Now showing items 1-20 of 37

  • 3 D kinematická analýza techniky pádlování na C 1. 

   Defence status: DEFENDED
   Větrovský, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 9. 5. 2006
   Název práce: 3D kinematická analýza techniky pádlování na Cl Title: 3D kinematic analysis ofpaddling technique at Cl. Cíle práce: Hlavním cílem této diplomové práce je provést 3D kinematickou analýzu pádlování na Cl a ...
  • Analýza herního zatížení ve sportovních hrách na přikladu volejbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Hank, Mikuláš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 26. 2. 2021
   Cílem této disertační práce bylo evaluovat a statisticky komparovat údaje distance pohybu a herního zatížení vzhledem k hráčským specializacím (postům) hráčů a vzhledem k výsledku rozeher. Analýza využila metodu 3D kinematické ...
  • Analýza herního zatížení ve sportovních hrách na přikladu volejbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Hank, Mikuláš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   The aim of this dissertation was to evaluate and statistically compare the data of the distance of movement and player load (PL) with respect to the player specializations and with respect to the result of rallies. The ...
  • Analýza pohybu hráčů ve volejbalovém utkání 

   Defence status: DEFENDED
   Hank, Mikuláš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 9. 5. 2013
   Cíl této práce byl zaměřený na kvantitativní evaluaci distance pohybu po hřišti u hráčů ženského vrcholového volejbalu v utkání a komparaci vybraných hodnot mezi hráči. V studii byla pro evaluaci využita 3D Kinematická ...
  • Analýza pohybu hráčů ve volejbalovém utkání 

   Defence status: DEFENDED
   Hank, Mikuláš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Primárním úkolem této diplomové práce bylo evaluovat, kvantifikovat a objektivizovat distanci pohybu elitních volejbalových hráček z hlediska jednotlivých herních specializací v horizontální rovině pohybu. Cíle práce byly ...
  • Biomechanické odezvy stojné nohy v průběhu kopu do míče 

   Defence status: DEFENDED
   Hanuš, Milan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 30. 4. 2010
   Název: Biomechanické odezvy stojné nohy při kopu do míče Cíl práce: Cílem studie bylo vymezit a popsat klíčové fáze pohybu hráče fotbalu a sledovat intraindividuální stabilitu řešení pohybového úkolu dopadu stojné nohy při ...
  • Dynamika a kinematika vertikálního výskoku fotbalových brankářů 

   Defence status: DEFENDED
   Čaba, Ladislav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 28. 4. 2008
   Název Dynamika a kinematika vertikálního výskoku fotbalových brankářů. Cíl práce Porovnání explozivních schopností dolních končetin u specifické skupiny vrcholových hráčů, fotbalov)rch brankářů. Pro vybrané typy provedení ...
  • Efekt základního mezocyklu na změny herní kondice s progresivním charakterem zatížení u hráčů mládežnického fotbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Bujnovský, David (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   EFEKT ZÁKLADNÍHO MEZOCYKLU NA ZMĚNY HERNÍ KONDICE S PROGRESIVNÍM CHARAKTEREM ZATÍŽENÍ U HRÁČŮ MLÁDEŽNICKÉHO FOTBALU Cílem této práce bylo zjistit, zda je využití specifických modelů stimulace kondice (Verheijen - experimentální ...
  • Efekt základního mezocyklu na změny herní kondice s progresivním charakterem zatížení u hráčů mládežnického fotbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Bujnovský, David (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   EFEKT ZÁKLADNÍHO MEZOCYKLU NA ZMĚNY HERNÍ KONDICE S PROGRESIVNÍM CHARAKTEREM ZATÍŽENÍ U HRÁČŮ MLÁDEŽNICKÉHO FOTBALU Cílem této práce bylo zjistit, zda je využití specifických modelů stimulace kondice (Verheijen - experimentální ...
  • Evaulácia a stanovenie noriem konvenčného pomeru extenzorov a flexorov kolena u športujúcej mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Ižovská, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Názov: Evaluácia a stanovenie noriem konvenčného pomeru extenzorov a flexorov kolena u športujúcej mládeže. Ciele: Cieľom práce je stanoviť normy silového pomeru H/Q (pomer medzi flexormi a extenzormi kolena) pre mládežnícke ...
  • Evaulácia a stanovenie noriem konvenčného pomeru extenzorov a flexorov kolena u športujúcej mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Ižovská, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 22. 11. 2019
   Názov: Evaluácia a stanovenie noriem konvenčného pomeru extenzorov a flexorov kolena u športujúcej mládeže. Ciele: Cieľom práce je stanoviť normy silového pomeru H/Q (pomer medzi flexormi a extenzormi kolena) pre mládežnícke ...
  • Hodnocení vybraných parametrů posturální stability u diabetických pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 30. 9. 2014
   Název: Hodnocení vybraných parametrů posturální stability u diabetických pacientů Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je popsat úroveň posturální stability pomocí zvolených parametrů u onemocnění diabetes mellitus 2. ...
  • Kinematická analýza pohybu a střelby hráče basketbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Pantůček, Stanislav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 30. 9. 2008
   Název: Kinematická analýza pohybu a střelby hráče basketbalu CHe práce: Rozbor technické stránky způsobu provedeni pohybu a vrchní střelby jednoruč ve výskoku po odrazu oběma nohama po jedno či viceúderovém driblingu. ...
  • Kinematická analýza různých variant útočného úderu ve volejbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Stránský, Robin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 9. 5. 2007
   Název práce: Kinematická analýza různých variant útočného úderu ve volejbalu. Cíl práce: Porovnání pomocí kinematické analýzy a následné vyhodnocení útočného úderu středem sítě (zóna 3) v různých variantách provedení. Cílem ...
  • Kinematická analýza útočného úderu v badmintonu 

   Defence status: DEFENDED
   Skočdopole, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 9. 5. 2006
   2. Abstrakt Název: Kinematická analýza útočného úderu v badmintonu Název v anglickém jazyce: Kinematic analysis ofoffensive stroke in badminton Již 15 let hraji badminton. Má snaha vždy směřovala kjednomu cíly. Být nejlepší. ...
  • Kinematika a inverzní dynamika vybraného typu golfového švihu 

   Defence status: DEFENDED
   Gryc, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 7. 5. 2008
   Tide Kinematics and inverse dynamics of specific golť s type swing Aim of Assesssment Relation between golf swing period and weight transfer in real movement and alignment with golf swing theory. Method Thoretical part ...
  • Kinematika autového vhazování ve fotbale 

   Defence status: DEFENDED
   Huráb, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 28. 4. 2008
   Title Kinematics offootball's overhead throwing Aim of research The main aim of the research was to find out of the differences between two ways of soccer throw in from point of the movement performance. We eYaluated speed ...
  • Komparácia fyziologických a motorických determinantov mladých elitných hráčov futbalu s cieľom ich predikcie do reprezentačného výberu ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Dragijský, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   Názov: Komparácia fyziologických a motorických determinantov mladých elitných hráčov futbalu s cieľom ich predikcie do reprezentačného výberu ČR Ciele: Cieľom práce bola komparácia a diferenciácia vybraných fyziologických ...
  • Možnosti ovlivňování posturální stability u amatérských sportovců 

   Defence status: DEFENDED
   Fišer, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Název Možnosti ovlivňování posturální stability u amatérských sportovců Cíle práce Cílem práce je deskripce vybraných parametrů tělesného složení a posturální stability skupiny amatérských sportovců (florbalistů) a zhodnocení ...
  • Možnosti ovlivňování posturální stability u seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 17. 5. 2017
   Title: Effect of excercise on postural stability parameters in senior's age Objectives: The aim of this study is to assess the effects of a regular group exercise on specific parameters of postural control in seniors. The ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV