• Civilní exekuce podle exekučního řádu 

   Pelechová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 10. 2006
  • Civilní výkon rozhodnutí dle exekučního řádu 

   Bayer, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 1. 2009
  • Dokazovanie v občianskom súdnom konaní (česko-slovensko-nemecká komparácia) 

   Chrapková, Lucia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 12. 2011
   Po spoločensko-politických zmenách, ktoré nastali po roku 1989 sa iniciátori noviel občianskeho súdneho poriadku v Českej a Slovenskej republike snažia o premenu občianskeho súdneho poriadku do takej podoby, ktorá by ...
  • Dokazování v civilním procesu s důrazem na spory v oblasti zdravotní péče 

   Holčapek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 5. 2011
   Holčapek, T., Dokazování v civilním procesu s důrazem na spory v oblasti zdravotní péče, disertační práce, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010. Disertační práce se soustředí na problematiku zjišťování ...
  • Dokazování v civilním řízení (vybrané otázky) 

   Zezulka, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Záměrem této práce je popsat a zhodnotit aktuální úpravu dokazování, procesních povinností a břemen účastníků řízení v civilním řízení. Dílčí pozornost je kladena na problematiku důkazního břemene a jeho významu pro nalézací ...
  • Dovolání v civilním procesu 

   Hermanová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   RESUMÉ Cílem této práce je popsat novou právní úpravu dovolání zavedenou novelou OSŘ provedenou zákonem č. 404/2012 Sb. a posoudit ji z hlediska souladu s Ústavou. Během příprav této novely totiž došlo ke zrušení části OSŘ ...
  • Dovolání v civilním procesu 

   Polánský, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Shrnutí Oficiální název mé diplomové práce je Dovolání v civilním procesu. Hlavní cílem této práce je popsat vývoj institutu dovolání v historických souvislostech vývoje civilního procesu na území České republiky až k ...
  • Dovolání v civilním procesu 

   Hrbek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Resumé Tato práce se zaměřuje na účinnou úpravu institutu dovolání, kterou nahlíží především prizmatem jejího hodnotového pozadí, historického vývoje a relevantní judikatury. S cílem předestřít nezbytné podklady pro kritické ...
  • Druhy žalob v civilním procesu 

   Macháčová, Magdalena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 5. 2015
   Shrnutí Diplomová práce na téma "Druhy žalob v civilním procesu" Cílem diplomové práce na téma "Druhy žalob v civilním procesu" je poskytnout ucelený pohled na pozitivní úpravu jednotlivých druhů žalob v českém civilním ...
  • Druhy žalob v civilním procesu 

   Karafová, Iveta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 11. 2011
   Cílem této mé práce není jen uvést výčet žalob, které můžeme nalézt v českém civilním procesu, ale popsat je a zaměřit se na hlavní problémy v jejich aplikaci a interpretaci. Rigorózní práce je rozdělena na patnáct kapitol, ...
  • Druhy žalob v civilním procesu 

   Rosa, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Shrnutí Druhy žalob v civilním procesu Tato diplomová práce se dělí na čtyři kapitoly. První kapitola podrobně pojednává o žalobě jako takové. Tato kapitola zahrnuje většinu aspektů žaloby jako její náležitosti, vady, ...
  • Důkazní břemeno 

   Rytina, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 1. 2010
  • Důkazní povinnost a povinnost tvrzení ve sporném řízení 

   David, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 5. 2017
   This thesis deals with the duties of the parties to a litigation (contentious civil procedure). There are two such duties in a litigation: the duty to prove and the duty to assert. The aim of the thesis is to analyze these ...
  • Důkazní prostředky v civilním řízení 

   Kadlec, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 1. 2011
   Shrnutí Důkazní prostředky v civilním řízení Diplomová práce pojednává o důkazních prostředcích českého civilního procesu, které jsou upraveny v hlavě druhé (dokazování), části třetí (řízení v prvním stupni) zákona č. ...
  • Důvody opravných prostředků (komparace) 

   Kukrálová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   57 V. kapitola - Závěr 5.1. Vztah opravných prostředků 5.1.1. Řádné a mimořádné opravné prostředky Řádné a mimořádné opravné prostředky se liší zejména intenzitou, s jakou je jejich prostřednictvím zasahováno do právního ...
  • Exekuce prodejem nemovitosti 

   Malíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 1. 2009
   Předmětem této práce je exekuce prodejem nemovitosti povinného jako jeden z možných způsobů provedení exekuce, a to se zaměřením na exekuci prodejem nemovitosti prováděnou soudním exekutorem na základě zákona č. 120/2001 ...
  • Exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu 

   Uličný, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 6. 2009
  • Exekuční a další činnost exekutora 

   Míková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
  • Incidenční spory v průběhu řešení úpadku 

   Michal, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
   Cílem této práce, jejíž název je "Incidenční spory v průběhu řešení úpadku", je analyzovat otázku incidenčních sporů v insolvenčním řízení z pohledu zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona). Incidenční ...
  • Incidenční spory ve vykonávacím řízení 

   Doubravová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 11. 2013
   Tématem této diplomové práce jsou incidenční spory ve fázi vykonávacího řízení. Cílem práce je vymezit spory, jež se mohou v rámci výkonu rozhodnutí objevit a nastínit jejich průběh. Mezi incidenční spory ve vykonávacím ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV