• Aberace chromosomu 5 u dospělých nemocných s myelodysplastickými syndromy (MDS) 

   Defence status: DEFENDED
   Šejgunovová, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Myelodysplastické syndromy (MDS) jsou klonální onemocnění krvetvorby vznikající v důsledku poškození kmenové hematopoetické buňky. Nejčastější rekurentní chromosomovou aberací u nemocných s MDS je delece dlouhých ramen ...
  • Chromosomové aberace u akutních leukémií dětského věku. 

   Defence status: DEFENDED
   Sládková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Leukémie jsou nejčastějším nádorovým onemocněním, které se v dětském věku vyskytuje. Většina případů tvoří leukémie akutní, z nichž nejčastější je akutní lymfoblastická leukémie (ALL), druhou nejčastější formou je akutní ...
  • Frekvence a význam genetických změn v genomu leukemických buněk u dětí s T-ALL 

   Defence status: DEFENDED
   Sládková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 2. 2020
   T-ALL (T-cell acute lymphoblastic leukemia) is identified in 10-15 % cases of pediatric acute lymphoblastic leukemia and it is a clinically and genetically heterogeneous disease. About 50 % of patients have normal karyotype ...
  • Genomové změny v buňkách mozkových gliomů 

   Defence status: DEFENDED
   Šediváková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Mozkové gliomy jsou heterogenní skupina nádorů různých histologických subtypů, které se liší odezvou na léčbu a prognózou. Nejpočetněji jsou zastoupeny nádory vycházející z astrocytární řady a z oligodendrocytů. Významnou ...
  • Heteroploidie v buňkách kostní dřeně u dětí s akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) 

   Defence status: DEFENDED
   Matějčková, Nicole (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 6. 2014
   Akutní lymfoblastická leukemie je nejčastějším nádorovým onemocněním u dětí. Jedná se o heterogenní onemocnění, u kterého byla popsána celá řada rekurentních chromosomových aberací. Mezi nejvýznamnější aberace spojené s ...
  • Klonální vývoj leukemických buněk a jeho úloha při progresi leukémií a preleukémií 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Karla (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   Klonální vývoj je vícestupňový proces, který je spojen s progresí choroby, zhoršenou prognózou a kratším celkovým přežitím pacientů. Cílem disertační práce byla detailní charakterizace změn nalezených u pacientů s ...
  • Molekulárně cytogenetická analýza gliálních buněk a její přínos pro klasifikaci mozkových nádorů. 

   Defence status: DEFENDED
   Šediváková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Difúzní gliomy jsou heterogenní skupina mozkových nádorů, které se liší odezvou na léčbu a prognózou. Nejpočetněji jsou zastoupeny nádory derivující z astrocytárních a oligodendrogliálních buněk. Histologická klasifikace ...
  • Nebalancované změny v genomu nádorových buněk a jejich úloha v patogenezi onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Lhotská, Halka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 12. 2017
   Genomová nestabilita projevující se mimo jiné přítomností nebalancovaných změn je charakteristickým rysem maligní transformace buňky. Metodami I-FISH, mFISH, mBAND, CGH array, SNP array, MLPA, MS-MLPA a MS-PCR jsme analyzovali ...
  • Přínos molekulárně genetických a cytogenetických analýz k diagnostice a predikci léčebné odpovědi u pacientů s non-Hodgkinskými lymfomy 

   Defence status: DEFENDED
   Berková, Adéla (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 10. 2014
   Maligní lymofoproliferace zahrnují vysoce heterogenní skupinu nádorů vycházejících z lymfocytů, tj. lymfomů (Non-Hodgkinových - NHL, i Hodgkinova), leukémií, mnohočetného myelomu a dalších. V současnosti je známa řada ...
  • Studium genetických změn u dětí s akutními lymfoblastickými leukémiemi (ALL) za využití metod mFISH/mBAND a čipových technologií. 

   Defence status: DEFENDED
   Bártů, Linda (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   Akutní lymfoblastická leukémie patří k nejčastějším maligním onemocněním u dětí. K nejdůležitějším vyšetřením v době stanovení diagnózy patří sestavení karyotypu leukemických buněk, které rozděluje nemocné do prognostických ...
  • Vznik komplexních chromozomových přestaveb v nádorových buňkách a jejich význam 

   Defence status: DEFENDED
   Rochlová, Kristina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 7. 2020
   Chromoanagenesis is a catch-all term of recently described catastrophic events that generate complex karyotypes. These events are divided according to the characteristic features and are termed chromothripsis, chromoplexis ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV