Now showing items 1-20 of 121

  • Adaptace seniora na umístění do domova pro seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Pajerová, Lenka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   Tématem bakalářské práce je adaptace seniorů na umístění do domova pro seniory za pomoci klíčového pracovníka. Práce pojednává o mnoha termínech, které s touto problematikou souvisejí. Zmiňuje se o pojmech stárnutí, stáří, ...
  • Aktivizace seniorů v pobytovém zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Míčová, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
  • Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení 

   Defence status: DEFENDED
   Bednářová, Natálie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   Tato Bakalářská práce pojednává o práci s dětmi a mládeží, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v rámci jejich volného času, v návaznosti na jejich budoucí uplatnění ve společnosti. ...
  • Aktivní rodina 

   Defence status: DEFENDED
   Vondra, Radek (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • Aktivní život seniorů - problematika trávení volného času seniorů na Praze 8 

   Defence status: DEFENDED
   Dařbujanová, Alena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
   Problematika stárnutí a stáří se řešila už od pradávna, ale teprve v posledních letech se stala pojmem. Pojmem sociálním, ekonomickým a etickým. Lidstvo celkově stárne a musí začít tuto situaci řešit. Ve své práci jsem ...
  • Analýza dobrovolnických programů a dobrovolníků v rámci národního doborvolnického centra Hestia o.s. 

   Defence status: DEFENDED
   Kašpařík, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   Tato práce se zabývá dobrovolnictvím České republiky v celosvětovém kontextu. Teoretická část se věnuje definicím dobrovolníka, dobrovolnictví a jeho historií ve světě i v České republice. Další část je věnována dobrovolnickému ...
  • Analýza možností rozvoje o.s. Dílny tvořivosti 

   Defence status: DEFENDED
   Dubnová, Jitka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   Ve své bakalářské práci se zaměřuji zejména na zmapování možností realizace integračních aktivit v oblasti podpory zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením na území mikroregionu Opočenska, který se nachází na území ...
  • Anti-aging jako podpora samostatnosti ve stáří 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Tato bakalářská práce s názvem Anti-aging jako podpora samostatnosti ve stáří se zabývá stárnutím populace. Je zde popsáno, jaký postoj k tomuto tématu zaujala ČR a jaká vypracovala opatření. Práce se proto opírá především ...
  • Aplikace principů Adolfa Kolpinga v přístupu ke spolupráci s klientkami Kolpingova domu 

   Defence status: DEFENDED
   Sittová, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Cílem této bakalářské práce je představení díla Adolfa Kolpinga. Pozornost je věnována především konkrétním principům práce Adolfa Kolpinga s ohroženými rodinami. Snahou této práce bylo představit a dohledat tyto principy ...
  • Benefiční akce jako jedna z možností financování NNO. 

   Defence status: DEFENDED
   Siňorová, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 1. 2010
   Tato bakalářská práce s názvem Benefiční akce jako jedna z možností financování NNO si dává za cíl shrnout možnosti financování nestátních neziskových organizací a podrobněji se věnovat benefiční akci jako jednomu z těchto ...
  • Camphill České Kopisty 

   Defence status: DEFENDED
   Patras, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 2. 2011
  • Cesta od svépomocné skupiny k profesionální neziskové organizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Frantová, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Moje práce "Cesta od svépomocné skupiny k profesionální neziskové organizaci", hovoří o neziskové organizaci Rodinné centrum Slunečnice. Nejdříve ve své práci popisuji neziskový sektor a následně se zabývám popisem konkrétního ...
  • Dánský systém výchovy dětí mimo vlastní domov 

   Defence status: DEFENDED
   Otřísalová, Kristina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
   Tato bakalářská práce s názvem "Dánský systém výchovy dětí mimo vlastní domov" si kladla za cíl poskytnout českému čtenáři bližší vhled do dánského systému náhradní výchovné péče (resp. výchovy mimo vlastní domov) a ...
  • Dávky pomoci v hmotné nouzi 

   Defence status: DEFENDED
   Cupalová, Romana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Práce obsahuje vyčlenění dávek pomoci v hmotné nouzi ze systému sociální politiky. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Práce je koncipována na 50 stran. Součástí práce je 8 příloh. Teoretická část vymezuje ...
  • Děti a volný čas na Jižním Městě 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Jiří (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Tato bakalářská práce s názvem Děti a volný čas na Jižním Městě pojednává o trávení volného času dětí a mládeže v Městské části Praha 11 (Jižní Město). Práce je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické. ...
  • Dítě v rodině s kumulovanými problémy, vyhodnocování situace a plánování péče, úloha a kompetence NNO 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Soukupová, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Práce se zabývá vyhodnocováním situace dítěte v rodině s kumulovanými problémy, metodami a postupy vyhodnocování, které se v současnosti v ČR hojně používají. Samotný proces vyhodnocování je popsán z pohledu terénního ...
  • DLUHOVÁ PROBLEMATIKA V OBČANSKÉM PORADENSTVÍ 

   Defence status: DEFENDED
   Cmuntová, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • Dobrovolnická činnost v Diagnostickém ústavu pro mládež Brno - Veslařská 

   Defence status: DEFENDED
   Kneslová, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 2. 2011
  • Domácí hospicová péče a moderní společnost 

   Defence status: DEFENDED
   Cordiner, Olga (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 9. 3. 2006
   Hlavním záměrem a cílem práce je přiblížit domácí hospicovou (paliativní) péči, která je u nás stále novinkou, ale zajisté vytváří alternativu, která by při splnění určitých podmínek pravděpodobně u většiny lidí zvítězila. ...
  • Domácí násilí na ženách a seniorech 

   Defence status: DEFENDED
   Vachová, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV