Now showing items 1-20 of 58

  • Aspekt postav v povídkovém díle Čapka - Choda 

   Defence status: DEFENDED
   Karlovcová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací postav v povídkách Čapka Choda. Pomocí teoretické klasifikace jsem analyzovala každou postavu a na základě toho jsem určovala, do jaké míry tyto jednotlivé prvky analýzy ...
  • Básník František Daniel Merth 

   Defence status: DEFENDED
   Merthová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá básnickým dílem katolického kněze Františka Daniela Mertha. Stručně charakterizuje básníkův život a představuje sbírky publikované oficiální cestou či vydané vlastním nákladem v podobě ...
  • Bernard Horst - souvislosti života a díla 

   Defence status: DEFENDED
   Panchártková, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na osobnost spisovatele Bernarda Horsta, který je představen na základě soudobého literárního kontextu, kritik a interpretací vybraných románů (Jizba Hardenů, Zlo, Hučící země, ...
  • Cestopisy Karla Čapka 

   Defence status: DEFENDED
   Rodová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 9. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá 5 cestopisy Karla Čapka ze zahraničních cest. Cestopisy jsou tematicky interpretovány a vzájemně srovnávány. Jsou zasazeny do kontextu publicistiky 20. a 30. let minulého století a do autorovy ...
  • Český ruralizmus: literatura a ideologie 

   Defence status: DEFENDED
   Šindelka, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Tématem této práce měl být český ruralizmus, samotné téma se ml nicméně jednak zúžilo, jednak rozšířilo: především jsem se začal soustředit více na osobnost Josefa Knapa jako čelného představitele tohoto "hnutí", ale zároveň ...
  • Český sonet v první polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Hanus, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Ondřej Hanus Český sonet v 1. polovině 20. století Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá dějinami českého sonetu v letech 1885-1948. Na pečlivě vybraném materiálu je zkoumáno postavení konkrétních textů jak v dílech ...
  • Dětská perspektiva v poezii básníků rané české avantgardy 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlíková, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 6. 2020
   This bachelor's thesis deals with the genesis and depiction of a naive children's perspective and generally with the importance of childhood in the poetry of the early Czech avant-garde, especially focusing on the work of ...
  • Dítě, dospělý a stařec v díle Jana Čepa 

   Defence status: DEFENDED
   Hájek, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Bakalářská práce zaměřuje svoji pozornost na postavu v rané povídkové tvorbě Jana Čepa. Zkoumá ji z hlediska naratologických kategorií i z hlediska věcného, vnitřního obsahu. Provádí typologizaci postav - jak z formálního, ...
  • Esejistika Jana Čepa 

   Defence status: DEFENDED
   Schafferová, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Pavel Švanda v recenzi na první Čepův životopis Poutník na zemi klade v závěru otázku, jež je v našem případě i podnětem k dalšímu bádání nad autorovým esejistickým dílem: "…zbývá dopovědět otázku z jakých domácích a ...
  • Ferdinand Schlögel-Merzin a jeho fond 

   Defence status: DEFENDED
   Sudzinová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This thesis deals with Ferdinand Schlögel-Merzin's (1899-1983) early works related to the 1913 Scout summer camp led by Josef Hendrych. It was set up at the Bohemian Paradise near the site of Kumburk castle ruins. In ...
  • František Gellner. Text - obraz - kontext 

   Defence status: DEFENDED
   Kořínková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
   Práce se zabývá Františkem Gellnerem; programově se přitom snaží nevylučovat z předmětu svého zájmu žádnou ze složek jeho literárního a výtvarného díla, ale představit je pokud možno v jejich heterogenitě, a přece ve ...
  • Gellner - básník současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Melichar, Dominik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Cílem této práce bylo v šíři básnického díla Františka Gellnera postihnout určité jevy, které by bylo možné uplatnit pro další bádání v oblasti přesahu jeho poezie do současného literárního, ale i obecně kulturního života. ...
  • Idyla a didaktika v cyklu Školák Kája Mařík 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   The tesis deals with the seven-part cycle Školák Kája Mařík and the determination of the features of idyll and didactic potential of a text in the writing. It is based on the narrative analysis of the text as the metodological ...
  • Ivan Slavík - esejista a publicista 

   Defence status: DEFENDED
   Bláhová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   Jméno Ivana Slavíka jev širším čtenářském okruhu téměř neznámé. Pokud tu existuje představa o jeho díle, týká se Slavíkovy katolicky orientované poezie. Pravděpodobně je to dáno tím, že ve středoškolských porevolučních ...
  • Jan Zahradníček a jeho tvorba v období 40. a 50. let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Fauknerová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Práce se zabývá tvorbou Jana Zahradníčka v období 40. a 50. let 20. stol., konkrétně sbírkami Rouška Veroničina, La Saletta, Znamení moci, Dům strach a Čtyři léta. Cílem diplomové práce je ukázat výlučnost a specifika ...
  • Josef Knap - spisovatel a redaktor 

   Defence status: DEFENDED
   Mashehová, Lajla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   Práce si vzala za cíl v prvé řadě představit dosud nezveřejněnou korespondenci dvou literátů - Jose- fa Knapa a Jana Čarka - v období od roku 1925 do 1949. Samotné korespondenci předchází medai- lonky obou autorů, které ...
  • Kapitán generace?Zdeněk Kalista a nejmladší česká literatura v letech 1919 - 1924 

   Defence status: DEFENDED
   Malínek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Cílem této práce je představit literární aktivity Zdeňka Kalisty v letech 1919-1924, kdy Kalista patřil k nejvýraznějším osobnostem mladé generace vstupující do literárního života po roce 1918, a to především za využití ...
  • Karel Hlaváček, sokol a dekadent 

   Defence status: DEFENDED
   Oljača, Ognjenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Tato diplomová práce se bude zabývat čtyřmi vydanými sbírkami Karla Hlaváčka. Pokusí se postihnout jejich společné rysy ať už se jedná o prvky básnické metody nebo významové souvislosti. Práce sleduje významovou provázanost ...
  • Karel Poláček, prozaik, v soudobé reflexi díla Muži v ofsajdu 

   Defence status: DEFENDED
   Geldnerová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Karel Poláček, prozaik, v soudobé reflexi díla Muži v ofsajdu je bakalářská práce pojednávající o osobě Karla Poláčka v kontextu jeho prozaické tvorby, ale zaměřuje se především na Poláčkovo dílo Muži v ofsajdu, které ...
  • Katolická moderna v zrcadle korespondence 

   Defence status: DEFENDED
   Klínková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 4. 2011
   Vzájemná korespondence benediktina, básníka, prozaika, překladatele, literárního a výtvarného kritika a malíře Sigismunda Boušky (1867-1942) a katolického kněze, básníka, národopisce, autora próz a románů Jindřicha Šimona ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV