• Analyzing the complexity of auxin-related processes and their regulation 

   Defence status: DEFENDED
   Simon, Sibu (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Souhrn Rostlinný hormon (fytohormon) auxin je důležitým regulátorem růstu a vývoje rostlin. Koncentrační maxima auxinu, nutná pro regulaci vývoje rostlin, se vytvářejí na základě spolupůsobení metabolických procesů, pasivní ...
  • AUXIN BINDING PROTEIN 1 (ABP1) and its role in the auxin management in plant cells 

   Defence status: DEFENDED
   Čovanová, Milada (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Závěry Úloha AUXIN BINDING PROTEIN 1 (ABP1) v hospodaření rostlinných buněk s auxinem byla studována s využitím zjednodušeného modelového materiálu suspenzní kultury tabáku BY-2. ABP1 je předpokládaným receptorem pro auxin, ...
  • Auxin Transport in Arabidopsis thaliana: From the whole plant to suspension cultured cells 

   Defence status: DEFENDED
   Seifertová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 7. 2010
   v češtině Rostliny jsou díky svému přisedlému způsobu života vystaveny mnoha vlivům z okolního prostředí. U rostlin se vyvinula řada mechanismů, kterými koordinují jejich růst a vývoj, často za velice složitých podmínek. ...
  • Homeostáze rostlinných hormonů: vzájemné působení mezi auxiny a cytokininy 

   Defence status: DEFENDED
   Doležálková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   4 AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt Vzájemná kooperace fytohormonů je jedním z ústředních témat biologie rostlin už od 19. století. Díky pokrokům v molekulární biologii je v současnosti objasněna řada metabolických drah ...
  • Hormonal regulation of plant cell division and elongation 

   Defence status: DEFENDED
   Petrášek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 5. 2007
   I I I I I I I I I I I I I I a I I I I I I JlN PnrnÁŠnr SouHnN SouHRNDIsERTnčnípnÁce Tato disertaěnípráce se věnuje principůmhormoná|níregulace dě|enía růstu rost|innýchbuněk.PrůběhbuněČnéhodě|enía růstuurčujetvarpřisedlý ...
  • Mechanismy regulace aktivity vynašečů auxinu 

   Defence status: DEFENDED
   Křeček, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 9. 2011
   The morphology of plant body is shaped by genetically coded developmental programme together with environmental factors. The influence of environmental factors on the morphology is much more important in plants that in ...
  • Mechanizmus transportu cytokininů přes buněčnou membránu a jejich metabolizmus v buňkách tabákové suspenzní kultury BY-2 

   Defence status: DEFENDED
   Klíma, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 9. 2011
   MECHANISM OF CYTOKININ TRANSPORT ACROSS PLASMA MEMBRANE AND THEIR METABOLISM IN TOBACCO BY-2 CULTURED CELLS Mgr. Petr Klíma / Abstract of Ph.D. Thesis / Prague 2011 Cytokinins (CKs) are plant hormones that play a major ...
  • Molecular mechanism of transport of plant hormone auxin into cells 

   Defence status: DEFENDED
   Laňková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Nerovnoměrná distribuce regulátoru růstu rostlin (fytohormonu) auxinu zprostředkovává mnoho základních procesů ve vývoji rostlin. Auxin je transportován v rostlinném těle buď vaskulárním systémem nebo z buňky do buňky ...
  • Rodina auxinových přenašečů PIN: funkční a evoluční pohled 

   Defence status: DEFENDED
   Skůpa, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 9. 2011
   Growth and development of plant body is dependent on correct and effective integration of information about current deployment of its body parts, as well as on perception and transduction of inputs from environment. Multiple ...
  • Význam rostlinných proteinů z podrodiny ABCB pro transport auxinu 

   Defence status: DEFENDED
   Kubeš, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Polar auxin transport provides essential directional and positional information for many developmental processes in plants. At the cellular level, it is realized by both passive diffusion and the active transport through ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV