• Chápání smysluplnosti života jako součást změny životního stylu 

   Defence status: DEFENDED
   Grolbertová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
   Diplomová práce popisuje logoterapii a existenciální analýzu v pojetí V. E. Frankla a jeho následovníkll A. Uingleho a E. Lukasové. Zachycuje hlavní filozofická východiska, techniky a metody práce tohoto psychoterapeutického ...
  • Možnosti školy a lokální komunity v systému prevence delikventního chování dětí a mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Vyšínová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
   The theme of this thesis are possibilities of schools and local communities related to the system of prevention in offending behaviour of young population. The aim of the thesis is to give a brief view into youth delinquency ...
  • Poruchy chování a možnosti jejich ovlivňování ve výchovných institucích 

   Defence status: DEFENDED
   Huttová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Moje diplomová práce na téma Poruchy chování a možnosti jejich ovlivňování ve výchovných institucích se zabývá problematikou poruch chování dětí a mladistvých, možnými příčinami jejich vzniku a možnostmi jejich nápravy v ...
  • Rodina dospívajícího problémového uživatele drog a možnosti jejího ovlivňování 

   Defence status: DEFENDED
   Hazuka, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Práce definuje základní pojmy týkající se tématu závislostí a vymezuje je vzhledem k rodině a vývojové fázi dospívání. V druhé kapitole zkoumá možné faktory vedoucí k drogové závislosti, ve třetí pak odlišuje rodinu funkční ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV