• Analýzy provázející tvorbu práva na příkladu regulace nových jevů v tzv. sdílené ekonomice 

   Blažek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   Analyses accompanying creation of law on the example of regulation of new phenomena, the so-called shared economy Abstrakt v anglickém jazyce This thesis deals with analyzes preceeding the parliamentary phase of the ...
  • Hodnoty, právní vědomí a právo 

   Moravec, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Hodnoty, právní vědomí a právo Tato diplomová práce se zabývá právními hodnotami a jejich významem při rozhodování subjektů práva. Nejprve zavádí obecný model světa, který je převoditelný na kterýkoliv jiný konzistentně ...
  • Jazykový výklad právního textu ve filosofickém kontextu 

   Švára, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 2. 2012
   Shrnutí Shrnutí diplomové práce "Jazykový výklad právního textu ve filosofickém kontextu" Klíčová slova: právní filosofie, interpretace práva, jazykový výklad Tato diplomová práce se v širším smyslu zabývá problematikou ...
  • Justice a právo na spravedlivý proces v komunistickém Československu 1948 - 1989 

   Guckler, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 1. 2016
   The aim of the study is to map and judge the level of the right to a fair trial in Czechoslovakia after the communist revolution in relation to the minimum requirements imposed by the European Convention on Human Rights. ...
  • Kvalita a význam důvodových zpráv v českém legislativním procesu 

   Hrubý, Dominik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 5. 2019
   According binding legislation, explanatory reports attached to legislatorybills is integral part of legislative process in the Czech republic for a long time, dramatically exceeding duration of autonomic Czech state. ...
  • Metodologické problémy srovnávací právní vědy 

   Ejubovič, Denis (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 4. 2018
   Metodologické problémy srovnávací právní vědy Shrnutí Srovnávací právní věda se od konce druhé světové války trvale rozrůstá: jak do počtu lidí, který se na ní podílí, tak do počtu prací, který ji tvoří. Růst srovnávací ...
  • Morální argumentace v rozvažování soudů při aplikaci práva 

   Šimek, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 3. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá vztahem práva a morálky z pohledu soudce aplikujícího právo. Odráží se od definice morálky jako normativního systému, který určuje co je dobré a co špatné, přičemž špatné trestá vnitřní ...
  • Návrat k ontologickému pojetí přirozeného práva 

   Kvapil, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   Jde též o tuto společnost. Jestliže nebojuje za své členy, kteří za ni bojují, je k ničemu. Pokud zná svou hodnotu, v zájmu jejího přetrvání obětuje jednotlivce, kteří ji ohrožují. Tak tomu bylo vždy ve všech společnostech, ...
  • Postavení Senátu v ústavním systému České republiky 

   Fuksová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Předložená bakalářská práce se věnuje problematice postavení Senátu jako jedné z komor Parlamentu České republiky. Základní otázkou prolínající se celou prací je, zda má Senát v České republice odůvodněnou pozici. Tato ...
  • Princip sociálního státu v politické teorii a judikatuře Ústavního soudu 

   Kaloč, Otakar (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 9. 2012
   Princip sociálního státu v politické teorii a judikatuře Ústavního soudu Abstrakt Tématem této práce je fenomén sociálního státu, sociálních práv a jejich soudního přezkumu Ústavním soudem v České republice. Cílem práce ...
  • Regulace lobbingu v ČR - doporučení na základě zahraniční zkušenosti 

   Kraus, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 9. 2013
   Resumé Lobbing je přirozenou součástí dnešního globalizovaného světa, kde dochází k intenzivnímu setkávání politických a ekonomických či jiných sokromých zájmů. Za účelem posilování principů, jako jsou zejména transparentnost ...
  • Role Senátu v českém politickém systému od roku 1996 do 2006 

   Kouřimský, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Záměrem práce je představit politický a organizační vývoj horní komory českého parlamentu. Sledované období zahrnuje především fungování komory mezi lety 1996 až 2006, ale též politická jednání předcházející ustanovení ...
  • Rozsah právní odpovědnosti státu za pochybení při výkonu státní moci 

   Patočka, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 1. 2012
   V předkládané práci studuji koncept odpovědnosti státu za pochybení při výkonu státní moci. Snažím se především ukázat, proč je vhodné tento druh odpovědnosti konstruovat odlišně od odpovědnosti za škodu známé z práva ...
  • Řešení problému dekonstrukce práva z pohledu metodologie interpretace práva 

   Vláčil, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   - Handling the problem of deconstruction of the law in perspective of the interpretation of the law methodology The target of this thesis is firstly to describe the concept of the deconstruction of the law - the phenomenon ...
  • Shakespeare a právo 

   Židek, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The topic of the thesis is the connection of the renowned bard and writer William Shakespeare with the Law. The thesis points out some of the most interesting legal remarks, which can be found during the course of the study ...
  • Soudobá tendence rozšiřování výkladu ústavního principu rovnosti a zákazu diskriminace 

   Otrošinová, Dominika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Diplomová práce se zaměřuje na současnou podobu ústavních principů rovnosti a zákazu diskriminace. Jedná se o lidská práva, která se ve společnosti formují až v posledních desetiletích, kdy tyto proměny bývají často dynamické ...
  • Soudobé teorie společenské smlouvy 

   Froněk, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Soudobé teorie společenské smlouvy Tato diplomová práce je zamýšlena jako úvod do soudobých teorií společenské smlouvy. Základním dílem na tomto poli je Teorie spravedlnosti J. Rawlse. Práce se však zabývá nejen Rawlsovým ...
  • Společenská smlouva jako racionální volba 

   Froněk, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 7. 2015
   Social contract as a rational choice The thesis is intended to be an introduction into contemporary social contract theories which are elaborated within the methodological framework of the rational choice theory. John ...
  • Srovnání přístupu Evropského soudu pro lidská práva a Nejvyššího soudu Spojených států amerických k některým aspektům svobody projevu 

   Urban, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   64 VII. Abstrakt Tato diplomová práce s názvem "Srovnání přístupu Evropského soudu pro lidská práva a Nejvyššího soudu Spojených států amerických k některým aspektům svobody projevu" se zaměřuje zejména na porovnání přístupu ...
  • Teleologický výklad a judikatura českých soudů 

   Koželuha, Patrik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Patrik Koželuha Abstrakt: Teleologický výklad a judikatura českých soudů Účelem této diplomové práce je analyzovat teleologickou interpretační metodu, a to jak z pohledu právní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV