• Analýza a porovnání různých modelů pro Value at Risk na nelineárním portfoliu 

   Defence status: DEFENDED
   Baran, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   The thesis describes Value-at-Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) models for measuring market risk. Parametric method, Monte Carlo simulation, and Historical simulation (HS) are presented. The second part of the thesis ...
  • Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 11. 2015
   Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing Jakub Černý Abstract: This thesis deals with the pricing of OTC financial derivatives including the coun- terparty credit risk (CCR). It focuses on the interest ...
  • Ensemble learning methods for scoring models development 

   Defence status: DEFENDED
   Nožička, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 6. 2018
   Credit scoring is very important process in banking industry during which each potential or current client is assigned credit score that in certain way expresses client's probability of default, i.e. failing to meet his ...
  • Kalibrace stromů úrokových měr a ocenění úrokových opcí 

   Defence status: DEFENDED
   Veska, Tobiáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   Tato akalářská prá e se za ývá i o i ký i a tri o i ký i stro y pro o eňová í úrokový h op í. Nejdříve uvede e fi a č í deriváty a jeji h základ í vlast osti. Ve druhé části se za ěří e a základ í pri ipy a pod í ky, které ...
  • Kreditní přirážka k tržnímu ocenění: přístupy k výpočtu a modelování 

   Defence status: DEFENDED
   Mlej, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   V této práci se zabýváme rizikově neutrální oceňovací formulí pro kreditní přirážku k tržnímu oceňování v případech, kdy jsou jedna nebo obě strany kontraktu vys- taveny riziku úpadku. V případě, kdy čelí úpadku jen jedna ...
  • Matematické metody konstrukce investičních portfolií 

   Defence status: DEFENDED
   Kůs, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá statistickými přístupy v konstrukci investičních portfolií. Teoretický výklad práce je věnován moderní teorii portfolia a vybraným statistickým metodám, které jsou používány pro odhad očekávaného ...
  • Oceňování bariérových opcí 

   Defence status: DEFENDED
   Macháček, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   V předložené práci studujeme tři možné způsoby oceňování evrop- ských měnových bariérových opcí. Pomocí těchto metod pak oceníme vybrané bariérové opce, kde podkladové aktivum je kurs EUR/CZK. Nejprve v první kapitole ...
  • Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Jambor, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Název práce: Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi Autor: Bc. Matúš Jambor Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., Vysoká škola ekono- ...
  • Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi 

   Defence status: DEFENDED
   Jambor, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 2. 2016
   Název práce: Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi Autor: Bc. Matúš Jambor Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., Vysoká škola ekono- ...
  • Oceňování kreditních derivátů 

   Defence status: DEFENDED
   Davidová, Věra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Kreditní deriváty jsou po teoretické i praktické stránce velmi zajímavým finančním instrumentem. Jejich oceňování se stalo v období finanční krize od roku 2007 často diskutovaným tématem. První část této práce je věnována ...
  • Odhady Value at Risk pro tržní a kreditní riziko 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 2. 2009
  • Pokročilé metody kalibrace modelů úrokových sazeb 

   Defence status: DEFENDED
   Holotňáková, Dominika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Práca je zameraná na štúdium pokročilých metód kalibrácie modelov úrokových mier. Teoretická čast' oboznamuje so základnou terminológiou z finančnej mate- matiky, finančných,konkrétne úrokových derivátov. Predstavuje modely ...
  • Stochastické modelování úrokových sazeb 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Název práce: Stochastické modelování úrokových sazeb Autor: Jakub Černý Abstrakt: Tato práce studuje různé stochastické modely úrokových sazeb. Teoretická část popisuje modely okamžité úrokové sazby (short-rate mo- dely), ...
  • Využití nestandardních metod pro oceňování finančních derivátů 

   Defence status: DEFENDED
   Švarcbach, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   V této diplomové práci využíváme nestandardní metody k ocenění elektrických derivátů. Vývoj spotové ceny elektřiny modelujeme pomocí mean-reverting modelů na hyperjemném binomickém stromě a přechodem do rizikově neutrálního ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV