• 4'-alkylsalicylanilidy s nerozvětveným alkylovým řetězcem a jim odpovídající deriváty benzoxazindionů 

   Defence status: DEFENDED
   Husáková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
  • 4'-alkylsalicylanilidy s rozvětveným alkylovým řetězcem a jim odpovídající deriváty benzoxazindionů 

   Defence status: DEFENDED
   Divišová, Hana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   V práci byla řešena otázka antimyklobakteriálních látek. a) Bylo syntéováno osm nových halogenovaných 4-alkylsalicylanilidů s rozvětvenými alkyly v pozici 4'. b) Syntéza nových halogenovaných 3-(4-alkylfenyl)-1,3-benzoxazin ...
  • Analysis of farnesylated peptides and proteins using LC-MS 

   Defence status: DEFENDED
   Hessler, Filip (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 30. 9. 2008
   Krátké shrnutí práce Farnesylované proteiny mají velký význam ve vedení signálu buňkou a jako takové mohou hrát roli ve vzniku řady chorob, zejména rakoviny. Hmotnostní spektrometrie s ionizací elektrosprejem je metoda ...
  • Antimykobakteriální isostery salicylanilidů 

   Defence status: DEFENDED
   Matyk, Josef (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
   V PhD disertaci byla popsána skupina 79 látek (4-alkylfenyl)salicylamidů, N-heteroarylsalicylamidů, 3-(4-alkylfenyl)-2H-1,3-benzoxazin-2,4(3H)-dionů, 3- (4-alkylfenyl)-2H-1,3-bemzoxazin-4(3H)thioxo-2-onů, 3-(4-alkylfenyl)-2H-1,3- ...
  • Kvantitativní vztahy mezi strukturou a antimykobakteriální aktivitou vybraných potenciálních antituberkulotik 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Rafael (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Souhrn DOLEŽAL Rafael: Kvantitativní vztahy mezi strukturou a antimykobakteriální aktivitou vybraných potenciálních antituberkulotik. Hradec Králové: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, 2008. ...
  • Nové skupiny potenciálních antituberkulotik 

   Defence status: DEFENDED
   Adamec, Jan (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 28. 3. 2008
   8. Souhrn Tato práce se zabývá syntézou a biologickým testováním derivátů 1-aryl-5-(benzylsulfanyl)tetrazolu a hybridních molekul estronu. Na našem pracovišti byly dříve nalezeny některé nové farmakofory antimykobakteriální ...
  • Nové skupiny potenciálních antituberkulotik s thioxo skupinou 

   Defence status: DEFENDED
   Husáková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 6. 10. 2008
   9.2. ČESKÝ ABSTRAKT V rigorózní práci byl popsán vliv záměny oxo skupiny za thioxoskupinu v řadě halogenovaných 3-(4-ethylfenyl)benzoxazin-2,4(3H)-dionů a 6-chlor-3-(4-butyfenyl)benzoxazin-2,4(3H)-dionů Výchozí ethyl (nebo ...
  • Protituberkulózní látky a jejich další antimikrobiální účinky. 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Eva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Mgr. Eva Petrlíková Školitel: Prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc. Název disertační práce: Protituberkulózní ...
  • Vývoj nové skupiny potenciálních antituberkulotik 

   Defence status: DEFENDED
   Divišová, Hana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 5. 2. 2008
   In this rigorous paper three problems were solved: a) synthesis and antimycobacterial activity of new halogenated salicylanilides substituted in position 4' with branch chain. b) synthesis and antimycobacterial activity ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV