• Consumption over the life cycle : evidence from the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Cahlíková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Tato diplomová práce si klade za cíl provést analýzu spotřeby během životního cyklu na základě českých mikroekonomických dat ze Statistiky rodinných účtů. Hlavní inspirací je analýza spotřeby na amerických datech, kterou ...
  • Consumption over the Life Cycle: Evidence from the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Cahlíková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 30. 3. 2011
   The main goal of this thesis is to analyze life-cycle consumption using Czech microeconomic data from the 2000-2008 Household Budget Survey (HBS). Inspired by Gourinchas and Parker (2002), who analyzed life-cycle consumption ...
  • The Effect of Czech 2008 Flat Rate Personal Income Tax on Tax Evasion 

   Defence status: DEFENDED
   Hrbek, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 21. 3. 2012
   The main goal of this thesis is to examine the effect of Czech's 2008 at rate personal income tax reform on consumption, income and tax evasion since there is a belief that personal income tax rates are partially responsible ...
  • The Effect of Czech 2008 Flat Rate Personal Income Tax on Tax Evasion 

   Defence status: DEFENDED
   Hrbek, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   V této diplomové práci si klademe za cíl vyšetřit vliv české rovné daně z příjmů fyzických osob z roku 2008 na spotřebu, příjem a daňový únik, neboť teorie naznačuje, že daň z příjmů fyzických osob je částečně zodpovědná ...
  • Effective tax rate measures : (survey of methods, computations and comparison to statutory tax rates in the Czech Republic) 

   Defence status: DEFENDED
   Kábrtová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 3. 2010
   Structure of tax systems of particular countries across the world features with great complexity and largely differ from one country to another. Statutory tax rates are not a good measure of the tax burden imposed by the ...
  • The Efficiency of Public Expenditure, Evidence from the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Vraná, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   1 Abstrakt Práce se zabývá efektivitou veřejných výdajů a metodami odhadů efektivity. Metody jsou v práci popsány a porovnány podle vhodnosti pro analýzu efek- tivity obecně a konkrétně pro analýzu efektivity veřejných ...
  • Efficiency of public spending 

   Defence status: DEFENDED
   Lebovič, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Tato práce si klade za cíl nabídnut čtenáři vyčerpávající úvod do problematiky měření efektivity ve veřejném sektoru. Po představení obvyklých definic a konceptů efektivity je pozornost obrácena k veřejnému sektoru a k ...
  • Elasticity of taxable income : survey of methods and analysis for Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Kaucká, Kamila (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Změna sazby daně ovlivňuje chování daňových poplatníků a tudíž zdanitelný příjem a daňové příjmy státního rozpočtu. Každá taková změna může ovlivnit přiznaný zdanitelný příjem prostřednictvím jejího vlivu na kvalitu či ...
  • Essays on Allocations in Two-Sided Markets 

   Defence status: DEFENDED
   Šedek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Chapter 1 studies strategy-proofness in a congested market with asymmetric information and interdependences in players preferences. The market consists of players and depletable locations. Knowing about the asymmetries of ...
  • Flexibilita pracovního trhu, její měření a vliv na nezaměstnanost 

   Defence status: DEFENDED
   Majerová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá možnými definicemi a typy flexibility pracovního trhu s následným zacílením na numerickou flexibilitu. Nejprve jsou zmíněny indexy OECD a Světové banky, které měří ...
  • Heavy tails and market risk measures : the case of Czech stock market 

   Defence status: DEFENDED
   Bulva, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Těžké chvosty jsou jedním z mnoha dobře zdokumentovaných stylizovaných faktů o chování výnosů finančních aktiv. V první části této práce se zabýváme metodami odhadu parametru chvostu rozdělení výnosů hlavního českého ...
  • Heavy Tails and Market Risk Measures: the Case of the Czech Stock Market 

   Defence status: DEFENDED
   Bulva, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 19. 10. 2011
   One of the stylized facts about the behaviour of financial returns is that they tend to exhibit more probability mass in the tails of the distribution than would be suggested by the normal distribution. This phenomenon is ...
  • Sklony fiskální politiky k pro-cykličnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Málek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Četné studie ukázaly, že fiskální politika mnoha zemí je pro-cyklická, tedy umocňující fluktuace hospodářského cyklu. Tento fenomén je nejlépe pozorovatelný v rozvíjejících se zemích, ale může se týkat i zemí vyspělých. ...
  • Spokojenost se životem : (empirická evidence z České republiky) 

   Defence status: DEFENDED
   Vágnerová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Tato bakalářská práce si klade za cíl především prozkoumat úroveň spokojenosti se životem v České republice, zjistit vysvětlující proměnné, na kterých je spokojenost se životem závislá s důrazem na ekonomické ukazatele, a ...
  • Unorthodox measures of economic performance 

   Defence status: DEFENDED
   Křehlík, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Posouzení dlouhodobé ekonomické výkonnosti je palčivým problémem dnešní ekonomie. Existuje mnoho rozličných metod, jak toho docílit, především jsou to indexy udržitelnosti (Sustainable society index, Ecological footprint, ...
  • Why do Firms pay dividends? 

   Defence status: DEFENDED
   Šnajdr, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 18. 6. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV