských práv ve smyslu historického přijetí v obou porovnávaných státech. Dále se věnuje ...
  • Proměny vztahu člověka k půdě na Valašsku ve 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Adamová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   This bachelor thesis deals with human relation to the land and its transformation in connection with significant changes in the political scene. Human relation to land is not influenced and defined merely by geographical ...
  • Smrt z pohledu filosofie, psychologie a religionistiky a srovnání uvedených perspektiv 

   Defence status: DEFENDED
   Heřtová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
  • Srovnání filosoficko-výchovného myšlení T. G. Masaryka a Radima Palouše 

   Defence status: DEFENDED
   Boukalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV