Now showing items 1-20 of 69

  • Bankovní záruka zajištění v obchodní praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Rašková, Simona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 1. 2006
  • Cenné papíry s důrazem na směnku jako důležitý nástroj obchodních závazkových vztahů 

   Defence status: DEFENDED
   Chlpeková, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 12. 2011
   v českém jazyce Cenné papíry s důrazem na směnku jako důležitý nástroj obchodních závazkových vztahů Institut cenných papírů provází společnost již po mnoho staletí a stal se nepostradatelnou součástí hospodářského života. ...
  • Dluhopisy a jejich druhy 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 10. 2010
   Závěr Cílem této práce bylo definovat z právního hlediska dluhopisy, vymezit je oproti jiným druhům cenných papírů, přiblížit problematiku procesu jejich vydávání a především seznámit čtenáře s různými druhy dluhopisů ...
  • Dluhopisy a jejich druhy 

   Defence status: DEFENDED
   Dufek, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 4. 2007
  • Dluhopisy a jejich druhy 

   Defence status: DEFENDED
   Polach, Jaromír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 5. 2016
   Resumé Dluhopisy jsou dluhovými cennými papíry, které upravuje český zákon o dluhopisech (zákon č. 190/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V České republice je pomocí dluhopisů financována především vláda. Ačkoliv ...
  • Dluhopisy a jejich význam pro podnikatelskou praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Žáček, Bohdan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 11. 2012
   BONDS AND THEIR IMPORTANCE FOR BUSINESS The theme of this thesis is bonds as substitutable securities carrying particularly the right to repayment of amount due and of yield; the second topic is the importance of bonds for ...
  • Druhy a náležitosti směnek 

   Defence status: DEFENDED
   Tatoušek, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 5. 2006
  • Družstvo jako podnikatelský subjekt 

   Defence status: DEFENDED
   Valíček, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Družstvo jako podnikatelský subjekt Cílem práce je pohlédnout na družstvo z poněkud méně standardního úhlu, a sice jako na podnikatelský subjekt. Nestandardnost spatřujeme zejména v tom, že obvykle je s pojmem družstvo ...
  • Funkcie zmeniek s dôrazom na funkciu zaisťovaciu 

   Defence status: DEFENDED
   Hrmo, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 2. 2015
   Diplomová práca Funkcie zmeniek s dôrazom na funkciu zaisťovaciu je rozdelená do siedmych kapitol a niekoľkých subkapitol. Prvá kapitola obsahuje stručné predstavenie hlavného zamerania a účelu práce. Jej cieľom je overenie ...
  • Hmotněprávní a procesněprávní úprava obchodního rejstříku z pohledu rejstříkového soudce 

   Defence status: DEFENDED
   Bařinová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 12. 2010
  • Komanditní společnost 

   Defence status: DEFENDED
   Medek, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 11. 2014
   This rigorous thesis provides a comprehensive analysis of valid and effective legal regulation of limited partnership in the law of Czech Republic. In connection to the method of legal regulation of the limited partnership ...
  • Nekalá soutěž a význam její generální klauzule 

   Defence status: DEFENDED
   Studničná, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 1. 2011
  • Orgány kapitálových společností 

   Defence status: DEFENDED
   Schindléryová, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   180 Abstract: Topic of my thesis is "The bodies of capital companies". The goal of this thesis is analyzing the characteristics and specific aspects of the current legal regulation of the bodies of capital companies in the ...
  • Osobní obchodní společnosti a jejich povaha 

   Defence status: DEFENDED
   Chvalovská, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   Osobní obchodní společnosti a jejich povaha Cílem této práce je představit platnou a účinnou právní úpravu osobních obchodních společností, tedy veřejné obchodní a komanditní společnosti, v České republice. Snahou práce ...
  • Platební a zajišťovací funkce směnky a šeku 

   Defence status: DEFENDED
   Rác, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 9. 2016
   Směnka se původně vyvinula jako platební nástroj, v současné době se však stala přede- vším nástrojem zajišťovacím. Tuto funkci ovšem vyvodila právní praxe a její právní úprava může být pro laiky velmi nejasná. Z tohoto ...
  • Pojem a druhy směnek 

   Defence status: DEFENDED
   Janota, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 5. 2006
  • Pojem a druhy směnek 

   Defence status: DEFENDED
   Moravec, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 1. 2014
   - Pojem a druhy směnek Téma diplomové práce "Pojem a druhy směnek" jsem si zvolil především z toho důvodu, že mě problematika směnek a především směnečných náležitostí začala zajímat během seminářů z obchodního práva, ...
  • Pojem a druhy směnek 

   Defence status: DEFENDED
   Pávková, Ludmila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 10. 2006
  • Pojem a druhy směnek 

   Defence status: DEFENDED
   Blaha, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   - 1 - Abstrakt Tématem diplomové práce je "Pojem a druhy směnek". Důvodem pro výběr tohoto tématu byl můj zájem o právo cenných papírů, speciálně o právo směnečné a také mé pracovní zkušenosti. V rámci svého pracovního ...
  • Pojem a druhy směnek 

   Defence status: DEFENDED
   Čujan, Radomír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Resumé/ Pojem a druhy směnek Cílem mé diplomové práce je poskytnout pohled na jednotlivé náležitosti směnky vlastní i cizí, zejména pokud jde o náležitosti podstatné a o tzv. směnečné doložky. Diplomová práce je členěna ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV