• Dynamika obsahu sekundárních metabolitů v rostlinách během vegetační sezóny (Artemisia sp.) 

   Defence status: DEFENDED
   Koutská, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Plant secondary metabolites (SM) are widely used by humans in many ways (pharmacy, biotechnology etc.). For making their use even more effective, it is important to know the seasonality of these chemicals in plants and ...
  • Ekologická role sekundárních metabolitů druhů z čeledi Asteraceae 

   Defence status: DEFENDED
   Koutská, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Během evoluce rostliny vytvořily nejrůznější obranné mechanismy proti býložravcům a patogenům v závislosti na ekologickém kontextu prostředí, ve kterém se vyskytují. Práce v úvodu shrnuje možnosti obrany rostlin. V naprosté ...
  • Ekologické determinanty klonálního růstu rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Martincová, Nina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Práce se zabývá vlivem podmínek prostředí, konkrétně úrovně hnojení a dostupnosti světla, na produkci a růst výběžků u klonálních rostlin. V rámci práce byly provedeny tři experimenty, mající za cíl zjistit vliv těchto ...
  • Fenotypové změny rostlinných kořenů závislé na nepřímém působení interagujících jedinců 

   Defence status: DEFENDED
   Sečka, Radek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Klonální integrace Agrostis stolonifera v živinově heterogenním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Duchoslavová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 9. 2014
   Sdílení zdrojů mezi rametami umožňuje klonálním rostlinám vypořádat se s heterogenitou prostředí. Dosavadní studie ukázaly, že výhody klonální integrace rostou s velikostí kontrastu v dostupnosti zdrojů mezi rametami. ...
  • Kompetice semen a semenáčů a její vliv na časování klíčení 

   Defence status: DEFENDED
   Kos, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Práce se věnuje shrnutí dosavadních poznatků o kompetici semen a semenáčů. Především se zabývá spojitostí kompetice spolu s různým časováním klíčení a odlišnou velikostí semen. Hlavní otázkou práce je tedy kdy a proč ...
  • Kompetícia semenáčov smreka s bylinnými druhmi 

   Defence status: DEFENDED
   Michalová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Práca pojednáva o podmienkach klíčenia a rastu smreka (Picea abies) v širších ekologických súvislostiach. Je rešeršou k diplomovej práci. Zistila som, že rast a prežívanie smrekových semenáčov je ovplyvnené abiotickými, ...
  • Plant perception of soil heterogeneity in the field 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 21. 05. 2022
   Hrouda, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 5. 2021
   Nutrients are usually patchily distributed in natural soils. Plants are often able to respond to nutrient heterogeneity in artificial conditions by active plastic changes of root system morphology. The occurrence or magnitude ...
  • Plant strategies in belowground competition - insight through game theory 

   Defence status: DEFENDED
   Smyčka, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   V posledních desetiletích se ukazuje, že některé rostliny po vystavení kořenové kompetici zažívají tragedii obecních pastvin (TOC). V přítomnosti kompetitora investují do podzemní biomasy více, než by odpovídalo optimální ...
  • Prirodzená obnova smrečín vo Vysokých Tatrách po veľkoplošnej disturbancii 

   Defence status: DEFENDED
   Michalová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Pozorovanie prirodzenej regenerácie Smreka obyčajného (Picea abies) prebiehalo v sezónach 2010 a 2011 na území zasiahnutom veternou kalamitou v Tatranskom Národnom Parku. Cieľom diplomovej práce bolo popísať charakter ...
  • Prostorové uspořádání kořenového systému vzhledem k heterogenitám půdy 

   Defence status: DEFENDED
   Hrouda, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   In natural ecosystems, water and mineral nutrients are unevenly distributed in soil. Plants respond to this heterogeneity with active phenotypic plasticity of their root system. This plasticity can be either morphological, ...
  • Role a mechanismy vzájemné identifikace aktérů v kompetici rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Martincová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Rostliny, jakožto sesilní organismy, potřebují tedy nějaký způsob, jak se vyrovnat s nedostatkem zdrojů a kompeticí o ně se svými sousedy. Aby mohly co nejefektivněji reagovat, bylo by pro ně výhodné mít nějaký mechanismus, ...
  • Rostlinná kompetice v raných fázích ontogeneze 

   Defence status: DEFENDED
   Čiháková, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Práce je věnována kritickému rozboru možných mechanismů kompetičního působení, jež ovlivňují pravděpodobnost přežití rostlin v raných fázích ontogeneze. Diskutovány jsou procesy svázané s fenologií klíčení a jeho úspěšností ...
  • Vliv pastvy na semenáče dřevin. 

   Defence status: DEFENDED
   Juřicová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Moje bakalářská práce se zabývá vlivy a mechanismy, které působí různá intenzita lesní pastvy především v mírném klimatickém pásu. Pastva může být užitečným nástrojem k zachování biologické rozmanitosti, pokud se intenzita ...
  • Vývoj kořenového systému v raných fázích rostlinné ontogeneze 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Vývoj kořenového systému v raných fázích rost- linné ontogeneze Klíčení semene a následný vývoj kořenového systému je pro nově vznikající rost- linu kritickým obdobím života. Musí rozpoznat a vhodně a rychle zareagovat na ...
  • Vztah délky trvání klonálního spojení rostlin a parametrů prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Martincová, Nina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   Práce se zabývá vlivem podmínek prostředí na délku přetrvávání klonálního spojení mezi rametou a mateřskou rostlinou. Nejprve se věnuje teoretickým modelům, popisujícím interakci rostlin s odlišnými strategiemi přetrvávání ...
  • Vztah fyziologické integrace klonálních rostlin a heterogenity prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Vinšová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Práce se zabývá výhodami, které klonálním rostlinám přináší fyziologická integrace ramet v různě heterogenních podmínkách. Nejprve shrnuje základní charakteristiky rostlin s klonálním růstem a následně rozebírá ty vlastnosti, ...
  • Změny v časování klíčení způsobené interakcemi se sousedními semeny vzhledem k vlastnostem druhů. 

   Defence status: DEFENDED
   Kos, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Čas vyklíčení semene je velice důležitý. Časování klíčení umožňuje semenu co nejlépe zvolit dobu vyklíčení tak, aby se vyhnulo jak nevhodným abiotickým podmínkám, tak také kompetičnímu souboji se sousedními druhy. Semeno ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV