• 3D hry v J2ME 

   Defence status: DEFENDED
   Hanslík, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Cílem textu je uvedení do problematiky vývoje 3D her v J2ME na mobilních zařízeních ve všech stupních vývoje od počátečního návrhu až k distribuci. Podrobně je popsána historie 3D her s důrazem na použité fyzikální a ...
  • Algorithms for Parallel Searching in XML Datasets 

   Defence status: DEFENDED
   Kruliš, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Práce se bude zabývat problematikou indexace XML dat a efektivního vyhledávání s indexem. Hlavním těžíštěm bude snaha navrhnout datové struktury a algoritmy, které umožní úlohu vyhledávání maximálně paralelizovat a využít ...
  • A decompiler for Objective-C 

   Defence status: DEFENDED
   Mráček, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Objective-C je populární programovací jazyk používaný primárně pro vývoj na platformách OS X a iOS. V práci prezentujeme praktický přístup k dekompilaci programů napsaných v Objective-C a zkompilovaných pro architektury ...
  • Dotazovací jazyky pro Sémantický web 

   Defence status: DEFENDED
   Galgonek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Myšlenka Sémantického webu přináší potřebu vytvářet a uchovávat metadata o dokumentech či obecně zdrojích a následně také v těchto metadatech vyhledávat. Existující dotazovací jazyky pro Sémantický web jsou však buď příliš ...
  • Dynamic resource balancing in virtualization clusters 

   Defence status: DEFENDED
   Grafnetter, Michael (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Účelem této práce bylo analyzovat problém vyvažování zátěže ve virtualizačních klastrech. Dalším cílem bylo implementovat pilotní verzi aplikace vyvažující zátěž ve virtualizačním klastru postaveném na platformě VMware ...
  • Dynamic setup for clusters with multi-master architecture 

   Defence status: DEFENDED
   Opočenská, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Diplomová práce se zabývá problémem multi-master konfigurace pro počítačové clustery, na kterých běží systém PROOF. PROOF je framework postavený na master-worker architektuře, který se používá především na analýzu fyzikálních ...
  • Editor ER diagramů 

   Defence status: DEFENDED
   Ibrahimová, Nora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 2. 2007
   The present work describes the implementation of an ER diagram editor, which is meant to help with conceptual modeling learning. The program called ER editor enables users to draw ER diagrams and generate accordant SQL ...
  • Employing Parallel Architectures in Similarity Search 

   Defence status: DEFENDED
   Kruliš, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   This work examines the possibilities of employing highly parallel architectures in database systems, which are based on the similarity search paradigm. The main objective of our research is utilizing the computational power ...
  • Fault-tolerant virtualization 

   Defence status: DEFENDED
   Herrmann, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Virtualizace je v serverovém světě často používaná jako nástroj pro konsol- idaci prostředků, ale také jako způsob zjenodušení správy a zajištění vysoké dostupnosti. Odolnost vůči chybám, nejvyšší úroveň vysoké dostupnosti, ...
  • Generátor backing-tracku pro hudební improvizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Martišek, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Pojem backing-track označuje jednoduchý hudební doprovod, který dává muzikantům možnost procvičovat své schopnosti hudební improvizace i bez živých spoluhráčů. Existující aplikace sloužící pro generování backing-tracků ...
  • Grafický engine pro FPS 

   Defence status: DEFENDED
   Forch, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Název práce: Grafický engine pro FPS Autor: Jan Forch Katedra (ústav): Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D. Email vedoucího: Jakub.Yaghob@mff.cuni.cz Abstrakt: V této práci ...
  • Implementation of cryptosystem based on error-correcting codes 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Cílem práce je prozkoumat možnosti implementace uživatelsky přívětivého a praktického kryptosystému založeného na algoritmech neohrozitelných kvan- tovými počítači. Předpokládá se co nejširší nasazení kryptografie založené ...
  • Interaktivní disassembler pro procesory architektury Intel 64 

   Defence status: DEFENDED
   Faltín, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Práce se zabývá implementací disassembleru-debuggeru pro procesory architektury Intel64. Disassembler si instrukce i jejich formát načítá z předpřipravených XML souborů, čímž je zajištěna rozšiřitelnost i pro budoucí ...
  • Interpret Pascalu 

   Defence status: DEFENDED
   Jančík, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Práce má prohloubit znalosti studenta v oblasti návrhu a tvorby frontendu překladačů, pokročilých programovacích technik a nástrojů používaných při jejich tvorbě. Má vzniknout interpret podmnožiny jazyka Pascal, který se ...
  • Kompilace bajtkódu jazyka Sky do C++ 

   Defence status: DEFENDED
   Brodský, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Programovací jazyk Sky je funkcionální jazyk urcený pro distribuované zpracování dat. V soucasné dobe existuje implementace prekladace jazyka Sky do bajtkódu, který je pak interpretován virtuálním strojem Sky. Nároky dnes ...
  • Ladící prostředí pro Windows 

   Defence status: DEFENDED
   Václavík, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Tato práce se zabývá analýzou dostupných ladicích prostředků operačního systému Microsoft Windows XP na platformě IA-32 a následnou implementací aplikačního debuggeru. Výsledná implementace (projekt RazeDebugger) podporuje ...
  • Mechanismy virtualizace běhu operačních systémů 

   Defence status: DEFENDED
   Děcký, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
   Přehled a taxonomie technologií, které se použvají pro virtualizaci běhu operačních systémů (spouštění více operačních systémů nebo více oddělených kontext u operačního systému současně na jednom počítači), jejich porovnání ...
  • Metody sledování chování procesů na Windows 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušek, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Tato práce rekapituluje vybrané metody pro sledování chování procesů na operačních systémech Windows. Zvláštní pozornost je věnována použití virtualizace jako pomocného prostředku k řešení problému. Cílem práce bylo zhodnotit ...
  • Nástroj pro kontrolu systémových volání pro Windows 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušek, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací software, který umožní svým uživatelům detailně monitorovat a případně i pozměňovat chování procesů na operačních systémech Microsoft Windows 2000, XP a Server 2003. V předkládané ...
  • Paralelní XML parsing 

   Defence status: DEFENDED
   Stráník, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Předložená práce popisuje analýzu a postup konstrukce paralelního parseru využívajícího potenciálu vícejádrových procesorů (CPU). Paralelismus je založen na rozdělení XML dokumentu v libovolných místech na části, které ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV