• Assesment centrum jako nástroj pro výběr zaměstnanců v bankovním sektoru 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavicová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Assessment centra jsou velmi užitečnou a populární metodou pro výběr zaměstnanců na různé pozice. Po celém světě se používají již několik desítek let. Existuje velké množství úkolů a testů, se kterými se zde pracuje. ...
  • Assessment centrum - skupinové úlohy 

   Defence status: DEFENDED
   Mikesková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Předmětem předložené práce je assessment centrum jako metoda využívaná v personálně - psychologické praxi. V teoretické části práce je věnována pozornost základním charakteristikám metody assessment centra - je zde uveden ...
  • Development centre 

   Defence status: DEFENDED
   Hnojská, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   This diploma thesis deals with a theme which is very modern nowadays. Development Centre is a program composed by a set of methods aimed to employees development. With a view to results of DCs an individua! developing pian ...
  • Fluktuace zaměstnanců call centra 

   Defence status: DEFENDED
   Smolová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 2. 2011
   Předkládaná diplomová práce se věnuje fluktuaci zaměstnanců call centra pojišťovny. Po zmínce o psychologii práce a organizace se teoretická část zabývá zejména charakteristikou tohoto jevu. Snaží se zachytit nejdůležitější ...
  • Hoganovy testy v personálně-poradenské praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Motijevskij, Maxim (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   Diplomová práce je zaměřena na téma využití osobnostních dotazníků v personálně-poradenské praxi. Teoretická část obsahuje obecné metodologické otázky poznávání osobnosti, diskusi záměrného zkreslení výsledků v osobnostních ...
  • Koučování - součást profesního rozvoje 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   Tato práce se zabývá problematikou koučování jako součástí profesního rozvoje. Její první část se zabývá teoretickými východisky koučování. Jsou zde souhrnně popsány definice, s nimiž se lze v odborné literatuře setkat. ...
  • Koučování - součást profesního rozvoje manažerů 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Teoretická část diplomové práce se nejprve zaměřuje na představení psychologie práce a organizace s akcentem na personální psychologii. Detailně je rozpracována část věnovaná vzdělávání a rozvoji v systému personálního ...
  • Koučování - součást profesního rozvoje zaměstnanců 

   Defence status: DEFENDED
   Kubovská Rohanová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá koučováním jako součástí profesního rozvoje zaměstnanců v kontextu psychologie práce a organizace. Její teoretická část pojednává o oblasti psychologie práce a organizace, rozvoji zaměstnanců ...
  • Mystery shopping jako nástroj hodnocení pracovního výkonu 

   Defence status: DEFENDED
   Baarová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců, zejména v oblasti přímého prodeje a poskytování služeb. V teoretické části jsou stručně uvedeny jednotlivé metody hodnocení. Zájem je ...
  • Personálně-psychologický audit jako nástroj zhodnocení vybraných personálně-psychologických fenoménů v české pobočce nadnárodní organizace 

   Defence status: DEFENDED
   Borovičková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Anotace


 Diplomová
 práce
 představuje
 personálně-psychologický
 audit
 jako
 nástroj
 hodnocení
 vybraných
 personálně-psychologických
 fenoménů
 v
 české
 pobočce
 nadnárodní
organizace.
 Teoretická
 část
 práce
 ...
  • Personálně-pychologická diagnostika dotazníkem typologie osobnosti GPOP 

   Defence status: DEFENDED
   Sněhotová, Jiřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   Předkládaná diplomová práce nabízí možnosti a limity využití Dotazníku typologie osobnosti GPOP (Golden Profiler of Personality) v kontextu personální psychologie. Pozornost je věnována obecným metodologickým zásadám ...
  • Prevence nezaměstnanosti. Rozvoj klíčových kompetencí 

   Defence status: DEFENDED
   Růžková, Jitka Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 1. 2008
   Diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti a možnostmi jej í prevence rozvojem klíčových kompetencí, které vymezuje jako soubor vědomostí, dovedností, postojů a vlastností, které jsou univerzálně přenositelné ...
  • Psychodiagnostika v personální psychologii - výběrové řízení na pozici řídícího letového provozu. (Analýza úspěšnosti uchazeče ve výcviku na základě výsledků vybraných testů). 

   Defence status: DEFENDED
   Šustíková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Prvním cílem předkládané práce bylo zmapovat oblast využití psychodiagnostických metod ve výběrovém řízení na pozici řídící letového provozu ve vybraných zemích střední Evropy. Druhým bylo zjistit, nakolik se liší výsledky ...
  • Psychodiagnostika v personální psychologii: kompetenční přístup při výběru zaměstnanců v hotelovém průmyslu 

   Defence status: DEFENDED
   Šafr, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tato práce se zabývá jedním z nejdiskutovanějších témat personální psychologie - výběrem zaměstnanců. Cílem práce je představit podrobný přehled vytváření výběrového postupu se zvláštním důrazem na různé metody výběru ...
  • Psychologické aspekty personální práce v japonské společnosti v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Škrábová, Michala (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   Predmetem této diplomové práce jsou psychologické aspekty personální práce v japonské spolecnosti v CR. Zamerena je predevším na zjištování charakteristik japonských nadrízených, jejich ceských zamestnancu a na výzkum ...
  • Psychologické posouzení osobnostní způsobilosti uchazečů o práci ve vězeňství 

   Defence status: DEFENDED
   Faltejsková, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 11. 2007
   Cílem rigorózní práce bylo vytvoření návrhu metodiky pro psychologické posouzení osobnostní způsobilosti uchazečů o práci ve vězeňství. Motivem pro zpracování této práce byla potřeba vytvoření vhodných nástrojů pro efektivní ...
  • Rovnováha pracovního a osobního života u partnerského páru s dítětem 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Cílem této práce je nastínit způsoby, jakými se současné partnerské páry s minimálně jedním dítětem předškolního věku vyrovnávají s nároky, které na ně klade jejich profese a rodina. Výzkum zjišťoval, jak jednotlivé ...
  • Využití kompetenčního modelu k rozvoji diplomatických pracovníků ve státní správě 

   Defence status: DEFENDED
   Hoidekrová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Diplomová práce ze specializačního oboru psychologie práce a organizace se zabývá problematikou kompetencí, kompetenčních modelů a jejich sestavení, a využití k nasměrování rozvoje diplomatických pracovníků státní správy ...
  • Výběr odborníků z oblasti informačních technologií a jejich osobnostní specifika 

   Defence status: DEFENDED
   Houška, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 1. 2007
   The theme of this paper is an important part of Work and Organization psychology. We tried to describe in details all processes related to the recruitment and selection of candidates in theoretical part of this paper. The ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV