• Autorské právo v oblasti televizního vysílání 

   Defence status: DEFENDED
   Rennerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   This thesis deals with copyright issue in the field of television broadcasting. Regarding the topic extend, the thesis does not examine all the issues down to the least detail. Neither it mentions sociological aspects of ...
  • Autorské právo v televizní praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Ludvíková, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 10. 2008
   Téma diplomové práce, které jsem si zvolila, je mi blízké již delší dobu. Nejen jako recipientovi televizního vysílání, ale i z druhé strany. Pracuji jako reportérka zpravodajství televize, konkrétně veřejnoprávní České ...
  • Autorskoprávní postavení divadelního režiséra 

   Defence status: DEFENDED
   Leška, Rudolf (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
  • Harmonizácia v oblasti kolektívnej správy 

   Defence status: DEFENDED
   Gálóczyová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 7. 2008
  • Kolektivní správa autorských práv a práv s autorským právem souvisejícím (česko-francouzská právní komparace) 

   Defence status: DEFENDED
   Randárová, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 11. 2013
   Diplomová práce se zabývá, kolektivní správou autorských práv a práv s autorským právem souvisejících. Na základě ročního pobytu v Paříži jsem se rozhodla českou právní úpravu srovnat s právním režimem Francie. Po úvodní ...
  • Kolektivní správa autorských práv se zaměřením na problematiku bezdůvodného obohacení z pohledu kolektivního správce 

   Defence status: DEFENDED
   Palička, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 5. 2016
   Kolektivní správa autorských práv se zaměřením na problematiku bezdůvodného obohacení z pohledu kolektivního správce Klíčová slova: kolektivní správa, autorské právo, bezdůvodné obohacení Tato diplomová práce je zaměřena ...
  • Kolektivní správa práv autorských a práv s autorským právem souvisejících 

   Defence status: DEFENDED
   Pujman, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
   59 8. Závěr Závěrem této práce se pokusím shrnout své poznatky o opodstatněnosti a úloze kolektivních správců, včetně nových tendencí ve vnímání jejich postavení. Kolektivní správci plní v prvé řadě funkci zástupců nositelů ...
  • Kolektivní správa práv autorských a práv s autorským právem souvisejících 

   Defence status: DEFENDED
   Theinová, Terezie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
   61 Tůma, P., Základní charakteristika kolektivní správy autorských práv k dílům hudebním v USA, Právník, 11/2002 Utěšený, P., Autorské ochranné organizace ve světle antimonopolního práva v komunitární a české právní úpravě, ...
  • Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským 

   Defence status: DEFENDED
   Burda, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   Collective administration of copyright and neighbouring and relating rights Abstract This thesis relates to the collective administration, the reasons for its existence and development to this day. The purpose of my thesis ...
  • Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským 

   Defence status: DEFENDED
   Fraňková, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 2. 2008
  • Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským 

   Defence status: DEFENDED
   Zapletalová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   abbreviation "OSA") and other collective societies in the Czech Republic will be mentioned.
  • Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským 

   Defence status: DEFENDED
   Rychtářová, Kamila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   - Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským Klíčová slova: kolektivní správa; autorské právo Tato diplomová práce se zaměřuje na kolektivní správu autorských práv a práv souvisejících s ...
  • Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským 

   Defence status: DEFENDED
   Plinta, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 9. 2015
   Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským Resumé Diplomová práce se zabývá institutem kolektivní správy, důvody jejího vzniku a vývoje až do současného právního stavu. Cílem této práce je ...
  • Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s právem autorským 

   Defence status: DEFENDED
   Amler, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   - Collective administration of copyright and neighbouring and relating rights Key words: collective administration; copyright This thesis is focused on collective management of copyright and related rights carried out in ...
  • Kolektivní správa v digitálním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Bajáková, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 4. 2012
   Cílem předkládané diplomové práce je prozkoumat vliv reprodukční a záznamové techniky a globální sítě internet na institut kolektivní správy autorských práv a práv souvisejících s právem autorským jako tradiční součásti ...
  • Majetková práva autorská 

   Defence status: DEFENDED
   Bartl, Marija (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 7. 2. 2006
  • Majetková práva autorská 

   Defence status: DEFENDED
   Baloghová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 11. 2008
  • Majetková práva autorská 

   Defence status: DEFENDED
   Vorek, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Majetková práva autorská Má práce se zabývá majetkovými právy autorskými. Majetková práva autorská jsou práva s hospodářským významem. Díky nim mohou být autoři finančně ohodnoceni za svou tvůrčí činnost nebo minimálně ...
  • Majetková práva autorská 

   Defence status: DEFENDED
   Ondrejková, Michala (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 1. 2007
  • Mediální právo v oblasti vysílání 

   Defence status: DEFENDED
   Morgensteinová, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   v češtině Diplomová práce se zabývá mediálním právem v oblasti vysílání, přičemž při zpracování byly využity prameny právní úpravy vysílání v České republice, prameny evropské právní úpravy, dostupná judikatura i doktrinální ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV