• Alkohol v médiích pohledem Generace Z: Vnímání, postoje a zkušenosti mladistvých 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   The aim of this thesis is to understand attitudes, perceptions and experiences of Czech adolescents, i.e. present representatives of Generation Z, with regard to the alcohol in the media. The theoretic part summarizes ...
  • Chování spotřebitelů z řad generace Z 

   Defence status: DEFENDED
   Viternová, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá spotřebním chováním generace Z. Ta je teprve druhou nejmladší generací, aktuálně však vstupuje do produktivního věku a současně tvoří už třetinu světové populace. Zároveň s tím roste i její ...
  • Deti v reklame: Ako deti vnímajú detstvo 

   Defence status: DEFENDED
   Hegyiová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   Táto práca sa venovala postojom detí k reprezentáciám detstva v médiách. Detské obrazy sú častokrát využívané ako obsah k vyrozprávaniu príbehu audio-vizuálnej reklamy, či iných reklamných textov. Zámerom teoretickej časti ...
  • Dětská kniha a mediální konvergence 

   Defence status: DEFENDED
   Parkanová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 6. 2018
   This thesis focuses on the children's literature and the cross-medial approach to storytelling for children. The topic is seen in the context of the Czech Republic and the German-speaking part of Switzerland. The aim of ...
  • Domestikace chytrých telefonů u mladých v České republice: Smíšený výzkum 

   Defence status: DEFENDED
   Tkačenko, Jekatěrina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   This paper applies to domestication of smartphones among young population in Czech Republic. It provides theoretical and empirical perspective at how research participants adopted their smartphones and how they incorporated ...
  • Kávová kultura a spotřebitelské chování v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Bäumeltová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kávové kultury a spotřebního chováni v České republice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části je dle dostupných pramenů, literatury, odborných ...
  • Luxusní lifestylové přílohy deníků v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Tesařová, Valentina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Diplomová práce mapuje fenomén českých deníkových příloh luxusního charakteru. Suplementy ZEN, City Life, Esprit a Proč ne?! vycházejí společně s deníky E15, MF Dnes, Lidové noviny a Hospodářské noviny. V teoretické části ...
  • Marketingová segmentace starší populace 

   Defence status: DEFENDED
   Spěváková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   (Abstract) The bachelor thesis deals with the issue of marketing segmentation with a focus on the population over 55 years of age. First part of the thesis conveys the theoretical framework of this phenomenon, where key ...
  • Role influencerů na Instagramu v životě teenagerů 

   Defence status: DEFENDED
   Pichlerová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   The main topic of the diploma thesis is the role of modern opinion leaders on social networks, in this work specifically on Instagram, in the life of teenagers. The objective of the theoretical part of the thesis is to ...
  • Sledovanost televize v mezigeneračním srovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Meisnerová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   This thesis deals with the differences of TV viewing habits between generations. The aim is to find out how different are their viewing habits. How much time each generation spend watching television, which TV channels and ...
  • Sociální sítě a marketingový obsah: Případová studie mezikulturního srovnání reakcí na reklamní obsah značek Purina 

   Defence status: DEFENDED
   Kubínová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   The aim of this thesis is to understand how the same marketing media content affects audiences of different cultures. Many global brands are managed centrally with unified marketing communication shared across the nations. ...
  • Sociální sítě jako nástroj k propagaci umělecké řemeslné výroby 

   Defence status: DEFENDED
   Kašová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   The Diploma Theses aims to investigate the role of social media in promotion of particular art-craft workshops. Based on half-structured qualitative interviews we analysed, what is the role of promotion of art-crafts on ...
  • Using New Technologies in Healthy Lifestyle Interventions Targeted at Children: The Case of the Netherlands 

   Defence status: DEFENDED
   Háša, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   New technologies such as social media or mobile games are often listed among the main contributors to the ever-increasing obesity rates among children. Paradoxically, the same technologies also bring potential to enhance ...
  • Vliv obsahu odebíraného prostřednictvím Instagramu na sebepřijetí a sebeprezentaci 

   Defence status: DEFENDED
   Petráková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   The theme of this master thesis is Instagram - a social networking service and its impact on self-acceptance and self-promoting of teenagers. In the first place, theoretical part aims to describe concepts, that are linked ...
  • Vnímání využití sexuality v marketingových kampaních 

   Defence status: DEFENDED
   Mikhovitch, Irina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   This bachelor thesis titled "Perception of use of sexual motives in marketing campaigns" describes and analyses the use of sexual motives and how viewers perceive them according to the intensity of sexual information and ...
  • Vztah mladistvých k tradičnímu televiznímu vysílání v době internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Kadeřábková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Práce s názvem Vztah mladistvých k tradičnímu televiznímu vysílání v době internetu ve své první kapitole teoretické části pojednává o vzniku a proměnách televizního vysílání v naší zemí od počátku až do současnosti. Vytváří ...
  • Zobrazení lidského těla v médiích a jeho vnímání mládeží 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
   Cílem této práce je zjistit, jak mladiství pohlíží na problematiku zobrazování lidského těla v médiích. Teoretická část této práce se zaměřuje na vývoj vizuálních médií s důrazem na rozšiřující se možnosti selekce a úprav ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV