• Kniha v životě Konstantina Biebla 

   Defence status: DEFENDED
   Ferdová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Cílem práce bylo provést analýzu osobní knihovny Konstantina Biebla a pozůstalosti Konstantina Biebla v Památníku národního písemnictví a z poznatků získaných z této analýzy vyvodit vztah Konstantina Biebla ke knihám a ...
  • Knihy v životě a díle spisovatele Karla Čapka 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   Bakalářská práce představuje spisovatele Karla Čapka v roli vlastníka knih a čtenáře, v jehož životě měly knihy a papír nezanedbatelné místo. První kapitola je věnována stručnému životopisu spisovatele, snaží se poukázat ...
  • Místo pro knihu v životě a díle spisovatele Bohumila Hrabala 

   Defence status: DEFENDED
   Šícha, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 9. 2007
   Bakalářská práce představuje Bohumila Hrabala v roli čtenáře, vlastníka knih a spisovatele, jehož život byl s knihou a papírem neoddělitelně spojen. Úvodní část je věnována stručnému životopisu spisovatele, snaží se poukázat ...
  • Národní konzervační fond 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Cílem diplomové práce je seznámení s Národním konzervačním fondem České republiky (NKF ČR). Tento knihovní fond je naprosto ojedinělý tím, že jeho hlavním cílem je shromažďovat veškeré české a zahraniční bohemikální dokumenty ...
  • Principy služeb prezidentských knihoven 

   Defence status: DEFENDED
   Kolaříková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Diplomová práce se věnuje tematice prezidentských knihoven a jejím cílem je provést analýzu služeb těchto knihoven se zaměřením na české prostředí. Teoretická část přináší komplexní shrnutí problematiky prezidentských ...
  • Projekty masové digitalizace tištěných dokumentů 

   Defence status: DEFENDED
   Kolín, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Bakalářská práce představuje problematiku masové digitalizace a jejich projektů, které v současnosti ovlivňují mnoho digitalizačních aktivit po celém světě a které mají dopad na různé oblasti knihovnictví, jako jsou přístup ...
  • Role Národní knihovny ČR v oblasti digitalizace ve světovém prostředí a v ČR a aktivity NK ČR v této oblasti od ½ 90. let 20. stol. do současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Dědičová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Bakalářská práce shrnuje historii aktivit Národní knihovny ČR v oblasti digitalizace a její účast na mezinárodních a národních projektech pro digitalizaci. Tato práce se nevěnuje jen těmto projektům, ale i společnosti ...
  • Významné evropské národní digitální knihovny 

   Defence status: DEFENDED
   Tichopád, Robin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Bakalářská práce se soustředí na dva hlavní cíle. Prvním z cílů je zmapovat a porovnat vybrané národní digitální knihovny v Evropě. Druhým cílem je pak popsat spolupráci těchto NDK s portálem Europeana. V úvodu práce jsou ...
  • Významné mimoevropské národní digitální knihovny 

   Defence status: DEFENDED
   Lochman, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   The bachelor thesis introduces and describes in detail selected non-European national digital libraries, compares them with each other and compares them with European digital libraries and outlines their relationship to ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV