• Etické problémy v práci sestry s chronickým pacientem 

   Defence status: DEFENDED
   Hofmanová, Lucie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 30. 10. 2015
   Autor: Lucie Hofmanová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Etické problémy v práci sestry s chronickým pacientem Vedoucí práce: Mgr. Michaela Votroubková Počet ...
  • Etika umírání a smrti v intenzivní péči 

   Defence status: DEFENDED
   Bendová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 10. 6. 2011
   Author: Zdeňka Bendová Theme: Ethics of dying and death in intensive care Keywords: ethics, dying, death, paliative care, intensive care Bachelorś thesis is dealing with ethics of dying and death within the scope of intensive ...
  • KPR - vybavení pomůckami v PNP (metodika, stav pomůcek, kompetence NLZP) 

   Defence status: DEFENDED
   Hazuková, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 10. 6. 2011
   Bachelor thesis deals with the competence of paramedical staff in cardiopulmonary resuscitation in prehospital care in terms of emergency medical services and the tools/equipment they use which are of course essential ...
  • Kvalita života abstinujícího alkoholika 

   Defence status: DEFENDED
   Formanová, Petra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 8. 6. 2017
   Autor: Petra Formanová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života abstinujícího alkoholika Vedoucí práce: Mgr. Michaela Votroubková Počet stran: 131 ...
  • Kvalita života u pacientů s trvalým kardiostimulátorem 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Michaela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 13. 6. 2008
   Key words: life quality, permanent cardiac stimulator, patient This bachelor thesis is aimed at the problems of the life quality of the patients with the cardiac stimulator. The theoretical part of this work deals with the ...
  • Mobbing na pracovišti ošetřovatelské péče 

   Defence status: DEFENDED
   Hovadová, Renata (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 15. 6. 2006
   Mobbing at a sick-nursery working place Key words: psychical terror, conflicts, aggression, nursing staff The work deals with psychical terror at a working place. The aim of theoretical part is to show possible strategies ...
  • Násilí ve zdravotnických zařízeních a způsoby jeho zvládání 

   Defence status: DEFENDED
   Židová, Marie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   Keywords : violence, aggression, anger, physical aggression, vocal aggression, violence at work, disease, health, legislation, prevention of violence The theme violence is a very widely known problem. It would be almost ...
  • Násilí ve zdravotnických zařízeních a způsoby jeho zvládání 

   Defence status: DEFENDED
   Jetelová, Monika (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 12. 6. 2007
   The objective of this Bachelor's thesis is to explore the issue of violence in medical facilities by means of a theoretical study, as well as research using questionnaires completed by a selected group of health professionals. ...
  • Násilí ve zdravotnických zařízeních a způsoby jeho zvládání 

   Defence status: DEFENDED
   Jiřík, Jakub (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 14. 6. 2007
   Key words: physical force, verbal assault, aggression, patient, health workers, factors contributing to the violance at the workplace, measures to reduce the violance at the workplace We have been meeting the term violance ...
  • Ošetřovatelský proces po náhradě srdeční chlopně 

   Defence status: DEFENDED
   Dlabová, Michaela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 7. 11. 2012
   v anglickém jazyce In this bachelor thesis I would like to highlight the issue of acquired heart defects and their operational solutions. This work contains of anatomy, causes, symptoms of treatment and valvular types of ...
  • Pohled na povolání zdravotní sestry zdravotními sestrami 

   Defence status: DEFENDED
   Andržová, Jitka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Autor: Jitka Andržová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Pohled na povolání zdravotní sestry zdravotními sestrami Vedoucí práce: Mgr. Michaela Votroubková ...
  • Pomoc víry v nemoci a uzdravování 

   Defence status: DEFENDED
   Adámek, Jakub (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
   Author: Jakub Adámek Institution: Institute of social medicine, Medical faculty of Charles university in Hradec Králové Department of nursing Title: Help of the in the illness and recovering Supervisor: Mgr. Michaela ...
  • Postavení české zdravotní sestry v očích laické veřejnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Barešová, Hana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Autor: Hana Barešová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Postavení české zdravotní sestry v očích laické veřejnosti Vedoucí práce: Mgr. Michaela Votroubková ...
  • Potřeby člověka hospitalizovaného na jednotce intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Mervartová, Petra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 13. 6. 2006
   The goal of this work was to describe the subjective needs of critically ill patients, including descriptions of patients' experiences when these needs are not met. Questionnaire method of research was used. Evaluation was ...
  • Příprava edukačního plánu pro pacienta s diagnózou ICHS 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Ivana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 19. 6. 2008
   The thesis discusses the ischemic heart disease and the necessity to educate patients constantly. The thesis emphasizes the occurrence of risk factors for development of the ischemic heart disease. The thesis also focuses ...
  • Sorrorigenie 

   Defence status: DEFENDED
   Lienertová, Kristýna (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 10. 11. 2009
   Key words: nursing errors, nurse, medical worker, patient, profession, communication Nursing errors represent psychological, ethic, and economic problem. Safety of patients is a priority for all healthcare facilities. ...
  • Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků 

   Defence status: DEFENDED
   Zítková, Marcela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   This Bachelor thesis is about the Burn out syndrom. Indicates on the phenomenon affecting helping professions. In this investigation was detected the rate of burn out and depersonalization and job satisfaction in various ...
  • Syndrom vyhoření u zdravotních sester pracujících na oddělení intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Kubicová, Petra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 26. 10. 2016
   1 ABSTRAKT Autor: Petra Kubicová Instituce: Univerzita Karlova Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Syndrom vyhoření u zdravotních sester pracujících na oddělení intenzivní ...
  • Transplantace a dárcovství orgánů v povědomí laické veřejnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Sládková, Andrea (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 4. 6. 2014
   Autor: Andrea Sládková Instituce: ÚSTAV SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V HRADCI KRÁLOVÉ, ODDELENÍ OŠETŘOVATELSTVÍ Název práce: Transplantace a dárcovství orgánů v povědomí laické veřejnosti Vedoucí ...
  • Umírání a smrt z pohledu blízké rodiny a zdravotníka 

   Defence status: DEFENDED
   Niedzielová, Helena (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   5. 1. Anotace Autor: Helena Niedzielová, DiS. Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Umírání a smrt z pohledu blízké rodiny a zdravotníka Vedoucí práce: Mgr. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV