Now showing items 1-20 of 157

  • Agenturní zaměstnávání 

   Defence status: DEFENDED
   Páleníková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Má diplomová práce je nazvána agenturní zaměstnávání. Institut agenturního zaměstnávání je v současné době velmi rozšířeným jevem v oblasti uplatnění na trhu práce. Jde o velmi oblíbený institut u zaměstnanců i u samotných ...
  • Agenturní zaměstnávání 

   Defence status: DEFENDED
   Závozda, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 9. 2. 2023
   Tématem diplomové práce je agenturní zaměstnávání. Agenturní zaměstnávání je vzhledem ke své flexibilitě a současné situaci na českém trhu práce bojujícím s nedostatkem pracovní síly často využívanou a nezbytnou součástí ...
  • Cizinci na trhu práce v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Chárová, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 3. 2022
   Foreigners in the labor market in the Czech Republic Abstract The rigorous thesis deals with the position of foreigners on the labor market in the Czech Republic. At the beginning, the basic terms related to the topic of ...
  • Diskriminace některých skupin zaměstnanců 

   Defence status: DEFENDED
   Kincová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
  • Diskriminace některých skupin zaměstnanců v pracovněprávních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Macháčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 9. 2009
  • Diskriminace v pracovněprávních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Bejšovec, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
  • Diskriminace v pracovněprávních vztazích se zaměřením na sexuální obtěžování 

   Defence status: DEFENDED
   Šebesta, Kamil (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 6. 2011
   196 SHRNUTÍ Diskriminace v pracovněprávních vztazích se zaměřením na sexuální obtěžování Tato disertační práce se zabývá problematikou diskriminace v pracovněprávních vztazích se zaměřením na sexuální obtěžování. Jejím ...
  • Diskriminace v pracovním právu České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Pastrňák, Radim (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 3. 2008
  • Diskriminace z důvodu pohlaví a její zákaz 

   Defence status: DEFENDED
   Volfinau, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   ZÁVĚR Diskriminace z důvodu pohlaví a její zákaz představuje celospolečenský fenomén a velmi široký okruh záležitostí, kterých se tato oblast dotýká. Otázce diskriminace a rovného zacházení se v posledních letech věnuje ...
  • Diskriminace z důvodu pohlaví a její zákaz 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoňová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   76 Abstrakt Tématem této diplomové práce je právní úprava rovných příležitostí žen a mužů a zákazu diskriminace z důvodu pohlaví. Cílem práce bylo podat co nejucelenější výklad o stavu a vývoji této právní úpravy v ...
  • Diskriminace žen v pracovním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Šilerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 6. 2011
   Diskriminace žen v pracovním právu Tato diplomová práce se zabývá problematikou diskriminace žen v pracovním právu, přičemž pojem diskriminace je jedním z nejskloňovanějších pojmů současné společnosti vůbec. Cílem mé práce ...
  • Dítě v pracovním právu a v právu sociálního zabezpečení 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   A CHILD IN LABOUR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW The purpose of my thesis is to draw attention to the position and protection of a child within Czech labour law and social security law in a wider context. The thematic range ...
  • Doby odpočinku 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
  • Důchodové pojištění v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Zelená, Jaroslava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 4. 2013
   The purpose of the theses is an analysis of the Czech pension system. The paper is mainly focused on recent Czech pension scheme legislation with special attention to the old age pension. It describes in detail the second ...
  • Důchodové zabezpečení horníků v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Holečková, Romana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   Tato práce se zabývá rozborem důchodového zabezpečení horníků v České republice od jeho historických počátků až po současnost, s hlavním zaměřením na právní úpravu de lege lata. Vybraný okruh zaměstnanců v hornictví je v ...
  • Důchodové zabezpečení migrujících osob 

   Defence status: DEFENDED
   Páv, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 7. 2007
  • Exekuce na dávky sociálního zabezpečení - právní zhodnocení 

   Defence status: DEFENDED
   Šimůnková, Marie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 10. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou exekuce dávek sociálního zabezpečení. Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol, které jsou členěny na podkapitoly. Dále obsahuje úvod a závěr. V první kapitole je popsán ...
  • Fenomén šikany v pracovněprávních vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Srpová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 6. 2014
   Tématem této práce je šikana v pracovněprávních vztazích, resp. mobbing. Psychické násilí se ve společnosti vyskytovalo vždy, avšak mobbing je poměrně novým fenoménem. Neustálý tlak na pracovní výkon, zvyšování nezaměstnanosti ...
  • Institut překážek v práci v českém pracovním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Čepelová, Olga (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 11. 2011
   v českém jazyce Překážky v práci jsou souborem právních skutečností, které mají zásadní vliv na pracovněprávní vztahy a dotýkající se po většině každého zaměstnance a rovněž i korelativně zaměstnavatele. Tato práce si ...
  • Kolektivní smlouva 

   Defence status: DEFENDED
   Neshybová, Lýdie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
   Cílem mé diplomové práce bylo shrnout stávající úpravu kolektivní smlouvy a zároveň i její předchozí vývoj. Současně jsem poukázala na stávající úpravu kolektivní smlouvy v podobě, v jaké je upravena ve Spolkové republice ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV