• Acceleration of Ray-Casting for CSG scenes 

   Zajíček, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Metody pro urychlení sledování paprsku jsou obvykle použité při práci se scénami které jsou definované trojúhelníkovými sítěmi.Tyto trojúhelníkové sítě však obsahují velké množství trojúhelníků. Na rozdíl od trojúhelníkových ...
  • A Colour Matching Application for Mobile Devices 

   Zikmund, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato práce popisuje mobilní aplikaci, která umožňuje vyhledávání nejblíže podobných barev v průmyslově užívaných barevných atlasech. Cílem funkcionality aplikace není přesné zobrazení jednotlivých barev v atlasech (pouze ...
  • Colour reproduction accuracy of stochastic spectral sampling: an experimental evaluation. 

   Hencz, Attila (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Název práce: Přesnost reprodukce barvy stochastického spektrálního vzorkování: experimentální vyhodnocení Autor: Bc. Attila Hencz �attila.hencz@matfyz.cz� Katedra: Katedra softwaru a výuky informatiky Vedoucí diplomové ...
  • Fluorescence Computations in a Hero Wavelength Renderer 

   Mojzík, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Within the last decade, the offline rendering branch of computer graphics has moved towards the concept of physically-based rendering by using the path tracing algorithm. One such physically-based effect is fluorescence, ...
  • Guiding a Path Tracer with Local Radiance Estimates 

   Berger, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Algoritmus sledování světelných cest (path tracing) je základní, statisticky nestrannou metodou pro výpočet globálního osvětlení v třírozměrných scénách. Algoritmus je ovšem v praxi příliš pomalý, a proto slouží spíše pro ...
  • Interactive Preview Renderer for Complex Camera Models 

   Zámečník, Bohumír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Název práce: Interactive Preview Renderer for Complex Camera Models Autor: Bohumír Zámečník Katedra (ústav): Kabinet software a výuky informatiky Vedoucí bakalářské práce: Dr. Alexander Wilkie E-mail vedoucího: alexander@wilkie.at ...
  • Physically-based Cloud Rendering on GPU 

   Elek, Oskár (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Optická simulace participujících medií je zajímavý a taky důležitý problém, který ale nemá žádné jednoduché řešení. Mezi participujícími médii lze navíc oblaky, díky jejich pro simulaci složitým vlastnostem, chápat jako ...
  • Polarising Versions of Glossy BRDF Models 

   Bártová, Kristina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   Cílem počítačové grafiky je přesně modelovat vzhled skutečných objektů. K tomu je nutné modelovat interakce světla s různými materiály. Jedním z důležitých parametrů světla je také jeho polarizace. Zahrnutí polarizace do ...
  • Procedurální generování měst 

   Beneš, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Tato diplomová práce navrhuje novou metodu pro procedurální generování městských silničních sítí. Popsány jsou jednoduchá dopravní simulace založená na postřezích ze sociální geografie, která je schopná řídit časový vývoj ...
  • Wang Tiles for Frequency-Based Synthesis of Ocean Surfaces 

   Vámošová, Mária (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   Syntéza oceánu pomocí frekvenční analýzy je skupina metod, které modelují vlny v oceánu na základě frekvenčních spekter zkoumaných v rámci oceánografického výskumu. Výsledkem těchto metod je výškové pole, které je periodické ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV