Now showing items 1-20 of 59

  • Alkoholová myopie a rozhodování 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Bakalářská práce je rozdělena do dvou oddílů. Literárně přehledová část je zaměřena na dosud popsané teorie účinků alkoholu. Přede-vším pak shrnuje výsledky významných studií zabývajících se vý-skytem rizikového chování ...
  • Ambush marketing na příkladu Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Lakomá, Milena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice ambush marketingu - nebo také parazitujícího marketingu - na konkrétním příkladu Mistrovství světa v ledním hokeji, které se konalo v roce 2015 v Praze a v Ostravě. Ve práci je ...
  • Analýza současného stavu detekce ohrožení dětí v rámci rodiny 

   Defence status: DEFENDED
   Sochová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 5. 2021
   Tato diplomová práce pojednává o schopnostech detekce ohrožení dítěte dospělými osobami v okolí dítěte na základě signálů, které ohrožené dítě vykazuje. V teoretické části jsou podrobně takové signály popsány. Patří mezi ...
  • Bannerová reklama v online marketingu a její vliv na internetové uživatele 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Bakalářka práce je zaměřena na tematiku bannerové reklamy v rámci online marketingu a její vliv na internetové uživatele. Struktura práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je věnována obecným ...
  • Decoy effect a jeho využití v marketingu 

   Defence status: DEFENDED
   Regnerová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 9. 2019
   This bachelor thesis examines decoy effect, a phenomenon of behavioral economics. Above all, it focuses on the asymmetrically dominated effect. The main objective of the thesis is to review recent research dealing with the ...
  • Designing Health Interventions: The Role of Argument Type and Message Format 

   Defence status: DEFENDED
   Schlosserová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 9. 2019
   8 Abstract According to the study carried out by the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD, 2015) in the Czech Republic, Czech children reported higher alcohol consumption in the last 30 days ...
  • Determinanty percepce korupčního jednání 

   Defence status: DEFENDED
   Nedorostová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   The diploma thesis is focused on the factors determining the perception of corruption, especially bribery. Its aim is to examine how selected situational and personality characteristics affect the extent to which certain ...
  • Determinanty postojů k eutanazii a jejího morálního hodnocení 

   Defence status: DEFENDED
   Cvrkalová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Diplomová práce se zaměřuje na postoje k eutanazii a shrnuje vlivné faktory pro její morální hodnocení. V kontextu opakovaně probíhající veřejné diskuze o její legalizaci je klíčové těmto prediktorům porozumět. Obsahem ...
  • Experimentální výzkum vlivu primingu značek na chování lidí 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Natálie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
  • Faktory asociované s podváděním 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, František (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Množství studií zkoumajících podvádění se v poslední době rychle rozrůstá. V návaznosti na to roste i počet teorií snažících se nečestné chování vysvětlit a rozličnost využívaných experimentálních designů. Tato práce ...
  • Food blogeři jako nástroj marketingové komunikace 

   Defence status: DEFENDED
   Jarovská, Alžběta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
  • Greenwashing v módním průmyslu se zaměřením na společnost H&M 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlečková, Daniela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   This bachelor thesis deals with the subject of greenwashing, its presence in fashion industry and it focuses on an example of one of the world's leading fashion companies - H&M. The theoretical part describes the concept ...
  • Humor jako marketingový nástroj a jeho vliv na spotřební chování 

   Defence status: DEFENDED
   Janjić, Saška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   The bachelor thesis, titled Humor as a marketing tool and its impact on consumer behavior, deals with the use of humor in marketing communication. The main objective of the thesis is to explore the effect of humor in ...
  • Individuální rozdíly v citlivosti na efekty rámování 

   Defence status: DEFENDED
   Vintr, Jáchym (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou individuálních rozdílů v citlivosti na efekty rámování. Zatímco někteří lidé jsou při rozhodování velmi citliví na změnu formulace problému, jiní lidé zůstávají ve svém rozhodování ...
  • Instagram a jeho vliv na dívky generace Z v souvislosti s poruchami příjmu potravy 

   Defence status: DEFENDED
   Kafková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 14. 9. 2022
   This bachelor thesis examines the impact of Instagram on eating disorders in Generation Z girls. Due to the visual focus of this social network, the thesis primarily focuses on exploring the ideal of thinness widely presented ...
  • Integrace Explikační metody a Deskriptivní fenomenologicko-psychologické metody na teoretické a aplikační úrovni 

   Defence status: DEFENDED
   Plachý, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 6. 2020
   V této diplomové práci jsou na teoretické úrovni představeny dvě kvalitativní metody založené na fenomenologii - Explikační metoda (EM) a Deskriptivní fenomenologicko-psychologická metoda (DFPM). EM napomáhá výzkumníkovi ...
  • Intervence zvyšující štěstí a životní spokojenost 

   Defence status: DEFENDED
   Kukulová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Bakalářská práce se zabývá intervenčními strategiemi pozitivní psychologie a tím, jak ovlivňují naše štěstí a životní spokojenost. V literárně přehledové části práce vymezuji pojem štěstí a zmiňuji faktory podílející se ...
  • Jak si říkat o finanční dary: experimentální přístup k fundraisingu na sociálních sítích 

   Defence status: DEFENDED
   Hamrová, Alžběta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2023)
   Date of defense: 27. 6. 2023
   The objective of this thesis was to compare the effectiveness of different psychological effects used in fundraising and to determine which ones are most effective in motivating people to donate in a digital landscape. The ...
  • Klam utopených nákladů 

   Defence status: DEFENDED
   Pinlová, Adriana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
  • Konzervatismus a liberalismus jakožto přežitý koncept? 

   Defence status: DEFENDED
   Pour, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Konzervatismus a liberalismus je v americkém psychologickém výzkumu dominantně zkoumán jako unidimenzionální škála jednoznačně určující dva protichůdné póly ideologické orientace. Výsledky současných relevantních studií ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV