• Agrese a smrt v Lorkových dramatech 

   Bílková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Tato disertační práce se zaměřuje na několik specifických aspektů dramatické tvorby Federica Garcíy Lorky. Jedná se o čtyři dominantní témata: agrese, smrt, mužský a ženský element a sexualita. "Materiál" tvoří ...
  • António Lobo Antunes: rozpětí románu 

   Špánková, Silvie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 30. 6. 2010
   Antonio Lobo Antunes (1942) je autorem, ktery osobite zobrazuje dnesni portugalskou spolecnost, a je take umelcem, ktery dba na estetickou hodnotu svych del, neustale zdokonaluje sve nastroje a pokousi se, jak sam ...
  • Aspekt postmodernismu v díle Maria Vargase Llosy 

   Juránková, Magda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
   Žijeme ve společnosti, která se označuje různými adjektivy: konzumní, masová, ludická, informační, postindustriální, postmoderní. Označení odkazují k jednotlivým charakteristikám současné společnosti. V práci pracuji s ...
  • Álvar Núñez Cabeza de Vaca: cesta a proměna (Naufragios) 

   Marešová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Dílo Álvara Núeze Cabezy de Vaca dnes známé jako Ztroskotání je jedním z nejdůležitějších a nejzajímavějších dokumentů o objevování a dobývání Nového světa, které existují. Během první poloviny 16. století se uskutečnilo ...
  • Álvar Núñez Cabeza de Vaca: cesta a proměna (Naufragios) 

   Marešová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   Dílo Álvara Núeze Cabezy de Vaca dnes známé jako Ztroskotání je jedním z nejdůležitějších a nejzajímavějších dokumentů o objevování a dobývání Nového světa, které existují. Během první poloviny 16. století se uskutečnilo ...
  • Básník Jaime Torres Bodet 

   Pohlová, Silvie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   S tvorbou mexického spisovatele Jaimeho Torrese Bodeta jsme se poprvé seznámili prostřednictvím jeho esejů. Zaujetí autorovými názory na společenské otázky vystřídal zneklidňující pocit rozprostírající se v nás při četbě ...
  • Buenos Aires v románu Sobre héroes y tumbas (Kniha o hrdinech a hrobech) Ernesta Sabata 

   Netíková, Kristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Tato práce je pokusem o pohled na Sabatův román Sobre héroes y tumbas (Kniha o hrdinech a hrobech, 1961) z hlediska poetiky míst. Vychází ze spojení románu a města, jako jeho odvěké inspirace. Z prostoru města, který je ...
  • Buenos Aires v románu Sobre héroes y tumbas (Kniha o hrdinech a hrobech) Ernesta Sabata 

   Netíková, Kristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 2. 2009
   Tato práce je pokusem o pohled na Sabatův román Sobre héroes y tumbas (Kniha o hrdinech a hrobech, 1961) z hlediska poetiky míst. Vychází ze spojení románu a města, jako jeho odvěké inspirace. Z prostoru města, který je ...
  • Dvě setkání s Novým světem: Kryštov Kolumbus a Bartolomé de Las Casas 

   Legátová, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   RESUMÉ: DVĚ SETKÁNÍ S NOVÝM SVĚTEM: KRYŠTOF KOLUMBUS A BARTOLOMÉ DE LAS CAS Nejprve nás práce seznámí s historií patnáctého století v Evropě. Neboť historické události jsou velmi důležité k pochopení éry, která je souhrnně ...
  • Ďábel strážný: téma identity v mexickém románu na přelomu tisíciletí. 

   Alon, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   The theme of the dissertation submitted is the novel Devil Guardian, whose author is a Mexican writer Xavier Velasco. This dissertation is the very first theoretical work in the Czech environment, devoted to the above-mentioned ...
  • Ďábel strážný: téma identity v mexickém románu na přelomu tisíciletí. 

   Alon, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 1. 2013
   Předmětem předložené disertační práce je román Ďábel strážný, jehož autorem je mexický spisovatel Xavier Velasco. Jde vůbec o první práci v českém prostředí věnovanou tomuto dílu, které vyšlo v roce 2004. Ďábel strážný je ...
  • Hlavní motivy a témata v poezii Rubéna Daría 

   Grabec, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Snahou této práce je zachytit a vyložit motivické a tematické okruhy v básnickém díle Rubéna Daría. Rubén Darío se výraznou měrou zasloužil o vznik hispanoamerického modernismu, který esteticky a z části také tematicky ...
  • Imaginář Limy v románu Maria Vargase Llosy Město a psi (La ciudad y los perros) 

   Tomášková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   (česky) Cílem této práce je ukázat způsob literárního vidění Maria Vargase Llosy a jeho ztvárnění Limy v románu Město a psi a postihnout, v čem je obraz, který Vargas Llosa podává, svébytný a specifický. V první části své ...
  • Individuální a kolektivní v románu La casa grande 

   Obručová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
   Hlavním předmětem rozboru této práce je román Velký dům (La casa grande) kolumbijského spisovatele Álvara Cepedy Samudia (1926-1972). Vzhledem k autorovu osobnímu literárnímu vývoji se práce krátce věnuje jeho činnosti ...
  • Irealita V krátkých prózách Josého Donosa: Tři měšťácké románky 

   Pěstová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Donoso je autor, který čtenáře nejprve poněkud zaskočí příběhy lidí, kteří jsou v zajetí různých obsesí a traumat, posléze si však k němu vnímavý čtenář nalezne cestu, protože pochopí jeho úmysly a jeho způsob psaní mu ...
  • La Hojarasca: fikční svět a jeho osoby 

   Budáč, Radoslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Tato práce se zabývá výhradně románem La hojarasca, jenž představuje románovou prvotinu Gabriela Garcíy Márqueze, jednoho znej významněj ších žij ících spisovatelů. V zásadě lze celou práci rozdělit do dvou základních ...
  • Lorkovo "nemožné" divadlo: El público (Publikum) 

   Byronová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Bakalářská práce se věnuje divadelní hře Federika Garcíi Lorky, Publikum (El público). Autor toto dílo spolu s několika dalšími dramaty označoval jako nemožné divadlo, protože se podle něj příliš vymykalo konvenčním ...
  • Los de abajo: román a svědectví o mexické revoluci 

   Špitálská, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   V bakalářské práci jsme si kladli za cíl kompletnější a detailnější rozbor díla a jeho zasazení do historického, literárního kontextu a do celkové tvorby Mariana Azuely. Opírali jsme se zejména o citace z románu, na kterých ...
  • Narativní poetika románu La nieve del almirante Álvara Mutise 

   Pichrtová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Hlavním předmětem rozboru v této práci je román Admirálův sníh kolumbijského spisovatele Álvara Mutise. Přestože je dnes Álvaro Mutis zařazován mezi nejvýznamnější postavy současné hispanoamerické literatury (od roku 2001 ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV