• Arabské výpůjčky v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Hazbunová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Diplomová práce je zaměřena na vypůjčená slova z arabského jazyka do českého. Práce analyzuje fonetickou a fonologickou stránku přejatých slov, období jejich výpůjčky, moroflogické a sémantické změny, které nastaly u ...
  • Arabština jako minoritní jazyk v Izraeli 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   Arabština jako minoritní jazyk v Izraeli Tématem této diplomové práce je analýza postavení arabštiny jako minoritního jazyka ve specifických podmínkách kontaktu arabštiny a hebrejštiny v Izraeli. Jazyk je v tomto kontextu ...
  • Corpus of Orkhon Runic Inscriptions 

   Defence status: DEFENDED
   Kaas, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The goal of the submitted thesis is creating an electronic corpus of Old Turkic Orkhon runiform inscriptions. Author will argue the choice of texts he made; the minimum volume of textual material will be at least 30 000 ...
  • Formální analýza morfologie akkadštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Schürerová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   In recent years we can witness tendencies to process electronically not only living languages, but also ancient languages. This trend has also its impact on the sphere of Semitic languages as well. My thesis deals with the ...
  • K problému archaismu a inovace ve východoíránských jazycích 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ľubomír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 10. 2013
   K problému archaismu a inovace ve východoíránských jazycích Předkládaná disertace si klade za cíl přinést nové informace ohledně klasifikace východoíránských jazyků. Místo obecně akceptovaných dvou východoíránských větví ...
  • Královské seznamy strarověké Syropalestiny 

   Defence status: DEFENDED
   Čech, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   King lists of ancient Mesopotamia are a well-defined and described part of the "scientific" literature of the era, known as the Listenwissenschanft. This work aims to put on the same level the king lists of the neighbouring ...
  • Kultovní terminologie starochetitských textů 

   Defence status: DEFENDED
   Velhartická, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav srovnávací jazykovědy Jazyky zemí Asie a Afriky Šárka Velhartická Kultovní terminologie starochetitských textů Cult Terminology in Old Hittite Texts Disertační práce ...
  • Kvantitativní pohled na strukturu arabského textu 

   Defence status: DEFENDED
   Milička, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tato studie navrhuje několik obecných kvantitativně lingvistických falzifikovatelných hyptotéz, které následně ověřuje na textech v moderní spisovné arabštině, klasické arabštině a několika evropských jazycích, přičemž ...
  • Lexikální analýza románu "Mahrem" autorky Elif Şafak 

   Defence status: DEFENDED
   Farahat, Milena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 5. 2008
   one hand it deals with the litera! and stylistic aspects of the novel in relation to the use of vocabulary, dosely linked to the topic of the novel, on the other hand it focuses on inner structures of the text, which is ...
  • Moderní variety židovské arabštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Morávková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Moderní variety židovské arabštiny Autor: Anna Morávková Anotace Předmětem této práce jsou moderní variety židovské arabštiny. Teoretická část zasazuje židovskou arabštinu do širšího historického, sociálního a lingvistického ...
  • Phonology of Masoretic Hebrew II: Accents As Prosody 

   Defence status: DEFENDED
   Hedánek, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 9. 2017
   A Dissertation Abstract to Phonology of Masoretic Hebrew II Accents As Prosody Jiří Hedánek řjh (2017) PMH II - Abstract Charles University, Faculty of Arts, Prague 1 Abstract The dissertation Phonology of Masoretic Hebrew: ...
  • Serial verb constructions in Arabic 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšil, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   DIPLOMOVÁ PRÁCE SERIAL VERB CONSTRUCTIONS IN ARABIC Konstrukce sériových sloves v arabštině Bc. Adam Pospíšil Abstract The aim of this thesis is to investigate multi-verb structures in Egyptian Arabic (EA) which show some ...
  • Slovesné tvary pražské sbírky kappadockých tabulek 

   Defence status: DEFENDED
   Janský, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Práce se věnuje slovesným tvarům obsaženým v korpusu pražské sbírky kappadockých tabulek a zpracovává gramatiku těchto tvarů. Vychází z přepisu tabulek v jejich vydáních ICK 3 a ICK 4. Obsahuje teoretickou i praktickou ...
  • Teorie komunikace jakožto explanatorní princip přirozené víceúrovňové segmentace textů 

   Defence status: DEFENDED
   Milička, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 3. 2016
   1. Na rozdíl od distinktivních rysů a morfémů nejsou hlásky, slova, věty ani souvětí logickou nezbytností jazyka. 2. Přesto je tento nebo podobný druh vnořené segmentace přítomen v různých jazycích a je pevně zakotven i v ...
  • Typy časových slovesných konstrukcí v egyptském dialektu arabštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Zbončák, Přemysl (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   (česky) V této diplomové práci jsme se věnovali některým typům slovesných časových konstrukcí v egyptském dialektu arabštiny. Zejména jsme pojednali o tvarech spojených s pomocnými/časovými slovesy kān a ba'a, které tvoří ...
  • Valenční slovník arabských sloves 

   Defence status: DEFENDED
   Bielický, Viktor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 6. 2015
   (CZ) Valenční slovník arabských sloves PhDr. Viktor Bielický Tato disertační práce tvoří teoretické zázemí pro tvorbu valenčního slovníku sloves moderní spisovné arabštiny (MSA), jenž má primárně podobu elektronické databáze. ...
  • Zdravicí formule v periferní akkadštině 

   Defence status: RECOGNIZED
   Mynářová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 2. 2007
   V jazykovém i historickém kontextu syropalestinské oblasti v pozdní dobe bronzové predstavují akkadsky psané dopisy zcela samostatný a intenzivne pojednávaný fenomén. Nedílnou soucástí techto textu jsou pak jejich úvodní ...
  • Způsoby rozšiřování arabské slovní zásoby s důrazem na publicistický styl 

   Defence status: RECOGNIZED
   Bielický, Viktor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 9. 2008
   The present study consists of two parts. The first, theoretical part focuses on brief and mostly lexical characteristics of the Arabic media language style (Chapter 2) and describes in outline all word-formational methods ...
  • Způsoby rozšiřování arabské slovní zásoby s důrazem na publicistický styl 

   Defence status: DEFENDED
   Bielický, Viktor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   Tato práce se skládá ze dvou částí. První teoretická část poskytuje stručnou převážně lexikální charakteristiku jazyka arabského publicistického stylu (kap. 2.) a také podává přehled slovotvorných metod, které se používají ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV