• Aditivní systémy borelovských množin 

   Defence status: DEFENDED
   Hronek, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 6. 2020
   This master thesis focuses on the existence of σ-discrete refinement of point countable Borel additive systems in complete metric spaces. In the first three chapters we deal with the lower Borel classes, namely Gδ-additive, ...
  • Applications of descriptive set theory in mathematical analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   We characterize various types of σ-porosity via an infinite game in terms of winning strategies. We use a modification of the game to prove and reprove some new and older in- scribing theorems for σ-ideals of σ-porous type ...
  • Banach-Tarského paradox 

   Defence status: DEFENDED
   Klůjová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   V předložené práci studujeme Banach-Tarského paradox a jiné paradoxní rozklady množin, grup a pologrup. Tyto rozklady jsou ukázány zejména na volných grupách a pologrupách. Zabýváme se slovy tvořenými písmeny, pomocí kterých ...
  • Besicovitchova množina 

   Defence status: DEFENDED
   Petráček, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Chaotické správanie v ekonomických modeloch 

   Defence status: DEFENDED
   Stanek, Pavol (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 5. 9. 2008
  • Collections of compact sets in descriptive set theory 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasák, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 9. 2011
   1 Title: Collections of compact sets in descriptive set theory Author: Václav Vlasák Department: Department of Mathematical Analysis Supervisor: Doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D. Author's e-mail address: vlasakmm@volny.cz ...
  • Collections of compact sets in descriptive set theory 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vlasák, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 2. 2012
   1 Název práce: Systémy kompaktních množin v deskriptivní teorii Autor: Václav Vlasák Katedra: Katedra matematické analýzy Vedoucí doktorské práce: Doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D. Autorova e-mailová adresa: vlasakmm@volny.cz ...
  • Gradientové zobrazení funkcí více proměnných 

   Defence status: DEFENDED
   Skálová, Alena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 5. 2014
   Název práce: Gradientové zobrazení funkcí více proměnných Autor: Alena Skálová Katedra: Katedra matematické analýzy Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D., Katedra matema- tické analýzy Abstrakt: V práci ...
  • Hausdorffova dimenze některých množin 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněček, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   V bakalářské práci se zabýváme pojmem Hausdorffova míra a dimenze. Haus- dorffova míra je nezáporná veličina, která v jistém smyslu rozlišuje velikosti množin. Pomocí ní je zaveden pojem Hausdorffovy dimenze, která je ...
  • Ideály kompaktních množin a borelovské funkce 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasák, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
  • Komplexita klasifikačních problémů v ergodické teorii 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněček, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 6. 2020
   In the thesis we acquaint ourselves with the terms from ergodic theory and re- presentation theory of topological groups. We pay attention particularly to terms unitary representation, realizability by an action, dual ...
  • Konkurenční rovnováha 

   Defence status: DEFENDED
   Stráský, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 20. 6. 2008
  • Konvergence Fourierových řad 

   Defence status: DEFENDED
   Lipková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
  • Konvergence Fourierových řad v Lp prostorech 

   Defence status: DEFENDED
   Michálek, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Hlavní otázkou, kterou si klademe v této práci, je, zda posloupnost částečných součt· Fourierovy řady konverguje v nějakém smyslu k funkci, z níž byla řada vytvořena. V našem případě se budeme zabývat konvergencí Fourierových ...
  • Konvergence jedné řady 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Antonín (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   česky Text je věnován číselné řadě ∞ n=1(−1)n |sin n| /n. Cílem práce je ukázat, že tato řada je konvergentní. Zde použité řešení využívá standardní kritéria konvergence řad, teorii Fourierových řad, a hlubší poznatky o ...
  • Nekonečné hry a jejich aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
  • Počítání složitosti množin 

   Defence status: DEFENDED
   Hartman, Juraj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 9. 2015
   V této práci nejdříve popíšeme tzv. borelovskou hierarchii množin v metrickém prostoru a dokážeme několik jejích vlastností. Dále pro konkrétní borelovské podmnožiny konkrétních metrických prostorů (euklidovského prostoru ...
  • Ramsey-Cass-Koopmansův model a metody variačního počtu 

   Defence status: DEFENDED
   Franče, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
  • Sigma-ideál sigma-pórovitých množin 

   Defence status: DEFENDED
   Hronek, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Tato práce se zabývá pojmy pórovité a σ-pórovité množiny, u kterých doka- zujeme některé základní vlastnosti. Nejdříve definujeme pojmy na reálné ose, v dalších kapitolách provádíme zobecnění do metrických prostorů. V ...
  • Typické spojité funkce 

   Defence status: DEFENDED
   Šalom, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV