• Česká kancelář pojistitelů a její činnosti 

   Murínová, Drahomíra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   The aim of the thesis is to introduce the Czech Insurers' Bureau an institution established by law. The goal is to describe the Czech Insurers' Bureau in its entirety, in the context of EU law, as well as in subsequent ...
  • Daňové aspekty nakládání s kryptoměnami 

   Čech, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   Název: Daňové aspekty nakládání s kryptoměnami Tato práce si klade za cíl zodpovědět vybrané otázky z oblasti právního a především daňověprávního rámce kryptoměn. Kryptoměny jsou poměrně mladým fenoménem, který se stále ...
  • Daňové úniky na DPH v řetězových a karuselových obchodech a jejich odraz v judikatuře 

   Hlinková, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Resumé Tato diplomová práce na téma Daňové úniky na DPH v řetězových a karuselových obchodech a jejich odraz v judikatuře se věnuje velmi aktuálnímu tématu, kterým tato problematika bezpochyby je. Stěžejní část práce je ...
  • Daňověprávní aspekty sdílené ekonomiky 

   Bareš, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   Tato práce se skládá celkem ze čtyř kapitol, úvodu a závěru. V úvodu této práce její autor objasňuje důvody pro volbu daného tématu, vymezuje cíle práce a její systematiku. Stejně tak autor popisuje metodiku práce a výchozí ...
  • Mezinárodní dvojí zdanění příjmů fyzických osob 

   Janků, Antonín (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Cílem diplomové práce na téma Mezinárodní dvojí zdanění příjmů fyzických osob je nabídnout čtenáři dílčí pohled na tuto problematiku a seznámit jej s některými aktuálními otázkami souvisejícími se zdaňováním přeshraničních ...
  • Poskytování pojišťovacích služeb online 

   Kult, Alexander (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Poskytování pojistných služeb online Abstrakt Tato rigorózní práce zpracovaná na téma poskytování pojišťovacích služeb online je zaměřena na poskytnutí komplexního rozboru právní úpravy vztahující se na prodej neživotního ...
  • Postavení profesionálních sportovců a rozhodčích z pohledu daně z příjmů fyzických osob 

   Šleglová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Diplomová práce se zabývá otázkou, jaké právní postavení mají profesionální sportovci věnující se kolektivním sportům a rozhodčí působící v kolektivních sportech z pohledu daně z příjmů fyzických osob. Tato problematika ...
  • Povinné smluvní pojištění 

   Tobiáš, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Compulsory Contractual Insurance Abstract The subject of this diploma thesis is legal regulation of compulsory contractual insurance in the Czech legislation with a focus on its general regulation in civil law. The special ...
  • Právní aspekty boje proti daňovým únikům 

   Liška, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   Právní aspekty boje proti daňovým únikům Cílem této diplomové práce je analýza vybraných institutů boje proti daňovým únikům, rozbor důvodů jejich zavedení, účelu a problematiky s nimi spojené. U nástrojů, které jsou již ...
  • Právní aspekty boje proti daňovým únikům 

   Do Thai, Quang (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Tato práce se zabývá právními aspekty boje proti daňovým únikům se zaměřením na platné právní nástroje v rámci českého právního řádu. Práce je rozdělena celkem do pěti částí. První část práce vymezuje pojem daňový únik, ...
  • Právní úprava činnosti Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. 

   Buiová, Mai Linh (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Shrnutí Právní úprava činnosti Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. Předmětem této práce je rozbor nástrojů regulace, které ovlivňují činnost Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., (EGAP). Hlavní ...
  • Právní úprava činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů 

   Schirl, František (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   Legal regulation of activities of insurance intermediaries This thesis is focused on an analysis of valid domestic legal regulation of activities of insurance intermediaries and an analysis of the newly adopted EU legislation ...
  • Právní úprava činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů 

   Málek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 6. 2016
   V této diplomové práci se zabývám komplexním pohledem na právní úpravu činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů, včetně pohledu do historie, analýzy současné národní i evropské úpravy a předpokládaného vývoje národní úpravy. ...
  • The Regulatory Landscape and Market Overview of Insurance Agents and Brokers in the Czech Republic 

   Veselský, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Resumé Tato diplomová práce se zabývá distribucí pojištění v České republice. Za cíl si klade seznámit čtenáře s jednotlivými distribučními kanály v kontextu současné a nastávající regulatorní úpravy. Metodologicky se práce ...
  • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění se zvláštním ohledem na koncept stálé provozovny 

   Kubeš, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   01 Dvojí zdanění příjmů je z hlediska daňových poplatníků nežádoucím fenoménem, kdy nejrozšířenější způsob jeho zamezení jsou bilaterální smlouvy uzavírané mezi státy dle Modelové smlouvy OECD. Obecně podmínkou zdanění je ...
  • Srovnání zdanění příjmů fyzických osob v České republice a ve Francii 

   Šodková, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   - Srovnání zdanění příjmů fyzických osob v České republice a ve Francii Diplomová práce se věnuje srovnání daně z příjmů fyzických osob v České republice a ve Francii. Obsahem práce je analýza právních úprav zdanění příjmů ...
  • Veřejnoprávní aspekty poskytování spotřebitelských úvěrů 

   Kodet, Aleš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů z hlediska veřejného práva. Nejvýznamnějším cílem této regulace je ochrana spotřebitele. Práce analyzuje zhruba jeden rok ...
  • Vybrané postupy při správě daní 

   Schwarzová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Shrnutí Vybrané postupy při správě daní Předmětem této práce je právní úprava postupů při správě daní, konkrétně především daňové kontroly a postupu k odstranění pochybností. K 1. 1. 2011 nabyl účinnosti nový daňový řád, ...
  • Základní práva v daňové judikatuře Ústavního soudu 

   Osborne, Alice (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   Základní práva v daňové judikatuře Ústavního soudu Abstrakt Práce se věnuje judikatuře Ústavního soudu v daňových věcech, kde je důvodem přezkumu tvrzené porušení základního práva či právního principu. V první části práce ...
  • Zdaňování příjmů profesionálních sportovců 

   Různar, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   Taxation of profesional sportmen's income Abstract The main objective of this thesis was to design its taxation of the income of professional athletes from the sports activities, especifically in the position of tax residents ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV