Now showing items 1-20 of 70

  • Aktivní učení jako prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Bezoušková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře se současnými trendy ve výuce čtení. Teoretická část se zaměřuje na aktivní učení, jak ovlivňuje klima třídy, jaké požadavky klade na učitele, jaký má přínos pro žáka. Dále ...
  • Aktuální metody výuky počátečního čtení (se specifickým > zaměřením na metodu SFUMATO) 

   Defence status: DEFENDED
   Šimsová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala Aktuální metody výuky počátečního čtení (se specifickým zaměřením na metodu SFUMATO). V teoretické části práce se věnuji problematice čtenářské gramotnosti v oblasti preprimárního ...
  • Analyticko-syntetická metoda v modifikovaném pojetí (možnosti inovativních přístupů) 

   Defence status: DEFENDED
   Maňourová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   The dissertation thesis focuses on approaches to teaching beginning reading and writing with the specifics of the analytic-synthetic method and the possible innovations of this method. It introduces the analytic-synthetic ...
  • Čtenářské strategie v předškolním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Koželuhová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 1. 2021
   Cílem práce bylo objasnit, jak učitelé mateřských škol rozvíjejí porozumění dětí předčítanému textu a jak hodnotí možnost využití čtenářských strategií jako podpory porozumění dětí během předčítání. V teoretické části jsem ...
  • Didaktická hra jako prostředek rozvíjející čtení v 1. ročníku 

   Defence status: DEFENDED
   Brixíová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Thesis on Didactical games as a means of developing reading skills in the first class, dealing with primary school educational themes, mainly the current concept of primary education reading (aim, tasks, organisations, ...
  • Distanční výuka u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 12. 1. 2022
   Diplomová práce pojednává o vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Teoretická část se zabývá definicemi specifických poruch učení, potřebami žáků a možnostmi reedukace jednotlivých poruch. Jsou zde definovány ...
  • Establishing trust-based relationships between action research participants: A case study of teacher's collaboration to facilitate inclusive educational practices within a school setting 

   Defence status: DEFENDED
   Savandra, Samara (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 10. 2008
   The importance of trust-based relationships for the facilitation of collaboration between educational professionals is well recognised. Action research methodology also relies on collaborative relationships between its ...
  • Evaluace kvality učebnic užívaných v rámci primárního školství v ČR. Vytvoření kvalitativního evaluačního rastru 

   Defence status: DEFENDED
   Šulc, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 3. 2015
   TITLE: Evaluation of the schoolbooks used in the primary school system in the Czech Republic. Creation of a qualitative evaluation grid. AUTHOR:: Department: SUPERVISOR: ABSTRACT: KEYWORDS: Schoolbook, qualitative schoolbook ...
  • Genetická metoda v současné praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Laštůvková, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Předkládaná práce se zaměřuje na téma genetické metody v současné praxi. Důležitým činitelem je rozvíjení čtenářské gramotnosti a nácviku čtení. Práce poukazuje na jednotlivé fáze čtení, tj. příprava na čtení, rozvoj sluchu ...
  • Integrace dětí se specifickými poruchami učení do běžné třídy základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Šopejstalová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Cílem mé diplomové práce je zmapování, do jaké míry jsou dnes vnímány děti se specifickými poruchami učení v dnešní společnosti. V teoretické části jsem se podrobně zaměřila na specifické poruchy učení, na jejich podobu ...
  • Inter-professional Collaborations to Support Children with SEN in Preschool 

   Defence status: DEFENDED
   Stepanyan, Anahit (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 8. 2010
   This research aims to explore inter-professional collaborations to support children with SEN in preschool. Related research findings suggest that inter-professional collaborations in support service delivery improve the ...
  • Investigation into the role of Pedagogical counsellor (výchovný poradce) in the Education of Children with Special Education Needs (SEN) in the Mainstream Primary Schools of Central Prague 

   Defence status: DEFENDED
   Habib, Md. Ahsan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 8. 2009
   The movement for inclusive education produces number of innovations. One of this is special services coordinators (SENCOs) in the mainstream schools. When the schools start accepting the children with special education ...
  • Levorucí lidé v dnešní společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kopáčová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   Překládaná diplomová práce Levorucí lidé v dnešní společnosti nabízí pohled do minulosti, kdy se leváctví stávalo rovnocenným partnerem praváctví. Práce se zabývá tématem leváctví a pohlíží na něj z různých úhlů pohledu. ...
  • Metody výuky počátečního čtení a psaní na základních školách v Anglii 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
   Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s jedním z aspektů výuky počátečního čtení a psaní na základních školách v Anglii. Tímto aspektem jsou metody, které jsou při výuce počátečního čtení a psaní používány. ...
  • Modernizace počátečního čtení a psaní v 1. ročníku ZŠ prostřednictvím metod RWCT a interaktivní tabule 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 4. 2014
   Anotace: Diplomová práce s názvem Modernizace počátečního čtení a psaní v 1. ročníku ZŠ prostřednictvím metod RWCT a interaktivní tabule v teoretické části shrnuje současné pojetí výuky počátečního čtení a psaní, dále pak ...
  • Modernizace ve výuce čtení a psaní na 1. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Vlašínová, Irena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Diplomová práce se zabývá třemi oblastmi modernizace čtení a psaní, které jsem si zvolila, protože je považuji za nejaktuálnější. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá základními ...
  • Možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti prostřednictvím specificky zaměřených úloh 

   Defence status: DEFENDED
   Vykoukalová, Věra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   TITLE: Possibilities of development of the reading literacy by means of specific tasks AUTHOR: Mgr. Věra Vykoukalová DEPARTMENT: The department of primary education PedF UK Prague SUPERVISOR: doc. PaedDr. Radka Wildová, ...
  • Možnosti zefektivnění výuky čtení a psaní v 1.třídě 

   Defence status: DEFENDED
   Fausová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Diplomová práce se zabývá možnostmi zefektivnění výuky čtení a psaní v1. ročníku základní školy. Nabízí pohled na výučování čtení a psaní v minulosti a na současné pojetí výuky počátečního čtení a psaní. Zaměřuje se na ...
  • Obsah vzdělání na 1. stupni základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Truhlářová, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá tématem ,,Obsah vzdělání na 1. stupni základních škol". První roky školní docházky jsou velmi důležité pro budoucí psychický vývoj dětí. Na 1. stupni základní školy si žáci budují základní ...
  • Obsah vzdělávání na 1. stupni Základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Šimáková, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   České školství prochází počátkem 21. století významnou etapou přerodu a změn, které se dotýkají nás všech, neboť každý z nás chodil do školy a máme pocit, že problematice školství všichni rozumíme. Většina z nás má rovněž ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV