• Chvála hospodinu - dvacátýdruhý žalm ve světle starozákonní doby 

   Defence status: DEFENDED
   Leštinová, Helena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   LEŠTINOVÁ, H., Praise to the Lord - Twenty Second Psalm in The Light Of Old Testament Period. Prague 2020. Master's Thesis Charles University. Prague. Hussite Theological Faculty. Department of Biblical and Jewish Studies. ...
  • Fenomén zahrady ve Starém zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Dostál, Dominik (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Tato práce se zabývá hledáním významu fenoménu zahrady v kontextu textového materiálu Starého zákona. Pomocí fenomenologické a sémantické analýzy uchopuje fenomén zahrady nejprve v obecné rovině a následně srovnává zjištěná ...
  • Imaginativní interpretace Bible: Kniha Jonáš 

   Defence status: DEFENDED
   Virago, Vendula (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
   Práce se zabývá metodou Imaginativní interpretace Bible a jejími dispozicemi pro uchopení biblického textu zejména v rovině jejího osobního, ale rovněž i vědeckého užití. Za tímto účelem byly jednotlivé prvky metody ...
  • Kosti, kameny a hlína v hebrejské bibli 

   Defence status: DEFENDED
   Lipavská, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
  • Láska a válka: život a smrtv ugaritské literatuře (kontext tématu lásky a smrti na starověkém Předním východě) 

   Defence status: DEFENDED
   Rýdlová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
  • Obřízka ve starém Egyptě, judaismu a odraz obřízky v křesťanství 

   Defence status: DEFENDED
   Vachatová, Radka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Tato práce si klade za cíl blíže seznámit čtenáře s problematikou mužské obřízky ve starém Egyptě, starém Izraeli a následně i v judaismu a dále nastínit, jak bylo téma židovské obřízky zpracováno křesťanstvím. Přibližuje ...
  • Otázka prvotin a prvorozenectví ve Starém zákoně - to, co patří Hospodinu 

   Defence status: DEFENDED
   Reitingerová, Gabriela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   REITINGEROVÁ, G., The Question of the Firstlings and Firstborns in the Old Testament - What Does Belong to God, Prague 2020. Diploma thesis Charles University, Hussite Theological Faculty. Department of Biblical and Jewish ...
  • Péče o vdovy a sirotky v Hebrejské bibli 

   Defence status: DEFENDED
   Remencová, Terezie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
  • Proměny a nalezení nové identity v revidovaném díle Josepha Flavia a jeho odkaz k dnešku 

   Defence status: DEFENDED
   Kisfaludy, Kari (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   UNIVERZITA KARLOVA HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Proměny a nalezení nové identity v revidovaném díle Josefa Flavia a jeho odkaz k dnešku Transformations and Finding of a New Identity in the Revised Work of Josephus Flavius ...
  • Putování Izraelitů do zaslíbené země 

   Defence status: DEFENDED
   Bíca, Josef (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   1 Tato práce odráží stále velmi spornou oblast starozákonní historie - exodus a dobytí zaslíbené země. První část práce se zabývá skutečným autorstvím Tóry.Zkoumá, zda-li je skutečně dílem Mojžíše nebo výsledkem pozdějších ...
  • Solární božstva starého Předního východu 

   Defence status: DEFENDED
   Nash, Alexander (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
  • Srovnání cest Gilgameše a Abraháma 

   Defence status: DEFENDED
   Nash, Alexander (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   Snad každý během svého života slyšel jména Abraham či Gilgameš. Svým věhlasem se jedná o postavy, které pravděpodobně nikdy nezmizí z lidského povědomí. Zatímco prací zabývající se jednou ze zmíněných postav je však řada, ...
  • Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra "De usura iudeorum et christianorum" a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Gažíková Fečová, Rostislava (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   1 Summary Diploma thesis "The theological treatise by Master Jacobellus de Misa ‚De usura iudeorum et christianorum' and his reflection of the position of Jews in society" is about the one from the writings of m. Jakoubek ...
  • Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra "De usura iudeorum et christianorum" a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti 

   Defence status: RECOGNIZED
   Gažíková Fečová, Rostislava (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 12. 2017
   Diplomová práce "Teologické pojednání Mistra Jakoubka ze Stříbra ‚De usura iudeorum et christianorum' a jeho reflexe postavení Židů ve společnosti" pojednává o jednom ze spisů M. Jakoubka ze Stříbra. Traktát "Contra usuram" ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV