• Chráněné bydlení pro osoby s mentální retardací 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eliška (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
  • Děti se zrakovým postižením v sociální práci 

   Defence status: DEFENDED
   Ungrová, Pavlína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
  • Diagnostika a následná péče o děti s poruchami učení a ADHD, s využitím artefiletiky 

   Defence status: DEFENDED
   Psohlavcová, Iva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Tématem diplomové práce je studie artefiletického přístupu při následné péči zaměřené na děti se specifickými poruchami učení a chování, zejména ADHD, uskutečňované souběžně v hodinách výtvarné výchovy. Úvodní část práce ...
  • Diagnostika dítěte ve věku 5 - 7 let a možnosti intervence v rodině 

   Defence status: DEFENDED
   Kostrounová, Adéla (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Diplomová práce "Diagnostika dítěte ve věku 5 - 7 let a případná intervence v rodině" je zaměřená na děti předškolního věku. Je zde pomocí diagnostiky zjišťována úroveň jejich znalostí a dovedností. V krátkosti je popsáno, ...
  • Dítě s Aspergerovým syndromem (kazuistika, aktuální stav a výhled do budoucna) 

   Defence status: DEFENDED
   Vamberová, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
  • Dítě s SPU a chování v rodině 

   Defence status: DEFENDED
   Statníková, Romana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
  • Dítě s vrozeným handicapem v rodině 

   Defence status: DEFENDED
   Kolbeková, Zuzana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
  • Dyspraxie v předškolním a mladším školním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Šteflová, Veronika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   This thesis deals with preschool children with dyspraxi and dyspraxi in elementary school.
  • Finanční gramotnost české populace 

   Defence status: DEFENDED
   Aubrechtová, Kamila (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Tématem diplomové práce je finanční gramotnost české populace se zaměřením na období časné dospělosti 18-30 let. Práce je rozdělena do 5ti kapitol. První kapitola se zabývá gramotností jako celkem a následně definuje pojmy ...
  • Funkční gramotnost u dospívající mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Honsů, Renata (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   Diplomová práce "Funkční gramotnost u dospívající mládeže", pojednává o složkách funkční gramotnosti. V teoretické části diplomová práce stručně představuje vývoj funkční gramotnosti. Ukazuje, v čem spočívá funkční gramotnost ...
  • Hovory se sexuální tématikou na Lince bezpečí 

   Defence status: DEFENDED
   Jeníčková, Renata (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Diplomová práce nesoucí název "Hovory se sexuální tématikou na Lince bezpečí" ve své teoretické části nejprve krátce popisuje historii telefonické krizové intervence v Čechách i ve světě, dále konkrétní činnost Linky ...
  • Klienti se specifickými poruchami učení ve středisku výchovné péče 

   Defence status: DEFENDED
   Hellingerová, Sandra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
  • Kvalita poradenského systému jako prevence nezaměstnanosti 

   Defence status: DEFENDED
   Burdová, Monika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   Bakalářská práce popisuje a vysvětluje základní pojmy z oblasti nezaměstnanosti. Uvádí míru nezaměstnanosti u absolventů škol a zabývá se pojmem volba povolání. Popisuje existující poradenské služby. Zaměřuje se na poradenské ...
  • Neukázněné dítě v předškolním věku:komplexní přístup k řešení problematiky 

   Defence status: DEFENDED
   Bezchlebová, Pavlína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 5. 2012
   Diplomová práce Neukázněné dítě v předškolním věku: komplexní přístup k řešení problematiky pojednává o problematice poruch chování u dětí předškolního věku. V teoretické části se zabývá definicí problematiky ADHD, ...
  • Nízkoprahová zařízení - práce s klienty, příprava sociálních pracovníků 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Hana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   Tato práce se zabývá fungováním nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. V první části jsou popsány nejčastější typy a problémy klientů, tedy jak takový klient nízkoprahového zařízení vypadá a co od zařízení potřebuje. ...
  • Obtíže ve výuce cizích jazyků u studentů s dyslexií na HTF 

   Defence status: DEFENDED
   Šimánková, Sylvie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   V této práci se zabývám studenty se specifickými poruchami učení, kteří studují cizí jazyky na Husitské teologické fakultě. Rozhodla jsem se psát práci na toto téma, protože si myslím, že je nutné zabývat se jedinci se ...
  • Osobní asistence a asistent na základní škole 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Galambová, Monika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Bakalářská práce se zabývá integrací žáků se speciálními potřebami a přizpůsobením školní výuky. Zdůrazňuji profesi asistenta pedagoga, která by bez integrace těchto žáků do běžných škol nikdy nevznikla a profesi osobního ...
  • Osobní asistent a asistent pedagoga na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Galambová, Monika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
  • Osvojování čtení s využitím alternativních metod a problémy minoritních skupin 

   Defence status: DEFENDED
   Mičková, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou gramotnosti a především výuky čtení. Teoretický podklad definuje gramotnost, minoritní skupiny, metody vyučování čtení a osvojování čtenářských dovedností. Praktická část vychází ...
  • Ověřování počítačových programů firmy Spektra u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami 

   Defence status: DEFENDED
   Butakov, Vadim (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV