• Abschiebung/Vertreibung in den deutschen und tschechischen Erinnerungskulturen 

   Defence status: DEFENDED
   Smyčka, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 10. 2019
   The thesis analyzes how the expulsion of Germans from Czechoslovakia is treated, interpreted and staged. It concentrates on two questions: what strategies do the authors use to recover the memory of the events and how do ...
  • Autobiographisches in Comics und in Literatur 

   Defence status: DEFENDED
   Baráková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Tato práce se zabývá literární teorií autobiografie a možností jejího využití pro komiks. Cílem je pokusit se literární teorii pro komiks modifikovat a v praktické analýze ji aplikovat. Základní teoretický rámec tvoří ...
  • Der biblische Hiob und seine Rezeption in der deutschsprachigen Literatur 

   Defence status: DEFENDED
   Bendová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This master thesis presents the character of Job and his reception in German-speaking literature on the basis of three works of the twentieth century, written by Joseph Roth, Oskar Kokoschka and Günter Kunert. The starting ...
  • Das Bild der DDR in der deutschen Prosa nach 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Běličová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Tato práce se zabývá obrazy NDR v německé próze po roce 1989 v dílech autorů pocházejících z NDR a narozených po roce 1960. Literární obrazy NDR jsou sice pouhými odrazy individuálních vzpomínek či fiktivními obrazy tohoto ...
  • Das Bild der Frau im 19. und im 20. Jahrhundert am Beispiel ausgewählter Prosawerken 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou společenského postavení žen a jejich rolí v průběhu od konce 19. století do sedmdesátých let 20. století. V první části je nastíněn vývoj obrazu žen včetně ženského hnutí v ...
  • Erzählen eines Ereignises: Repräsentation der Wende 1989 im Roman "Helden wie wir" und der historiograohischen Monographie "Die Revolution von 1989 in der DDR" 

   Defence status: DEFENDED
   Smyčka, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Tato práce se zabývá rozborem narativních technik reprezentace historických událostí na příkladu revoluce 1989 v románech Helden wie wir (Hrdinové jako my) a historiografické monografie Endspiel: Die Revolution von 1989 ...
  • Fotografie und Erzählen als Gedächtnismedien. Peter Henischs Roman Die kleine Figur meines Vaters 

   Defence status: DEFENDED
   Tumanova, Evgenia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   V kulturologicky zaměřené práci se zkoumá role medií paměti (fotografie/obraz a vyprávění/písmo) v různých fázích formování vzpomínek, a to na příkladu situací vzpomínání v románu Petera Henische Die kleine Figur meines ...
  • Frauenfiguren im Werk von Franz Kafka 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce se zabývá ženskými postavami ve vybraných dílech Franze Kafky (1883-1924), známého představitele pražské německé literatury. Jedná se o povídku Proměna (1915) a posmrtně vydané románové fragmenty Nezvěstný (1927), ...
  • Frauenfiguren und -Rollen in deutsch-türkischer Literatur 

   Defence status: DEFENDED
   Prášilová, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 2. 2012
   Předmětem této bakalářské práce je literárněvědná analýza ženských postav a rolí ve vybraných textech německo-turecké literatury. Srovnání budou romány od Emine Sevgi Özdamarové a Selima Özdoğana. První kapitola se bude ...
  • Die Gestalt der Frau im Spätwerk von Ingeborg Bachmann, vor allem in Erzählungen und im Roman Malina 

   Defence status: DEFENDED
   Širmarová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   (česky) Tato diplomová práce pojednává o postavě ženy v díle Ingeborg Bachmann, konkrétně v povídkách Anna Maria, Vy šťastné oči, Štěkot a v románu Malina. Jsou zde shrnuty a rozebrány hlavní aspekty ženských postav - ...
  • Hacks/Müller: Zur Selbstbestimmung der DDR-Dramatik in Bezug auf die literarische Tradition und sozialistische Gegenwart 

   Defence status: DEFENDED
   Šemberová, Daria Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 3. 2021
   (anglicky) This dissertation joins a conversation in German literary studies about East German literature's role, identity, and characteristic features. The thesis discusses the phenomenon of autonomy of the dramatic ...
  • Kinder-Darstellungen in Volks- und Kunstmärchen 

   Defence status: DEFENDED
   Zálešáková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Tato práce se zabývá analýzou postav dětí ve vybraných lidových a uměleckých pohádkách německého romantismu 19. století. Na začátku bude vysvětlen pojem ,,pohádky", její dějiny a výzkum, následovat bude definice evropské ...
  • Konzentrationslager als Thema der deutschen Literatur 

   Defence status: DEFENDED
   Vozárová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 6. 2013
   Tato práce se zabývá tématem nacistických koncentračních táborů v německé literatuře. Na začátku práce bude popsané historické pozadí a nejdůležitější data a události z historie koncentračních táborů. Následovat bude ...
  • Mephisto: Roman einer Karriere. Die moralische Verantwortung eines Künstlers. Ein Vergleich zwischen Klaus Mann und Gustaf Gründgens 

   Defence status: DEFENDED
   Wunderlin, Katja (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 9. 2012
   Práce se zabývá ambivalentním vztahem Klause Manna a Gustafa Gründgense. Dřívější političtí a umělečtí kolegové a přátelé zvolili v době národního socialismu protichůdné cesty. Bývalá důvěrnost jejich vztahu umožnila ...
  • Mythologie und Geschichte. Studien zur deutschen Literatur der Romantik und der frühen Nachkriegszeit (1945-1953) 

   Defence status: DEFENDED
   Zbytovský, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 12. 6. 2009
   Disertační práce Mythologie und Geschichte. Studien zur deutschen Prosa der Romantik und der frühen Nachkriegszeit (1945-1953) se zabývá integrací mytologických prvků do literárního obrazu dějin. Hlavním předmětem je ...
  • Nekrophilie als Liebe zur Zukunft: (De-)Konstruktionen der Geschichte in ausgewählten Dramen von Heiner Müller 

   Defence status: DEFENDED
   Šemberová, Daria (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Klíčová slova: literatura NDR, historické drama, postdramatické divadlo, dějiny, paměť, Heiner Müller, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Lehrstück Abstrakt: Tato diplomová práce je věnována analýze zobrazení německých dějin ...
  • Die Reflexion des Judentums in der Prager deutschen Literatur im Zeitraum 1900-1920 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   V roce 1849 byla zru ena ghetta v rakouské í i, co vedlo ke svobodnému st hování a usidlování id . Toto opat ení nastartovalo d le ité hospodá ské, ale p edev ím spole enské mo nosti, které byly jednou z p í in idovské ...
  • Was ist Impressionismus in der Lyrik? 

   Defence status: DEFENDED
   Valčuhová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 6. 2013
   Nejprve bude představen impresionismus v malířství. Navazujíc na to se bude diskutovat otázka, jak se můžou impresionistické črty prokázat v literatuře (zejména v poezii), jejíž předchůdce bylo malířství. Na příkladu básně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV