• Antike Mythologie im Werk Christa Wolfs 

   Defence status: DEFENDED
   Jannesová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Klíčová slova Christa Wolf, mýtus, mytologie, revize mýtů, Kasandra, Medea, společenská funkce literatury Abstrakt Tématem této diplomové práce je zpracování antické mytologie v povídce Kasandra a románu Médeia a jiné hlasy ...
  • Ästhetik und Haltungen der Neuen Sachlichkeit im Zeitroman der Weimarer Republik 

   Defence status: DEFENDED
   Jobová, Karolina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 2. 2011
   Resumé - česky Těžiště této diplomové práce tvoří estetické principy a kategorie "nové věcnosti" a jejich vývoj v dobovém literárně vědeckém diskurzu, stejně jako jejich etablování v literární produkci jako reakce na období ...
  • Bukowina im Werk Rose Ausländers 

   Defence status: DEFENDED
   Pfannová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   This paper deals with selected poems by Rose Ausländer who is one of the most important authors from the historical region of Bukovina. The aim of the thesis is to describe various ways in which she portrays Bukovina and ...
  • Die Bürger-Künstler-Problematik in Robert Walsers Romanen 

   Defence status: DEFENDED
   Kopřivová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá tématem měšťanské a umělecké problematiky v berlínských románech Roberta Walsera. Materiálovou základnu tvoří romány Sourozenci Tannerovi, Pomocník a Jakob von Gunten. Úvodní kapitola formuluje ...
  • Darstellung des Arztes in der modernen deutschsprachigen Literatur. Analysen ausgewählter Werke von Gottfried Benn, Arthur Schnitzler und Ernst Weiß 

   Defence status: DEFENDED
   Štika, František (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato práce se bude zabývat srovnáním vybraných německých próz 1. poloviny 20. století, jejichž autory i protagonisty jsou lékaři. Zkoumáno bude znázornění role lékařů ve vztahu ke společnosti i k psychologickému profilu ...
  • Ehre und Tugend in signo temporis. Am Beispiel der Protagonistinnen der Texte G. E. Lessings, F. Hebbels und A. Schnitzlers. 

   Defence status: DEFENDED
   Poláčková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Resumé Táto práca na základe troch textov z rôznych literárno-historických období pojednáva o cti a počestnosti v znamení času, tzn. pokúša sa priblížiť vývoj pojmov česť a počestnosť v určitom časovom rozhraní. Ako príklad ...
  • Erich Kästner - Schöngeist oder Schulmeister? Analyse didaktischer Konzepte in drei seiner Werke 

   Defence status: DEFENDED
   Koťová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Tato diplomová práce pojednává o Erichu Kästnerovi, žurnalistovi, autorovi scénářů a významném spisovateli 20. století, který se proslavil především jako autor knih pro děti a celá práce je neformálně rozčleněna do dvou ...
  • Frauenfiguren bei Arthur Schnitzler. Vergleich, Analyse und Interpretation ausgewählter Texte. 

   Defence status: DEFENDED
   Prajzlerová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Následující práce se zabývá problematikou ztvárnění ženských postav v díle Arthura Schnitzlera. Východiskem interpretace je základní rozdělení literárních figur přelomu století na femme fatale, femme fragile a femme enfant. ...
  • Freuds Psychoanalyse und die Literatur der Wiener Moderne am Beispiel ausgewählter Texte von Arthur Schnitzler und Stefan Zweig. 

   Defence status: DEFENDED
   Čepelková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Subject of the present thesis is an analysis of relations between Freudian psychoanalysis and the literature of Vienna's modern art in chosen texts by Arthur Schnitzler and Stefan Zweig. At first, thesis gives an overview ...
  • Die Gattung des Briefromans in den Werken deutscher und niederländischer Autorinnen. Das Beispiel von Sophie von La Roche, Betje Wolff und Aagje Deken. 

   Defence status: DEFENDED
   Vostalová, Milena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Předmětem této diplomové práce je žánr románu v dopisech v dílech německých a nizozemských autorek Sophie von La Roche, Betje Wolff a Aagje Deken. Tento prozaický žánr navázal na dřívější románovou tradici a je nerozlučně ...
  • Gender und Gedächtnis in Generationsgesprächen über die nationalsozialistische Ära. Kulturwissenschaftliche Interpretationen ausgewählter deutscher Romane der Gegenwart 

   Defence status: DEFENDED
   Pučalíková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 2. 2011
   Tato diplomová práce pojednává z kulturněvědného a sociálně-psychologického hlediska o třech německých románech současnosti, v nichž se postavy v rámci instituce rodiny mezigeneračně vyrovnávají s nacionálněsocialistickou ...
  • Homoerotik und Autoerotik in der Prosa der Moderne 

   Defence status: DEFENDED
   Dlasková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce se ve své první části zabývá vymezením a charakteristikou období přelomu 19. a 20. století, na jejímž základě ukazuje změnu v pohledu na svět i na člověka a jeho psýché v souvislosti s novým chápáním sexuality. ...
  • Interpretation der "Traumnovelle" Arthur Schnitzlers auf Grund der Traumlehre Sigmund Freuds 

   Defence status: DEFENDED
   Miller, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá otázkou, nakolik je možné interpretovat Snovou novelu vídeňského spisovatele a lékaře Arthura Schnitzlera z pozice nauky o snu, jejímž autorem je Schnitzlerův současník Sigmund Freud. Se ...
  • Josef Willomitzer (1849 - 1900). Leben und Werk des deutschschreibenden Schriftstellers aus Böhmen. 

   Defence status: DEFENDED
   Hornofová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 6. 2013
   Josef Willomitzer (1849 - 1900). Život a dílo německy píšícího spisovatele z Čech. Práce mapuje život a dílo Josefa Willomitzera, německy píšícího spisovatele z Čech. Úvodem jsou v práci stručně nastíněny společensko-kulturní ...
  • Justin Steinfeld im Prager Exil 

   Defence status: DEFENDED
   Pfannová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Předkládaná práce se zabývá novinářskou prací a románem Justina Steinfelda (1886 Kiel - 1970 Baldock), který v roce 1933 uprchnul z Hamburku do Československa. Práce se koncentruje na jeho články, které napsal během svého ...
  • Jüdische Identität in der Prosa Ludwig Winders 

   Defence status: DEFENDED
   Prouzová, Johana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, drei Prosawerke des Prager jüdischen deutschen Autors Ludwig Winder (1889 - 1946) zu interpretieren. Einleitend wird das gesellschaftliche und kulturelle Milieu der jüdischen Bevölkerung ...
  • Karl Barth und die Literatur 

   Defence status: DEFENDED
   Lis, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá vybranými teologickými díly Karla Bartha ve vztahu k vývoji německé literatury, zejm. moderny. Barthova teologie jakožto projev nesouhlasu ke stávající situaci v protestantské církvi (Kulturprot ...
  • Kirchendenkmalpflege in den Sudeten nach 1989. Das Beispiel des Lausitzer Gebirges. 

   Defence status: DEFENDED
   Čížková, Helga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Cílem této bakalářské práce je zmapovat rekonstrukce katolických kostelů na území Lužických hor, tj. oblasti Sudet, které byly realizovány po roce 1989 nebo probíhají v současné době. Po úvodní kapitole je zařazena část ...
  • Literatur bei Theologen - am Beispiel Karl Barths und Rudolf Bultmanns 

   Defence status: DEFENDED
   Lis, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Předkládaná bakalářská práce Literatur bei Theologen - am Beispiel Karl Barths und Rudolf Bultmanns se pokouší zhodnotit význam německé literatury ve vybraných dílech výše uvedených teologů. V případě Karla Bartha byla ...
  • Moderne und neue Medien im erzählerischen und essayistischen Werk von Walter Benjamin und Siegfried Kracauer 

   Defence status: DEFENDED
   Nechanický, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá teoretickým pojmem moderny. Pokouší se tento pojem uchopit na základě poukazu na zkušenost změněného vnímání času. V první části práce jsou analyzovány různé teoretické koncepty moderny. V ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV