• Ambush marketing na příkladu Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 

   Lakomá, Milena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice ambush marketingu - nebo také parazitujícího marketingu - na konkrétním příkladu Mistrovství světa v ledním hokeji, které se konalo v roce 2015 v Praze a v Ostravě. Ve práci je ...
  • Bannerová reklama v online marketingu a její vliv na internetové uživatele 

   Musil, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Bakalářka práce je zaměřena na tematiku bannerové reklamy v rámci online marketingu a její vliv na internetové uživatele. Struktura práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována obecným ...
  • Food blogeři jako nástroj marketingové komunikace 

   Jarovská, Alžběta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
  • Greenwashing v módním průmyslu se zaměřením na společnost H&M 

   Kadlečková, Daniela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   This bachelor thesis deals with the subject of greenwashing, its presence in fashion industry and it focuses on an example of one of the world's leading fashion companies - H&M. The theoretical part describes the concept ...
  • Humor jako marketingový nástroj a jeho vliv na spotřební chování 

   Janjić, Saška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   The bachelor thesis, titled Humor as a marketing tool and its impact on consumer behavior, deals with the use of humor in marketing communication. The main objective of the thesis is to explore the effect of humor in ...
  • Intervence zvyšující štěstí a životní spokojenost 

   Kukulová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Bakalářská práce se zabývá intervenčními strategiemi pozitivní psychologie a tím, jak ovlivňují naše štěstí a životní spokojenost. V literárně přehledové části práce vymezuji pojem štěstí a zmiňuji faktory podílející se ...
  • Konzervatismus a liberalismus jakožto přežitý koncept? 

   Pour, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Konzervatismus a liberalismus je v americkém psychologickém výzkumu dominantně zkoumán jako unidimenzionální škála jednoznačně určující dva protichůdné póly ideologické orientace. Výsledky současných relevantních studií ...
  • Metodologické inovace v psychologickém výzkumu 

   Frollová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Rok 2012 otevřel intenzivní diskusi o metodologických problémech psychologického výzkumu, jež vedou k nadměrné publikaci málo spolehlivých a replikovatelných výsledků. Navrhovaná zlepšení spočívají zejména v realizaci ...
  • Morální hodnocení v kontextu dual process theory 

   Schinková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   The philosopher and psychologist Joshua Greene came up with a theory of moral judgement that integrates both rationalism and intuitionism - the dual process theory. It says that during moral judgement the unconscious, ...
  • Ohrožení dětí - identifikace rizikových a ochranných faktorů rodinného působení 

   Sochová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This bachelor's thesis consists of mapping risk and protective factors to which children are exposed in the family where they are growing up and which can affect the child either immediately or after longer time and can ...
  • Olfaktorický marketing a jeho vliv na prodej 

   Šimáčková, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 22. 1. 2018
   The Bachelor's Thesis entitled "Olfactory marketing and its sales impact" addresses the marketing possibilities of our olfactory sense utilisation in marketing. This Thesis is divided into three parts. The first part is ...
  • Sebekontrola: rozplétání inhibice a iniciace 

   Kucharský, Šimon (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Sebekontrola je obvykle pojímána jako jednotka v procesu seberegulace. Jako taková má podobu potlačení aktuální touhy nebo impulzivní reakce na určitý podnět, může se ale projevit například i v iniciaci chování, jež je v ...
  • Slepota ke změně a slepota k volbě 

   Denemarková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Slepota ke změně a slepota k volbě jsou fenomény, jejichž výzkum je nejen zajímavý, ale i podstatný pro lepší porozumění pozornosti, tvorbě vnitřních reprezentací, procesům rozhodování, formování a stálosti preferencí. ...
  • Účinné přesvědčování v pohostinských službách 

   Fialová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Bakalářská práce je věnována psychologickému tématu přesvědčování, přičemž předkládá poznatky z teoretické roviny a návrh praktické aplikace v oblasti pohostinství. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu přesvědčování, ...
  • Vliv marketingové komunikace na fenomén hipster 

   Žertová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Tato bakalářská práce se věnuje rozboru hipsterské kultury a vlivu marketingu na jeho pozici v masové kultuře. Hipster je označení pro člena alternativní kultury, která má počátky v polovině 20. století. Cílem práce je ...
  • Vliv situačních a osobnostních faktorů na ochotu platit za bezcenné informace 

   Frollová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Thesis presents recent relevant studies of cognitive biases and false perceiving of randomness. There is an ongoing general belief that past performance automatically predicts future performance even in the cases when the ...
  • Využití efektu ukotvení v marketingové komunikaci 

   Režný, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Tato bakalářské práce se věnuje efektu ukotvení, jednomu z nejznámějších kognitivních zkreslení, a jeho potenciálnímu využití v marketingové komunikaci. V první části je nejprve poskytnut teoretický základ efektu ukotvení ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV