• "A kdy se zase půjdeme podívat na velrybu?" Expozice a výstavy Národního muzea ve druhé polovině 20. století ve světle archivních pramenů 

   Defence status: DEFENDED
   Hanousek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   This thesis presents results of a research on a topic that has not been studied yet. The first part focuses on general questions and context - contemporary views on exhibition activities, the process of realization of the ...
  • Časopis Národního muzea, kulturně-historické periodikum a jeho přínos 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šímová, Alice (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Časopis Národního muzea je naším nejstarším, nepřetržitě vycházejícím vědeckým periodikem. V jeho historii nalezneme mnoho význačných osobností své doby, podílejících se na jeho vzniku a úspěšném pokračování. Reprezentuje ...
  • Časopis Národního muzea, kulturně-historické periodikum a jeho přínos 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šímová, Alice (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   v českém jazyce Časopis Národního muzea je naším nejstarším, nepřetržitě vycházejícím vědeckým periodikem. V jeho historii nalezneme mnoho význačných osobností své doby, podílejících se na jeho vzniku a úspěšném pokračování. ...
  • Časopis Národního muzea, kulturně-historické periodikum a jeho přínos 

   Defence status: DEFENDED
   Šímová, Alice (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Předmětem práce je Časopis Národního muzea ve svých počátcích do 60. let 19. století. Na základě práce s historickýmí prameny je zmapován jeho přínos pro české literární a vědecké snahy té doby. Časopis Národního muzea byl ...
  • Deníky Josefa Volfa jako sonda do československého knihovnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Kalousková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Pramennou základnou pro tuto práci budou dva edičně dosud nezpracované díly deníku knihovníka, historika a pedagoga Josefa Volfa (1878 - 1937) z let 1925 a 1933. Tematicky bude práce navazovat na předchozí bakalářskou práci ...
  • Digitalizace archiválií 

   Defence status: DEFENDED
   Buriánková, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Tématem práce je vybudování archivního digitalizačního pracoviště počínaje vypracováním projektu přes rozbor obecných podmínek a předpokladů práce po řešení finančních, personálních a technických otázek. Závěrem jsou popsány ...
  • Josef Emler a vydávání edice "Pozůstatky desk zemských království Českého r. 1541 pohořelých." 

   Defence status: DEFENDED
   Hanousek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Snahou práce je přehledně shrnout průběh přípravných prací na edici, především dílo Josefa Emlera, jeho způsob práce a její výsledky - dva publikované svazky edice. Kromě toho si tato práce klade za cíl připravit zpřístupnění ...
  • Knihovna Národního muzea v 1. polovině 20. století očima Josefa Volfa 

   Defence status: DEFENDED
   Kalousková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Josef Volf's diaries are for now unprocessed und unused source for research of life scientific and cultural elites in period of The First Czechoslowak Republic, for discovery the way of working of the National Museum Library ...
  • Knihovna státního zámku Litomyšl. Historie, současnost a budoucnost knihovního fondu, analýza a katalogizace starých tisků 

   Defence status: DEFENDED
   Večeře, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   The subject of this bachelor thesis is a historical library of the State castle of Litomyšl, primarily of its older part which is composed of matters from castle Pecka library. The focus of the thesis lies in codicological ...
  • Lidské vlivy na Velkou kotlinu v Hrubém Jeseníku 

   Defence status: DEFENDED
   Haldová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The main subject matter of this thesis is a research of the means of use of a state farm holding, specifically the holding of state farm Janovice, deposited in Opava Land Archives. This thesis is not a typical reconstruction ...
  • Národní muzeum pohledem vybraných médií - možnosti a limity médií jako historického pramene 

   Defence status: DEFENDED
   Hadaš, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Are many historical sources from which to draw the history of the National Museum. There are also a number of studies and monographs on the history of the National Museum, however, none of these works look at the media, ...
  • Osobnost JUDr. Karla Hostaše se zaměřením na jeho historiografickou a archivní činnost 

   Defence status: DEFENDED
   Seltenhoferová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Bakalářská práce se zabývá osobností JUDr. Karla Hostaše. Cílem bakalářské práce je zmapovat okruh činností JUDr. Karla Hostaše a přitom se zaměřit na jeho historiografickou a archeologickou činnost. JUDr. Karel Hostaš se ...
  • Prof. PhDr., Zdeněk Fiala, DrSc (* 5. 5. 1922, + 3. 8. 1975) 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   The aim of the bachelor thesis is to research the life and work of professor Zdenek Fiala. The opening passage of the thesis will be focused on his biography, archival and educational action and also to his colleagues and ...
  • Sloučení Národního muzea a Náprstkova muzea jako příklad vztahů kulturních institucí a zemských úřadů za první republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Egrová, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   Cílem práce je přiblížit komplikovaný proces připojování Náprstkova muzea k Národnímu muzeu trvající celé období první Československé republiky. V tomto procesu výraznou roli sehrávaly jak politické reprezentace své doby, ...
  • Srovnání vzdělávání státních úředníků v Československu 1918-1938 a v současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Zamazal, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   (in English): The topic of civil service is very actual. One of its interesting parts is the required training of officers. The first part of this bachelor thesis is focused on state officers and their required education ...
  • Stálá expozice Národního Muzea v Lobkovickém paláci 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Koplová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   The thesis deals with the theme Permanent exhibition of the National Museum in Lobkowicz Palace. Specifically the second part of the historical exhibition, entitled Monuments of the National Past, which aimed to provide a ...
  • Stálá expozice Národního Muzea v Lobkovickém paláci 

   Defence status: DEFENDED
   Koplová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   1 Abstract: The thesis deals with the theme Permanent exhibition of the National Museum in Lobkowicz Palace. Specifically, the second part of the historical exhibition, entitled Monuments of the National Past, which aimed ...
  • Vývoj přímých daní od poloviny 19. století až po současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Dekastello, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Předmětem této práce je zmapování vývoje přímých daní v historickém kontextu od poloviny 19. století až po současnost. Tato práce se zaměří především na přímé daně na území Prahy. Jejich proměnou díky daňovým reformám a ...
  • Vývoj základních evidenčních pomůcek 

   Defence status: DEFENDED
   Kantorová, Alexandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   This bachelor thesis, entitled Progression of essential registration needs, deals with the development of the archives law from the year 1918 until its present-day version. Based on this analysis, I have selected the postage ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV