Now showing items 1-20 of 75

  • Adaptace transsexuálů po přeměně 

   Defence status: DEFENDED
   Bartas, Bert (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   Naše práce ukázala vysokou míru spokojenosti s přeměnou a naopak nepřítomnost lítosti z provedení přeměny. Pacienti by se pro přeměnu vesměs rozhodli znovu, v naprosté většině i pro stejný způsob přeměny, tj. pro přeměnu ...
  • Asexualita - identifikace a sexualita 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   Zaměření této diplomové práce i výzkumu je mapování asexuální komunity v oblastech sebeidentifikace a charakteristik sexuálního života. V teoretické části jsou popsány podskupiny asexuality: Gray-A, demisexuální a a- ...
  • Asortativní párování u člověka. 

   Defence status: DEFENDED
   Štěrbová, Zuzana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 4. 2019
   Výběr partnera není náhodný. Nenáhodné (asortativní) párování může být pozitivní (homogamie), kdy lidé preferují a vybírají si partnery se soběpodobnými charakteristikami, nebo negativní (heterogamie, komplementarita), kdy ...
  • Copingové strategie HIV pozitivních pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Infekce virem HIV a následné onemocnění AIDS představuje závažný společenský fenomén, nejen zdravotnický, potažmo imunologický, ale i psychologický - nese sebou výrazně negativní emoční náboj. Od počátku byla totiž silně ...
  • Determinants of Sexual Satisfaction in Czech Men 

   Defence status: DEFENDED
   Kamnerdsiri, Watcharaphol Alexandre (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 2. 2021
   MUDr. Watcharaphol Alexandre Kamnerdsiri Determinanty sexuální spokojenosti českých mužů Page 1 of 5 Determinanty sexuální spokojenosti českých mužů Abstrakt Medicína i odborná literatura se, zejména pak v oblasti sexuologie, ...
  • Dominance Strategies in Romantic Couples' Interactions 

   Defence status: DEFENDED
   Průšová, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2022)
   Date of defense: 16. 3. 2022
   This doctoral thesis combines three major topics of how Romantic Couples verbally and nonverbally Communicate Dominance. We research their behavioral dynamics from Evolutionary and Communication perspectives. Against current ...
  • Fenomén ženství a mužství. Psychologie ženy a muže, rozdíly a vztahy 

   Defence status: DEFENDED
   Poněšický, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 6. 2009
  • Heterosexuálne skúsenosti homosexuálnych mužov 

   Defence status: DEFENDED
   Práznovská, Mária (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Táto práca mapuje heterosexuálne skúsenosti homosexuálnych mužov. Sleduje výskyt heterosexuálnych partnerských vzťahov v osobnej histórii jedinca, četnosť heterosexuálnych skúseností a zároveň mapuje i homosexuálny život ...
  • Hierarchie a chování člověka. BDSM jako alternativní sexuální chování. 

   Defence status: DEFENDED
   Jozífková, Eva (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 7. 2016
   Preference pro sexuální vzrušení zesílenými projevy dominance a submisivity v sexu je označovaná podle ICD 10 jako F65.5 sadomasochismus, a v běžné komunikaci jako BDSM. Tyto preference by mohly mít evolučně biologické ...
  • Koncentrace pozornosti během sexuálního styku a orgastická schopnost u žen 

   Defence status: DEFENDED
   Hůtová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Tato diplomová práce řeší vztah mezi kognitivními distraktory a ženskou orgasmickou schopností a sexuální funkcí. V teoretickém přehledu jsou shrnuty dosavadní poznatky o ženské sexuální odpovědi, souvislosti schopnosti ...
  • Konzumace pornografie a partnerská sexuální aktivita 

   Defence status: DEFENDED
   Lexová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 6. 2020
   The topic of this thesis is the effect of pornography consumption on the partner sexual activity. The content of the theoretical part is the definition of pornography, history of pornography and psychological view on ...
  • Kvalita života a životní spokojenost osob žijících s HIV/AIDS v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Urbánková, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 10. 2008
   Tato studie zkoumá aspekty kvality života a to, jak je ovlivněna HIV/AIDS. V roce 2006 HIV/AIDS oslavil 25. výročí od svého objevení. Posledních deset let tohoto čtvrtstoletí bylo věnováno výzkumu kvality života. Ačkoliv ...
  • Masturbace a masturbační fantazie českých žen 

   Defence status: DEFENDED
   Tichotová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   Cíl: Cílem předkládané práce je zmapovat dosud málo probádanou oblast masturbačního chování a masturbačních fantazií českých žen. Dalším cílem je prozkoumat souvislosti mezi některými oblastmi masturbace a sexuálního chování ...
  • Masturbační aktivity a fantazie obyvatel České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Tichotová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 5. 2018
   Cíl: Cílem předkládané práce je zmapovat dosud málo probádanou oblast masturbačních aktivit a masturbačních fantazií obyvatel České republiky. Dalším cílem je prozkoumat souvislosti mezi některými oblastmi masturbace a ...
  • Měření osobnostní psychopatologie s využitím Cloningerova modelu 

   Defence status: DEFENDED
   Preiss, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
   cílem práce bylo overení Cloningerova sedmidimenzionálního modelu osobnosti ve vztahu k podrobnému vyšetrení pacientu s depresivní epizodou nebo rekurentní depresivní poruchou pomocí strukturovaného rozhovoru, který jsme ...
  • Mindfulness a orgastická kapacita ženy 

   Defence status: DEFENDED
   Čížková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   In its theoretical part, this thesis summarizes the current state of knowledge in the fields of mindfulness and female sexual function. It deals with the concept of mindfulness, its definition, history, position in current ...
  • Obranné mechanismy sexuálních deviantů 

   Háchová, Jindra (1993)
  • Orgasmus a sexuální spokojenost u žen 

   Defence status: DEFENDED
   Milerová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 9. 2022
   This thesis deals with the topic of orgasm, sexual satisfaction and satisfaction in a partner relationship. The aim of the work is to investigate the relationships between achieving orgasm, sexual satisfaction and overall ...
  • Osobnostní charakteristiky a sexualita žen před a po labioplastice 

   Defence status: DEFENDED
   Müllerová, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 1. 2022
   Název práce: Osobnostní charakteristiky a sexualita žen před a po labioplastice Cíl práce: Zjištění osobnostních a sexuologických charakteristik žen žádajících plastickou operaci labioplastiku, včetně prozkoumání rizika ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV