• Biblický humanismus Jana Blahoslava 

   Defence status: DEFENDED
   Just, Jiří (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Tato práce je široce pojatým pokusem o vhled do překladatelské dílny Jana Blahoslava, svého času jedné z nejvýznamnějších postav Jednoty bratrské, která zásadním způsobem ovlivnila její kulturní orientaci. Dílo ivančického ...
  • De triplici via / O trojité cestě Sv. Bonaventury (překlad a komentář) 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Jindřich (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Tato práce přináší překlad a komentář spisu De triplici via sv. Bonaventury. Úvodní část práce referuje o životě a díle sv. Bonaventury a zasazuje dílo De triplici via do kontextu ostatních jeho děl věnovaných spiritualitě, ...
  • Kristus a spása člověka v theologii sv. Hilaria z Poitiers 

   Defence status: DEFENDED
   Ján, Jiří (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
   Předložená práce "Kristus a spása člověka v theologii sv. Hilaria z Poitiers" se zabývá theologickým myšlením představitele vrcholné latinské patristiky sv. Hilaria z Poitiers, konkrétně jeho christologií a soteriologií. ...
  • Maďarskí toleranční kazatelia v Čechách a na Moravě 

   Defence status: DEFENDED
   Bodnár, Noémi (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 2. 2009
   Práca sa zaoberá príchodom maďarských tolerančných kazateľov, životom a problémami tolerančných zborov a kazateľov, hmotným a organizačným zabezpečením tolerančných zborov, zabezpečením dorastu zo synov Čechov a Moravanov. ...
  • Memorandum Puncta Bohemiae 

   Defence status: DEFENDED
   Macek, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato bakalářská práce Memorandum Puncta Bohemiae se zabývá prosbou českých tajných evangelíků z roku 1723 k pruskému králi Fridrichu Vilému I., aby se přimluvil za zatavení jejich pronásledování a jejich práva u císaře. V ...
  • Polemika o kalich mezi teologií a politikou 1414-1431. Příspěvek k předpokladům basilejské disputace o první z pražských artikulů. 

   Defence status: DEFENDED
   Coufal, Dušan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   The theses deals with scholarly polemic about giving communion in both bread and wine to priests and laity alike, which was held between the Catholics and the Hussites from 1414 till 1431. It concentrates on theological, ...
  • První angličtí exulanti pro víru 

   Defence status: DEFENDED
   Železník, Benjamin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Když jsem uvažoval o tématu písemné práce z církevních dějin, musel jsem se nejprve rozhodnout, na kterou z velkých kapitol historie křesťanské církve bych se měl zaměřit. Od mého prvního setkání s historiografií prostředkující ...
  • Superintendent Ferdinand Císař 

   Defence status: DEFENDED
   Groll, Vlasta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Diplomová práce se zabývá osobou posledního moravského superintendenta evangelické církve helvétského vyznání Dr. Theol. Ferdinanda Císaře. Vykresluje situaci evangelické církve helvétského vyznání v Předlitaví v dané době ...
  • Svatý Vintíř - poustevník, kolonizátor, diplomat 

   Defence status: DEFENDED
   Kubín, Petr (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 2. 2016
   Předkládaná práce zkoumá život a středověký kult jednoho z českých patronů - sv. Vintíře. Jeho život je v pramenech dobře doložen už současníky, Arnoldem z Řezna a Wolfherem z Hildesheimu. Vintíř pocházel z rodu mocné ...
  • Theologie Jakoba Böhma. 

   Defence status: DEFENDED
   Ondráček, Václav (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   This works considers the developments of theological thought of Jacob Böhme (c/a 1570-1624) a German thinker - philosopher and mystic, mainly with respect to the basic theological concepts of God and Trinity. Since these ...
  • Utrakvismus a pravoslaví 

   Defence status: DEFENDED
   Jukl, Jakub (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 10. 2008
   V naší práce se budeme zabývat vztahy českých husitů a utrakvistů k pravoslavné církvi. O tomto tématu bylo mnoho napsáno, ale my bychom se na ně chtěli podívat přísně vědecky. Nejprve uvedeme representativní přehled názorů, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV