• Alternativní medicína ve specializovaných médiích a ohlas na tyto jevy ve vybraných mainstreamových tištěných médiích 

   Kábrt, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Diplomová práce "Alternativní medicína ve specializovaných médiích a ohlasy na tyto jevy ve vybraných mainstreamových tištěných médiích" zkoumá specializované časopisy s tematikou alternativní medicíny vznikající v ...
  • Americká krása: Přebírání témat a forem amerických fashion vlogů do české YouTube sféry 

   Procházková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 22. 1. 2018
  • Analýza fenoméni internetových videoklipů jako příčiny kyberšikany 

   Janáček, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Práce se vztahuje ke stále častějším případům útokům na mladé lidi, kteří účinkují ve vlastních videoklipech, které se stávají prostřednictvím sociálních sítí fenoménem. Mladí lidé se prezentují skrze různé audiovizuální ...
  • Analýza obsahů vkládaných dětmi na Facebook 

   Lucký, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
  • Analýza prvního a posledního ročníku časopisu Bravo a porovnání jejich obsahu 

   Pielová, Václava (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This work aims to determine whether the content and main topics in the Czech version of Bravo magazine have changed over time. The aim is to analyze the contents of the Bravo magazine in the first and last year of its ...
  • Analýza televizního pořadu pro děti Kouzelná školka 

   Smrčková, Hana Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Cílem bakalářské práce je provést pomocí kombinace kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy rozbor původního pořadu České televize Kouzelná školka. Pořad je určen primárně dětem předškolního věku. Sledované atributy ...
  • Analýza vlivu online chování na skutečný život 

   Hrubý, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Diplomová práce se věnuje analýze vlivu online chování na skutečný život. Je rozdělena na teoretickou (1.-3. kapitola) a praktickou část (4.-7. kapitola). První kapitola představuje aktuální trendy a celkový úvod do tématu ...
  • Blatenské listy, vznik, historie, současnost 

   Řebřina, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 26. 1. 2011
   Jméno a příjmení: Radek Řebřina Bakalářská práce: Blatenské listy - vznik, historie, současnost Cílem práce je zmapovat vznik a vývoj listu (vývoj rozsahu, ceny, množství inzerce atd.) od jeho vzniku v roce 1990 do současnosti ...
  • Časopisy pro předškolní mládež v období let 1990 až 2000 

   Veitová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Název práce: Časopisy pro předškolní mládež v letech 1990 až 2000 Autor: Kateřina Veitová Vedoucí práce: Mgr. Radim Wolák Práce se zabývá rozborem trhu s časopisy pro předškolní děti v letech 1990 až 2000. V první části ...
  • Česky psané časopisy pro sluchově postižené do roku 1950 

   Charvát, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Diplomová práce "Česky psané časopisy pro sluchově postižené do roku 1950" se věnuje českojazyčnému periodickému tisku určenému čtenářům s vadou sluchu, a to od jeho vzniku v roce 1918 do komunistické represe v roce 1950. ...
  • Děsivé dějiny - vzdělávací pořad televizního kanálu ČT:D 

   Chraščová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Cílem této bakalářské práce je především zjistit, zda je pořad Děsivé dějiny vhodný pro věkovou kategorii 8+, kterou uvádí tvůrci pořadu. Dále se zaměřuji na vliv a dopad seriálu na dětské diváky, zajímá mě vzdělávací ...
  • Děti a mobilní telefony 

   Slavíková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 25. 1. 2016
   Bakalářská práce "Děti a mobilní telefony" zkoumá vztah, který je vytvořen mezi dětmi ve věku zhruba 6 - 11 let (což odpovídá prvnímu stupni základní školy) a mobilními telefony. Jedná se jednak o vztah obecný, který je ...
  • Děti a reklama jako oblast teoretického zkoumání 

   Havelková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Bakalářská práce se věnuje vlivu reklamy na děti ve věku 6-8 let. Reklama cílená na děti je častým předmětem dlouhodobé diskuze ve společnosti. Nejčastěji se jedná o televizní reklamu, která je stále nejsilnějším médiem ...
  • Děti jako šiřitelé mediální gramotnosti v rodině 

   Říhová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Název práce: Děti jako šiřitelé mediální gramotnosti v rodině Typ práce: Bakalářská práce Autor: Bc. Aneta Říhová Vedoucí práce: Mgr. Radim Wolák Bakalářská práce se zabývá problematikou šíření mediální gramotnosti v ...
  • Děti, rodiče a jejich povědomí o bezpečném a legálním užívání obsahu internetu 

   Danešová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Bakalářská práce se zabývá otázkou, zda mají rodiče a jejich děti povědomí o bezpečném a legálním užívání obsahu internetu. První část tvoří teoretický základ práce. Je zde přiblížena primární i sekundární socializace jako ...
  • Dětské televize v České republice 

   Slavíková, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 26. 1. 2011
  • Facebook a jeho pozitivní a negativní vliv očima dnešní mládeže 

   Vaverová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
  • Gamifikace a její praktické využití v rámci školní výuky prostřednictvím tabletů 

   Manas, Adele (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Tato práce se zaměřuje na využití gamifikačních principů ve školní výuce, v rámci které jsou v hodinách používány tablety. V jednotlivých kapitolách jsou objasněny pojmy spojené s gamifikací, výukovými hrami a specifika ...
  • Historický vývoj mediální didaktiky a její rozsah v České republice 

   Huspeková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   Diplomová práce si klade za cíl zachytit vývoj a rozsah mediální didaktiky v České republice. Výchozími autory jsou PhDr. Jan Mašek, Ph.D. a Mgr. Zdeněk Sloboda, kteří se zabývají mediální pedagogikou v českém prostředí. ...
  • Interaktivní elektronická kniha -tradiční médium v nové podobě 

   Rybníčková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Interaktivní elektronická kniha - tradiční médium v nové podobě Diplomová práce "Interaktivní elektronická kniha - tradiční médium v nové podobě" pojednává o velmi aktuální nové formě tištěných knih. Je to další stupeň po ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV