Now showing items 1-20 of 58

  • La administración del lenguaje del náhuatl en México 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vlková Hingarová, Vendula (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 6. 2011
   Language management of Nahuatl in Mexico This thesis describes the current status of Nahuatl language, and disccus its functioning and position within the institutional structures of Mexican society, as well as language ...
  • La administración del lenguaje del náhuatl en México 

   Defence status: DEFENDED
   Vlková Hingarová, Vendula (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 5. 2011
   Language management of Nahuatl in Mexico This thesis describes the current status of Nahuatl language, and disccus its functioning and position within the institutional structures of Mexican society, as well as language ...
  • Antropologická konceptualizace sexuálních kategorií 

   Defence status: DEFENDED
   Prokopík, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 9. 2008
   Disertační práce se zabývá možnostmi, které má antropologické studium při snaze o konceptuální uchopení bohatých projevů lidské sexuality. Diskutuje problematičnost biologické podmíněnosti a normativnosti studia lidské ...
  • Aspekty antropologizace ďábla v kontextu staroiránské mytologie 

   Defence status: DEFENDED
   Zaicová, Darina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 9. 2012
   The mythological form creates syntactic symbolic categories within it's own unique functional principles according to the limits of the human mind to create mental representations. But mythological symbols exists far beyond ...
  • Between two worlds? Young middle class Egyptians, western expatriates, and downtown Cairo 

   Defence status: DEFENDED
   Hollá, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Tato praca sa zaobera problematickymi vzt'ahmi medzi Arabskym "Vychodom" a "Zapadom" a hl'ada mozne sposoby ich zlepsenia. Jednym z moznych riesenf je sprostredkovanie vzajomneho dlohodobeho ...
  • Cesta a rituál: antropologií pohybu a labyrintem posvátna v imaginaci hispánských kultur 

   Defence status: DEFENDED
   Kapusta, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Předmětem této diplomové práce je poutnictví, pohyb či cesta obecně. Studijním areálem je hispánská kultura. Studium poutnictví je pro antropologii výzvou, a antropologie poutnictví a pohybu se tak stala pro naši disciplínu ...
  • A comparison of selected anthropological theories in view of their pragmatic value 

   Defence status: DEFENDED
   Hájek, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Studie se zabývá problémem praktické uplatnitelnosti dvou antropologických teorií, strukturálního funkcionalismu a interpretativní antropologie Clifforda Geertze. Uplatnitelnost se vztahuje k otázce, jak se užití jedné či ...
  • Čamové: jazyk a kulturní implikace 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavatá, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   Tato práce se zabývá jazykovou a z ní vyplývající kulturní problematikou čamského minoritního etnika, které žije ve středním a jižním Vietnamu. V této oblasti vytvořili Čamové v období 2. - 15. století vlastní hinduisovaný ...
  • Částice v moderní vietnamštině 

   Defence status: DEFENDED
   Slavická, Binh (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Tato disertační práce se zabývá částicemi v moderní vietnamštině. Vietnamské částice tvoří jen malou skupinu synsémantických slov, hrají však velmi důležitou funkci ve vyjadřování postoje mluvčího k posluchači a k obsahu ...
  • Dopad občanské války na Šrí Lance na postavení tamilských žen ve společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdličková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 3. 2009
   Tato dizertační práce se zabývá vztahem mezi válkou a genderem, se zvláštním ohledem na současný šrílanský kontext. Popisuje specifickou genderovou problematiku příznačnou pro válku, jako je univerzální genderování války ...
  • Ernst Cassirer a etnolingvistika 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
   Tématem této práce je srovnání filosofie Ernsta Cassirera se současnou etnolingvistikou. Věnuji se v ní jeho filosofickým východiskům, evolucionistickému schématu jazykového vývoje a především souvislostem se současnou ...
  • Ernst Cassirer a etnolingvistika 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pokorný, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 3. 2008
   Ernst Cassirer dealt the linguistic form to make his point and document the thesis of his culture philosophy. In addition to the common philosophic idealism working on the I. Kant's philosophy, first of all it was the idea ...
  • Escaping Gypsyness: work, power and identity in the marginalization of Roma 

   Defence status: DEFENDED
   Ghosh, Yasar Abu (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 9. 2008
   Na základě dlouhodobého etnografického výzkumu mezi Romy v Tercově tato dizertační práce zkoumá otázky identity a chudoby. Konstantní prolínání cikánství a chudoby se projevuje jak ve způsobech, jimiž se Romové vypořádávají ...
  • Etnologický přínos prof. Aloise Musila 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   Diplomová práce se zabývá etnologickým přínosem a rozsáhlou odbornou publikační činností profesora Aloise Musila, předního českého arabisty a orientalisty, zejména vědeckými pracemi publikovanými v New Yorku v šestisvazkové ...
  • Etnologie a historická antropologie 

   Defence status: DEFENDED
   Náhlovský, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Historická antropologie jako relativně samostatná vědní disciplína vznikla poměrně nedávno. Její kořeny však lze vysledovat mnohem dále v minulosti. Jedním z nejdůležitějších okamžiků byla aplikace antropologických postupů ...
  • Formy a mechanizmy marginalizace rómské menšiny na východním Slovensku 

   Defence status: DEFENDED
   Mušinka, Alexander (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 6. 2009
   Vo svojej praci sa orientujem na sposoby a mechanizmy marginalizacie R6mov, a to hlavne vo sfere bYvania. Teritorialne praca vychadza z udajov v ramci Presovskeho kraja Siovenskej republiky. Tato praca sleduje problematiku ...
  • Fragmenty setkávání turistů, indiánů a antropologů v San Cristóbalu de las Casas v Mexiku 

   Defence status: DEFENDED
   Redlová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   "[U]n punto en el mapa es tambien un lugar en la historia" (Rodriguez Cuevas, 2003). V San Crist6balu se jedna minimalne 0 dYe historie Uednu, konstruovanou praktikami a vedomim turistu, respektive zapadni spoleenostr, a ...
  • Inter-kulturní historická antropologie 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Náhlovský, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   Historická antropologie je relativně mladá vědní disciplína. Na mnoho projektů v rámci teoretických úkolů doposud čeká. Tato práce si bere za úkol zaměřit se na inter-kulturní srovnání v rámci historické antropologie. Tato ...
  • Islamofobie v České republice: Analýza zdejšího tisku z období 1996-2005 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vesecký, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
   In this summary I'd like to recapitulate the structure of this work, in particular the bindings between its parts. In the introduction I've defined islamophobia and relevant terms and presented possible ways of its division. ...
  • Íránská diaspora v USA 

   Defence status: RECOGNIZED
   Havlů, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 1. 2013
   This thesis seeks to explore the social reality of Iranians living in the United States. The main objective is to find out how Iranians (Iranian Americans) maintain, construct and perceive their Iranian identity and to ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV