• Aktivní učení jako prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ 

   Bezoušková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře se současnými trendy ve výuce čtení. Teoretická část se zaměřuje na aktivní učení, jak ovlivňuje klima třídy, jaké požadavky klade na učitele, jaký má přínos pro žáka. Dále ...
  • Aktuální metody výuky počátečního čtení (se specifickým > zaměřením na metodu SFUMATO) 

   Šimsová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala Aktuální metody výuky počátečního čtení (se specifickým zaměřením na metodu SFUMATO). V teoretické části práce se věnuji problematice čtenářské gramotnosti v oblasti preprimárního ...
  • Analyticko-syntetická metoda v modifikovaném pojetí (možnosti inovativních přístupů) 

   Maňourová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Disertační práce se zaměřuje na přístupy k výuce počátečního čtení a psaní se zaměřením k analyticko-syntetické metodě a k možnostem inovací v rámci této metody. Představuje tak analyticko-syntetickou metodu v modifikovaném ...
  • Didaktická hra jako prostředek rozvíjející čtení v 1. ročníku 

   Brixíová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Thesis on Didactical games as a means of developing reading skills in the first class, dealing with primary school educational themes, mainly the current concept of primary education reading (aim, tasks, organisations, ...
  • Establishing trust-based relationships between action research participants: A case study of teacher's collaboration to facilitate inclusive educational practices within a school setting 

   Savandra, Samara (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 10. 2008
   The importance of trust-based relationships for the facilitation of collaboration between educational professionals is well recognised. Action research methodology also relies on collaborative relationships between its ...
  • Evaluace kvality učebnic užívaných v rámci primárního školství v ČR. Vytvoření kvalitativního evaluačního rastru 

   Šulc, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 3. 2015
   Evaluace kvality učebnic užívaných v rámci primárního školství v ČR. Vytvoření kvalitativního evaluačního rastru. Doktorand: Petr Šulc Pracoviště: Pedagogická fakulta UK Praha - katedra primární pedagogiky Školitel: doc. ...
  • Genetická metoda v současné praxi 

   Laštůvková, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Předkládaná práce se zaměřuje na téma genetické metody v současné praxi. Důležitým činitelem je rozvíjení čtenářské gramotnosti a nácviku čtení. Práce poukazuje na jednotlivé fáze čtení, tj. příprava na čtení, rozvoj sluchu ...
  • Integrace dětí se specifickými poruchami učení do běžné třídy základní školy 

   Šopejstalová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Cílem mé diplomové práce je zmapování, do jaké míry jsou dnes vnímány děti se specifickými poruchami učení v dnešní společnosti. V teoretické části jsem se podrobně zaměřila na specifické poruchy učení, na jejich podobu ...
  • Inter-professional Collaborations to Support Children with SEN in Preschool 

   Stepanyan, Anahit (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 8. 2010
   This research aims to explore inter-professional collaborations to support children with SEN in preschool. Related research findings suggest that inter-professional collaborations in support service delivery improve the ...
  • Investigation into the role of Pedagogical counsellor (výchovný poradce) in the Education of Children with Special Education Needs (SEN) in the Mainstream Primary Schools of Central Prague 

   Habib, Md. Ahsan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 8. 2009
   The movement for inclusive education produces number of innovations. One of this is special services coordinators (SENCOs) in the mainstream schools. When the schools start accepting the children with special education ...
  • Levorucí lidé v dnešní společnosti 

   Kopáčová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   Překládaná diplomová práce Levorucí lidé v dnešní společnosti nabízí pohled do minulosti, kdy se leváctví stávalo rovnocenným partnerem praváctví. Práce se zabývá tématem leváctví a pohlíží na něj z různých úhlů pohledu. ...
  • Metody výuky počátečního čtení a psaní na základních školách v Anglii 

   Marešová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 5. 2014
   Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s jedním z aspektů výuky počátečního čtení a psaní na základních školách v Anglii. Tímto aspektem jsou metody, které jsou při výuce počátečního čtení a psaní používány. ...
  • Modernizace počátečního čtení a psaní v 1. ročníku ZŠ prostřednictvím metod RWCT a interaktivní tabule 

   Doležalová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 4. 2014
   Anotace: Diplomová práce s názvem Modernizace počátečního čtení a psaní v 1. ročníku ZŠ prostřednictvím metod RWCT a interaktivní tabule v teoretické části shrnuje současné pojetí výuky počátečního čtení a psaní, dále pak ...
  • Modernizace ve výuce čtení a psaní na 1. stupni základní školy 

   Vlašínová, Irena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Diplomová práce se zabývá třemi oblastmi modernizace čtení a psaní, které jsem si zvolila, protože je považuji za nejaktuálnější. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá základními ...
  • Možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti prostřednictvím specificky zaměřených úloh 

   Vykoukalová, Věra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   NÁZEV: Možnosti rozvíjení čtenářské gramotnosti prostřednictvím specifických úloh AUTORKA: Mgr. Věra Vykoukalová KATEDRA (ÚSTAV): Katedra primární pedagogiky PedF UK Praha ŠKOLITELKA: doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. ...
  • Možnosti zefektivnění výuky čtení a psaní v 1.třídě 

   Fausová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Diplomová práce se zabývá možnostmi zefektivnění výuky čtení a psaní v1. ročníku základní školy. Nabízí pohled na výučování čtení a psaní v minulosti a na současné pojetí výuky počátečního čtení a psaní. Zaměřuje se na ...
  • Obsah vzdělání na 1. stupni základních škol 

   Truhlářová, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá tématem ,,Obsah vzdělání na 1. stupni základních škol". První roky školní docházky jsou velmi důležité pro budoucí psychický vývoj dětí. Na 1. stupni základní školy si žáci budují základní ...
  • Obsah vzdělávání na 1. stupni Základní školy 

   Šimáková, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   České školství prochází počátkem 21. století významnou etapou přerodu a změn, které se dotýkají nás všech, neboť každý z nás chodil do školy a máme pocit, že problematice školství všichni rozumíme. Většina z nás má rovněž ...
  • Počáteční čtenářská gramotnost a klíčové kompetence 

   Švrčková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 9. 2011
   NÁZEV PRÁCE: Počáteční čtenářská gramotnost a klíčové kompetence AUTOR: Mgr. Marie Švrčková KATEDRA (ÚSTAV): Katedra primární pedagogiky ŠKOLITEL: Doc., PaedDr. Radka Wildová, CSc. ABSTRAKT: Práce uvádí do problematiky ...
  • Počáteční čtení a psaní v 1. a 2.. ročníku 

   Jechová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 1. 2006
   Ve své diplomové práci se zamýšlím nad otázkou, zda lze prostřednictvím počátečního četní a psaní přispět k rozvoji dětské tvořivosti v běžných podmínkách školy. Zabývám se také používáním různých metod a forem, které ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV