• Art spaces outside institutional frames: differential spaces of art 

   Defence status: DEFENDED
   Piškur, Bojana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 3. 2006
   The aim of this dissertation is to direct attention towards differential way of approaching spaces of art, on the basis of Lefebvrian space production. But the space production in question is just one aspect which cannot ...
  • August Brömse. Der Künstler und seine Bilder 

   Defence status: DEFENDED
   Kašková, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 1. 2009
   The work is based on the estate of August Brömse in the Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, which contains over 1050 letters from the period between 1902 and 1910, and a large collection of sketches and pictures. ...
  • August Brömse. Der Künstler und seine Bilder 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kašková, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 1. 2010
   The work is based on the estate of August Brömse in the Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, which contains over 1050 letters from the period between 1902 and 1910, and a large collection of sketches and pictures. ...
  • Autentické struktury. Osobnosti a struktury interpretace v československém umění 1949-2004 

   Defence status: RECOGNIZED
   Havránek, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 11. 2006
   The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does ...
  • Autentické struktury. Osobnosti a struktury interpretace v československém umění 1949-2004 

   Defence status: DEFENDED
   Havránek, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Jako svou diplomovou práci jsem zpracovával dějiny československého kinetického umění v období přibližně mezi lety 1956-1971. O dva roky později jsem byl kurátorem výstavy akce slovo pohyb prostor1 , která mapovala ...
  • Beauty Revisited in Contemporary Art 

   Defence status: DEFENDED
   Dolanská, Karolina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   5 Abstract In his meditations on the arts of Ancient Greece Friedrich Nietzsche touches upon the essence of what makes art what it is. Since I feel that speaking about the essence of things became a possibility again - the ...
  • Česká autorsky tkaná tapiserie 60. let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Rudovská, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 1. 2009
   Počátek 60. let znamenal v dějinách oboru tapiserie v českém prostředí i evropském měřítku otevření nové kapitoly vývoje spojené s energickým nástupem autorského přístupu k realizaci, dispozici podmiňující následný razantní ...
  • České akční umění 60.-90. let. Historie a problematika dobové reflexe a interpretace 

   Defence status: RECOGNIZED
   Morganová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
   The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does ...
  • České akční umění 60.-90. let. Historie a problematika dobové reflexe a interpretace 

   Defence status: DEFENDED
   Morganová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 4. 2006
   Akční umění je tématem, které mě provází již od diplomové práce. V ní jsem se pokusila nastínit historii českého akčního umění z pohledu rituálnosti. Disertační práce "České akční umění 60. - 90. let" s podtitulem ...
  • České novobarokní sochařství 

   Defence status: DEFENDED
   Bezoušková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 3. 2019
   K základním cílům předkládané disertační práce patří ozřejmění významu novobarokních tendencí a jejich zařazení do kontextu vývoje českého sochařství. Aby bylo možné lépe pochopit úlohu novobaroka vzhledem k českému ...
  • Dekorativní plastika Stanislava Suchardy 

   Defence status: DEFENDED
   Jonáková, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   Sochařství přelomu 19. a 20. století udávají směr mnozí z žáků Josefa Václava Myslbeka, mezi něž patří i Stanislav Sucharda. Zatímco Suchardově medailérské tvorbě a pomníkovým pracím byla již v literatuře věnována pozornost, ...
  • Félicien Rops v kontextu své tvorby a doby 

   Defence status: DEFENDED
   Půtová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014
   Disertační práce Félicien Rops v kontextu své tvorby a doby je věnována životu a umělecké tvorbě jednoho z hlavních představitelů umělecké dekadence a symbolismu 19. století. Félicien Rops (1833-1898) byl belgický grafik, ...
  • Figurální motivy v díle Antonína Hudečka 

   Defence status: DEFENDED
   Ropková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Tato práce se soustředí na zajímavou skupinu obrazů Antonína Hudečka s figurální tematikou, který je však považován převážně za krajináře. Jeho obrazy s figurální tematikou vznikly především v počátcích jeho tvorby v ...
  • Ilustrace Alfreda Kubina k románu Die andere Seite 

   Defence status: DEFENDED
   Hlávka, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Předložená práce se zabývá rolí ilustrace v románu Alfreda Kubina Die andere Seite. Je rozdělena na dvě části. První část, zabývající se genezí díla, se snaží ozřejmit historická, výtvarná a filozofická východiska Kubinovy ...
  • Jan Kotík 1916-2002 - monografie 

   Defence status: DEFENDED
   Mladičová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 12. 2012
   1 Abstract A monograph on Jan Kotík (1916-2002) introduces both his art and theoretical work, it deals with a historical and cultural context of the now-defunct Czechoslovakia. Kotík's - an artist's, theoretician's, published ...
  • Jaroslav Špillar (1869-1917) a český výtvarný folklorismus na přelomu 19. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Fišerová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Diplomová práce si klade za cíl zmapovat folklorní tendence v českém secesním malířství kolem roku 1900. Období přelomu století je v českém výtvarném umění charakterizováno snahou zorientovat se vývoji západního evropského ...
  • Karel Malich 

   Defence status: DEFENDED
   Srp, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 12. 2006
   Karel Malich od narození věděl, že chce být malířem. Již v dětství soustředěně kreslil, nicméně jeho soustavný zájem o umění se ustálil později, kdy jeho vrstevníci byli často už hotovými osobnostmi, tvořícími v duchu ...
  • Klasicismus v moderním umění 

   Defence status: RECOGNIZED
   Michalová, Rea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 5. 2007
   The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does not include an abstract in English The thesis does ...
  • Klasicismus v moderním umění 

   Defence status: DEFENDED
   Michalová, Rea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 3. 2007
   "Bohužel je velmi těžké říci jasně, co klasicismus je ... ," postěžoval si ve svém pojednání o Paulu Cézannovi roku 1907 Maurice Denis. l Jeho "chvilková melancholie" byla docela oprávněná, neboť ke ...
  • Krajina v díle Josefa Váchala 

   Defence status: DEFENDED
   Voháňková, Romana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Tato práce si klade za cíl vysledovat zdroje a vývoj námětu krajiny v tvorbě Josefa Váchala. V první části se soustředí na výtvarné školení u Aloise Kalvody a jeho pozdější vlivy. Následně se zabývá obdobím mezi lety 1906 ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV