Now showing items 1-20 of 42

  • Boj proti daňovým únikům z procesního hlediska 

   Defence status: DEFENDED
   Kupcová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   1 Shrnutí v českém jazyce Boj proti daňovým únikům z procesního hlediska. Tato práce se zabývá bojem proti daňovým únikům optikou procesních nástrojů upravených zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších ...
  • Česká kancelář pojistitelů a její činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Murínová, Drahomíra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   The aim of the thesis is to introduce the Czech Insurers' Bureau an institution established by law. The goal is to describe the Czech Insurers' Bureau in its entirety, in the context of EU law, as well as in subsequent ...
  • Daň z nabytí nemovitých věcí 

   Defence status: DEFENDED
   Stejskal, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Daň z nabytí nemovitých věcí Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou zdanění převodů nemovitých věcí. Jejím hlavním cílem je představení a komplexní zhodnocení nejen poslední platné právní úpravy daně z nabytí ...
  • Daň z nemovitých věcí de lege ferenda 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Hanuš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   Práce představuje zcela nový koncept daně z nemovitých věcí v České republice. Předmětem daně jsou výlučně pozemky a byty a nebytové prostory. Předmětem daně nejsou domy, budovy a haly ani jiné nadzemní či podzemní stavby. ...
  • Daňové aspekty nakládání s kryptoměnami 

   Defence status: DEFENDED
   Čech, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   Název: Daňové aspekty nakládání s kryptoměnami Tato práce si klade za cíl zodpovědět vybrané otázky z oblasti právního a především daňověprávního rámce kryptoměn. Kryptoměny jsou poměrně mladým fenoménem, který se stále ...
  • Daňové aspekty svěřenských fondů 

   Defence status: DEFENDED
   Berr, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 16. 1. 2023
   Daňové aspekty svěřenských fondů Abstrakt Od roku 2014 je umožněno v českém právním řádu zakládat svěřenecké fondy, jejichž prostřednictvím lze vyčlenit majetek z vlastnictví zakladatele či jiné osoby za soukromým či veřejně ...
  • Daňové ráje 

   Defence status: DEFENDED
   Med, Šimon (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   Daňové ráje Abstrakt Problematika daňových rájů je často diskutovaným tématem posledních let, a to jak daňovými subjekty, tak daňovými poradci a taky finanční správou. Důvodem je aktivita EU a OECD v této oblasti a zvýšená ...
  • Daňové úniky na DPH v řetězových a karuselových obchodech a jejich odraz v judikatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Hlinková, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Resumé Tato diplomová práce na téma Daňové úniky na DPH v řetězových a karuselových obchodech a jejich odraz v judikatuře se věnuje velmi aktuálnímu tématu, kterým tato problematika bezpochyby je. Stěžejní část práce je ...
  • Daňověprávní aspekty sdílené ekonomiky 

   Defence status: DEFENDED
   Bareš, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   Tato práce se skládá celkem ze čtyř kapitol, úvodu a závěru. V úvodu této práce její autor objasňuje důvody pro volbu daného tématu, vymezuje cíle práce a její systematiku. Stejně tak autor popisuje metodiku práce a výchozí ...
  • Daňověprávní aspekty tzv. šedé a černé ekonomiky 

   Defence status: DEFENDED
   Výborný, Dominik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 5. 2020
   Tax law related aspects of the underground economy The aim of this thesis is the analysis of the underground economy and the sources of its genesis and particular tax law related aspects of the underground economy including ...
  • Finančněprávní aspekty alternativních platebních systémů z pohledu právní úpravy praní špinavých peněz 

   Defence status: DEFENDED
   Paseka, Antonín (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   Finančněprávní aspekty alternativních platebních systémů z pohledu právní úpravy praní špinavých peněz Abstrakt Cílem této diplomové práce je poskytnout obecný přehled současného stavu alternativních platebních systémů s ...
  • Finanční arbitr 

   Defence status: DEFENDED
   Bouška, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Finanční arbitr Tato diplomová práce se zaměřuje na institut finančního arbitra, a to jak z pohledu teoretického, tj. na institut finančního arbitra ve smyslu právní úpravy, smysl jeho zavedení a problematiku řízení před ...
  • Informační povinnosti subjektů finančního trhu vůči ČNB 

   Defence status: DEFENDED
   Havlovicová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 4. 2022
   Informační povinnosti subjektů finančního trhu vůči ČNB Abstrakt Informační povinnosti ukládané osobám činným na finančních trzích jsou jedním z nejdůležitějších mechanismů, na základě kterých mohou dohledové orgány náležitě ...
  • Institut finančního arbitra se zaměřením na mimosoudní řešení sporů z oblasti pojištění 

   Defence status: DEFENDED
   Švejnohová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Práce se věnuje tématu postavení finančního arbitra jakožto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a řízení před ním. Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, coby speciální předpis přijatý na základě ...
  • Mezinárodní dvojí zdanění příjmů fyzických osob 

   Defence status: DEFENDED
   Janků, Antonín (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Cílem diplomové práce na téma Mezinárodní dvojí zdanění příjmů fyzických osob je nabídnout čtenáři dílčí pohled na tuto problematiku a seznámit jej s některými aktuálními otázkami souvisejícími se zdaňováním přeshraničních ...
  • Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

   Defence status: DEFENDED
   Klener, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 6. 2022
   1 Abstract Double taxation treaties The diploma thesis focuses on the double taxation treaties with an objective to provide a qualitative evaluation of this legal institute, introduce positive and negative aspects of the ...
  • Ozdravné postupy a řešení krize bank 

   Defence status: DEFENDED
   Půlpánová, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Ozdravné postupy a řešení krize bank Abstrakt a klíčová slova Tato diplomová práce systematicky představuje evropský regulatorní rámec Ozdravných postupů a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (BRRD), ...
  • Pojem pojistného zájmu v české a francouzské právní úpravě 

   Defence status: DEFENDED
   Peňásová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 5. 2023
   The insurable interest in Czech and French law Abstract My diploma thesis deals with the concept of insurable interest in Czech and French law. Since insurable interest has been newly included as one of the conditions of ...
  • Poskytování pojišťovacích služeb online 

   Defence status: DEFENDED
   Kult, Alexander (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Online provision of insurance services Abstract This rigorosum thesis on providing online insurance services is aimed at providing a comprehensive analysis of legal regulation applicable to the online sales of non-life ...
  • Postavení profesionálních sportovců a rozhodčích z pohledu daně z příjmů fyzických osob 

   Defence status: DEFENDED
   Šleglová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Diplomová práce se zabývá otázkou, jaké právní postavení mají profesionální sportovci věnující se kolektivním sportům a rozhodčí působící v kolektivních sportech z pohledu daně z příjmů fyzických osob. Tato problematika ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV