• Changes in Hospital Financial Performance after Legal Form Conversion 

   Defence status: DEFENDED
   Jankura, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 25. 3. 2014
   This thesis examines the effect of corporatization, i.e. pure legal form conversion of contributory organizations into joint-stock companies, on financial performance of 77 Czech non-privatized general hospitals during ...
  • Changes in Hospital Financial Performance after Legal Form Conversion 

   Defence status: DEFENDED
   Jankura, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Diplomová práca skúma vplyv korporatizácie, tj. zmeny právnej formy nemocníc príspevkových organizácií na akciové spoločnosti, na finančnú výkonnosť 77 českých verejných nemocníc v období 2001-2011. Aplikovaním ekonometrickej ...
  • Depression in aging population: Social and economic determinants 

   Defence status: DEFENDED
   Šafářová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Deprese mezi stárnoucí populací je častým jevem. Tato práce zkoumá so- cioekonomické a zdravotní faktory jako potenciální determinanty deprese. An- alyzujeme data pro evropskou populaci ve věku 50+, poskytnutá projektem ...
  • Determinants of divorce: Evidence from the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Natálie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 10. 6. 2020
   Tato bakalářská práce se zabývá́ determinanty rozvodovosti v C:eské republice. Na základě regionálnı́ch statistik, které jsou zveřejňovány C:eským statistickým úřadem, je jejı́m cı́lem vysvětlit rozdı́ly v ...
  • Determinants of generic drug substitution in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Žílová, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Práce zkoumá pravděpodobnost výběru originálního léku na českém trhu v letech 2009-2013 s ohledem na charakteristiky jednotlivce a léku samotného. Model je odhadován logistickou regresí. Na základě výsledků analýzy jsou ...
  • The Effect of the Introduction of Fee-For-Service on the Demand for Outpatient Care 

   Defence status: DEFENDED
   Žílová, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Bakalářská práce hodnotí efekt zavedení regulačních poplatků na návštěvnost u lékaře s použitím reformy zdravotnictví 2009, zrušení poplatků pro děti, jako přirozeného experimentu. K odhadu tohoto efektu používáme mikro-data ...
  • Efficiency in general medical practice in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Vajskebr, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   This bachelor thesis analyses technical efficiency of general practitioners in the Czech Republic. It exploits unique dataset that comprises information about health care activ- ities of 107 general practitioners that ...
  • Health care: necessity or luxury good? A meta-regression analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Iordache, Ioana Raluca (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Tato práce analyzuje vliv národního bohatství (výše HDP per capita) na výdaje ve zdravotnictví. Existující výzkumné studie, které přináši nejednoznačné výsledky, používají r˙uzná data, metody odhadu a modely, což navozuje ...
  • Impact of socio-demographic aspects on training and contest intensity among runners 

   Defence status: DEFENDED
   Klásek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 9. 6. 2020
   Running has become very popular leisure time activity in the recent years. The main intention of this thesis is to uncover how various socio-demographic factors influence the training intensity among leisure time runners ...
  • Improvement of risk adjustment for health insurance companies in the Czech Republic - compensation of costs of patients with renal failure 

   Defence status: DEFENDED
   Škodová, Magdalena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Model pro rizikovou úpravu predikuje náklady na zdravotní péči pojištěnců a představuje jednu z nejdůležitějších součástí mechanismu přerozdělení financí mezi zdravotními pojišťovnami. V roce 2018 byl v České republice ...
  • Lifestyle-related behaviour: an analysis of gender differences in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Neufussová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
  • Medical Tourism within the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Němečková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Tato práce analyzuje faktory, které ovlivňují turismus za zdravotnictvím v České republice, přičemž okresy a kraje jsou považovány za jednotky, kam může pacient cestovat za zdravotní péčí. Data poskytla Všeobecná zdravotní ...
  • Payoff of having children - Do elderly parents of more children live in a nursing home less often? 

   Defence status: DEFENDED
   Gömöryová, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Táto práca skúma vplyv detí na pravdepodobnosť umiestnenia starnúcich rodičov do domovadôchodcov pomocou logitových modelov. Testujú sa tri alternatívne závislé premenné - prijatie do domova dôchodcov bez ohľadu na dĺžku ...
  • The Pharmacy-based Cost Group Model: Application in the Czech Health Care System 

   Defence status: DEFENDED
   Hajíčková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Současný model kompenzace rizika v České republice nedostatečně odráží va- riabilitu predikovatelných nákladů na zdravotní péči jednotlivých pojištěnců, čímž dochází k finančnímu znevýhodnění některých pojištoven. Tato ...
  • Relationship between consumption of cigarettes and alcohol in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Kania, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   This thesis investigates the relationship between the consumption of cigarettes and pure alcohol in the Czech Republic during 1955-2016. It tests for a unit root in both series using ADF test and KPSS test. Next, Engle-Granger ...
  • Sin Tax on Soft Drinks: Possible Impacts in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Štefanová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 8. 2. 2017
   Nadváha a obezita jsou globálním problémem, zejména pak v rozvinutých státech jako je Česká republika. Zvláštní daň na potraviny, které způsobují a prohlubují tento problém, je opatřením, které již zvolilo mnoho států. V ...
  • Social and Medical Costs of Dupuytren's Disease 

   Defence status: DEFENDED
   Losenický, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Bakalářská práce zkoumá relativní nákladovou efektivitu dvou léčebných postupů Dupuytrenovy choroby - chirurgický zákrok fasciektomii a kolagenázu Clostridium Histolyticum - a hodnotí jejich dopad do státního rozpočtu České ...
  • What Socioeconomic Factors Explain Type 2 Diabetes Prevalence? 

   Defence status: DEFENDED
   Makarevich, Veranika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 8. 2. 2017
   The study aims to identify the influence of socioeconomic factors on the prevalence of type 2 diabetes for individuals aged 27 and older in the Republic of Belarus. We analyze data from the Diabetes Survey conducted by the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV